WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Необхідність державного визначення видів обов'язкових до запровадження органами місцевого самоврядування місцевих податків і зборів особливо посилюється в тому разі, якщо до їхнього складу будуть віднесені такі важливі податки, як податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток, на нерухомість тощо.

Висновки до третього розділу

Сучасна система оподаткування місцевими податками і зборами в Україні насамперед не відповідає загальновизнаним світовою практикою критеріям самодостатності й економічної доцільності. Місцеві податки і збори, їхні ставки не враховують реальних можливостей платників. Це негативно позначається на дотриманні принципів єдності, повноти, достовірності, гласності, прозорості бюджетного устрою України в цілому.

Усе це переконує, що реорганізація системи оподаткування місцевими податками і зборами назріла й має бути спрямована насамперед на забезпечення фінансової бази місцевого самоврядування, що є однією з найважливіших умов ефективної діяльності територіальних громад та утворених ними органів місцевого самоврядування. Наповнення сільських, селищних, міських бюджетів через зростання ролі місцевих податків і зборів має бути пріоритетним.

В процесі реформування системи оподаткування в Україні необхідно докорінно змінити ставлення до місцевих податків та зборів, суттєво піднести їхню роль і значення у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Потребує перегляду перелік податків та зборів, причому він може бути значно більшим, як свідчить практика багатьох розвинених країн світу. Органи місцевого самоврядування повинні мати право запроваджувати на своїй території власні податки і збори, а центральний уряд має лише контролювати загальний рівень оподаткування. Річ у тому, що на місцях є завжди особливі об'єкти оподаткування, які можуть суттєво поповнити доходи місцевих бюджетів, а отже, дати кошти для розв'язання економічних і соціальних проблем регіону.

Розширення переліку місцевих податків та зборів має здійснюватися також за рахунок запровадження податків із цільовим використанням одержаних коштів: наприклад, збори за прибирання і освітлення вулиць, за збирання сміття, впорядкування парків, зон відпочинку, кладовищ тощо. В умовах загрозливої екологічної ситуації в Україні корисними стануть місцеві екологічні податки, які доцільно стягувати у вигляді штрафів за забруднення повітря, водоймищ, лісів та інших природних ресурсів, утилізацію шкідливих відходів.

На нашу думку, у процесі реформування системи оподаткування разом із прийняттям окремих законів з фінансових питань з'явилась потреба у розробленні систематизованих законодавчих актів, які б регулювали бюджетні, податкові права органів місцевого самоврядування. Це б дало можливість місцевим органам влади самостійно формувати фінансову базу регіону й забезпечило б публічну звітність органів місцевого самоврядування перед платниками податків щодо використання податкових надходжень.

Тільки за умови вирішення цих питань законодавчо можна розраховувати на підвищення ролі бюджетної системи як на державному, так і на місцевому рівнях у створенні фінансового середовища, що у свою чергу, сприятиме прискореному розвитку ринкових відносин.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження концептуальних засад теорії та практики формування місцевих податків і зборів та їх адміністрування дозволило зробити ряд висновків та пропозицій, що стосуються основних аспектів цієї важливої проблеми.

1. Враховуючи теоретичні узагальнення та висновки, напрацьовані як зарубіжною, так і вітчизняною класичною економічною наукою, автором здійснено ретроспективний аналіз поняття категорій „податки" та „місцеві податки і збори". Він свідчить, що, почавши з філософського обґрунтування до методологічного конструювання сучасних перерозподільних механізмів, можна запропонувати періодизацію розвитку податкових фінансів. Але за наявних умов недостатньо розглядати податки загалом. У кожній державі є багато податків і зборів, що забезпечують мобілізацію коштів в її розпорядження. Вся сукупність податків, зборів, відрахувань і платежів в державі становить її податкову систему. А місцеві податки та збори є складовою податкової системи України та інструментом формування власних доходів місцевої влади.

2. Інститут місцевого оподаткування в Україні перебуває на початковій стадії розвитку це і є основною причиною того, що частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих органів влади є незначною. Загалом у 15 адміністративно-територіальних одиницях України протягом 2000-2006років значення питомої ваги місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів було на рівні не меншому, ніж середній 2,3 % по країні.

3. Найперспективнішими видами з погляду можливостей впровадження і за обсягами надходжень є комунальний податок, ринковий збір, збір за паркування автотранспорту, за видачу дозволу на розміщення об′єктів торгівлі, податок з продажу імпортних товарів. Зважаючи на незначні обсяги надходжень від окремих місцевих податків і зборів, справляння більшості з них, особливо у сільській місцевості, економічно не виправдані й недоцільні.

Також податки і збори (обов'язкові платежі) складають кошик доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Тому однією з найважливіших ознак демократичної держави є наявність у ній місцевого самоврядування - законодавчо закріпленого права територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів.

4. Проблеми оподаткування мають сьогодні особливу гостроту й актуальність. Саме тому неабиякого значення набуває теоретичне обґрунтування реалізація фінансового потенціалу регіонів, найістотнішим складником якого є податковий потенціал.

Тому спираючись на аналіз структури податкового потенціалу, чинників, що впливають на його формування, а також на вимоги й можливості чинного податкового законодавства, можна назвати головні шляхи збільшення податкової бази міста:

- оздоровлення економіки підприємств - платників податків, стабілізація їхнього фінансового стану, особливо це стосується тих підприємств, які сьогодні працюють збитково;

- підвищення результативності використовуваних механізмів стимулювального впливу на підвищення ефективності господарювання, що сприяє розширенню податкової бази. Оптимальне співвідношення стимулювальної й фіскальної функцій податків у межах повноважень органів місцевої влади ;

- створення умов для розвитку й зміцнення малого бізнесу;

- ефективне використання можливостей чинного податкового законодавства з метою максимального розширення податкової бази на основі систематичного й усебічного аналізу удосконалення механізму дії загальнодержавних і місцевих податків;

- виховання високої культури платників податків, формування позитивного ставлення суспільства до сплати податків як до конституційного обов'язку кожного громадянина;

- поліпшення системи адміністрування податків, у тому числі за рахунок удосконалення роботи фіскальних органів.

Слід зауважити, що кожен із названих напрямів розширення податкової бази міста містить у собі цілий комплекс проблем, розв'язуючи які можна домогтися збільшення бюджетних ресурсів.

Податковий потенціал певної території характеризується його економічною структурою і його забезпеченістю оподатковуваними ресурсами, зумовленою наявністю податкових баз.

У цьому контексті важливе значення має оцінка діяльності фінансового управління Чернівецької міської ради у плані практичного використання наявного податкового потенціалу відповідно до чинного податкового законодавства, а також результативність використовуваних у місті механізмів стимулювального впливу на підвищення ефективності господарювання, що сприяє розширенню податкової бази та створює умови нарощування фінансової бази органів місцевого самоврядування.

5. Результати магістерського дослідження підтверджують, що м. Чернівці має всі можливості нарощування бази оподаткування по окремих податках та зборах, так як з кожним роком в місті все більш розвивається підприємницька діяльність, це створює умови розширення бази місцевого оподаткування. Проте існуючі проблеми в сфері місцевого оподаткування та не забезпечення в достатній мірі виконання місцевими податками та зборами своїх функції, як надійного джерела власних доходів місцевих бюджетів вимагають невідкладного реформування діючої системи місцевого оподаткування.

6. Реформування місцевих податків і зборів в Україні доцільно здійснювати щодо використання світового досвіду передових країн світу. З урахуванням цього досвіду потрібно розширити повноваження місцевих органів влади, щодо встановлення місцевих податків і зборів. Система місцевих податків повинна бути дворівневою - місцевою і регіональною. Механізм перерозподілу частини загальнодержавних податкових надходжень між регіонами повинен базуватися на нормативах, які враховують чисельність населення, рівень доходів, обсяг податків.


 
 

Цікаве

Загрузка...