WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

На нашу думку, значного розширення потребує перелік місцевих екологічних податків. Необхідно запровадити податок на утилізацію відходів, прибирання сміття, використання кар'єрних матеріалів, податок на ветеринарне обслуговування. В країнах з ринковою економікою широко використовуються: податок на володіння цінними паперами, на біржові операції, на володіння двома і більше будинками (квартирами), на розміщення офісів у центральних частинах міста.

Без сумніву, в Україні склалися передумови для побудови нової системи місцевого оподаткування і зміцнення на її основі фінансів місцевого самоврядування. Звичайно, мова не може йти про запровадження одночасно всіх місцевих податків. Це треба робити поетапно в контексті проведення реформи всієї системи оподаткування, при збалансуванні співвідношення між надходженнями від загальнодержавних і місцевих податків на користь значного підвищення частки останніх.

Удосконалення системи місцевих податків і зборів, зростання їх фіскальної ролі — один з напрямів зміцнення місцевих бюджетів. Для забезпечення ефективної політики місцевого оподаткування в Україні треба провести ряд реформ. Уже сьогодні необхідно вживати певні практичні заходи щодо формування економічних та організаційно-правових засад державної політики розвитку місцевого оподаткування та запровадження в дію конкретних норм законодавства, які сприятимуть розвитку регіонів та держави в цілому, а також включення України в сучасні інтеграційні процеси.

Доходи місцевих бюджетів в умовах трансформації фінансово-бюджетних відносин вимагають вдосконалення та забезпечення їх стабільності з метою здійснення публічних видатків та виконання повноважень органами місцевої влади. Їх формування вимагає нових форм і методів планування податків, зборів і обов'язкових платежів та пошуку дієвих інструментів міжбюджетного регулювання на всіх стадіях бюджетного процесу. В цих умовах важливе місце відводиться дієвості фінансово-бюджетному законодавству, ефективності системи оподаткування та впливу макропоказників соціально-економічного розвитку на формуваннядоходів місцевих бюджетів на відповідній рік та середньострокову перспективу.

Одним із суттєвих недоліків бюджетної системи попередніх років слід вважати незацікавленість місцевих органів влади у збільшенні надходжень до бюджетів. Будь-яке збільшення надходжень до місцевих бюджетів, або проведені заходи щодо зменшення видатків, прямо призводили до зменшення частки регулюючих податкових надходжень, які закріплювались за відповідними бюджетами, або до зменшення планових обсягів міжбюджетних трансфертів. Щорічні зміни нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів, що доводились до місцевих бюджетів, не стимулювали відповідні органи влади до збільшення надходжень до всіх бюджетів.

Розроблення адекватних економетричних моделей прогнозування бюджетів різних рівнів, зокрема доходів місцевих органів влади, є сьогодні одним з актуальних напрямів прикладної економетрики та має широкий спектр практичного застосування. Прогнозування доходів місцевих бюджетів за допомогою економетричних моделей призначене полегшити процес бюджетного планування й зробити його ефективнішим, а також сприяти самостійності місцевих бюджетів та збалансованості їхніх доходів і видатків. Воно забезпечить практичну реалізацію принципу обґрунтованості складання місцевих бюджетів, коли бюджети формуються на реалістичних макропоказниках економічного й соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету.

Важливим орієнтиром механізму бюджетного регулювання доходів місцевих бюджетів є їх децентралізація. Двома найчастіше застосованими в економічних дослідженнях критеріями бюджетної децентралізації є частка місцевих бюджетів у загальних доходах і співвідношення власних (податкових) доходів і фінансової допомоги в доходах місцевих бюджетів.

На сьогодні це важко спрогнозувати, як вплинуть на доходи місцевих бюджетів зміни податкового законодавства, але якщо зміни податкових ставок сприятимуть детінізації певної частини доходів, що виявиться у розширенні податкової бази, погашенні заборгованості, вчасній виплаті зарплати та підвищенні ставок зарплати, то це, безперечно, поряд із зацікавленістю місцевої влади у розширенні такого важливого джерела доходів стане потужним імпульсом до зростання місцевих бюджетів у майбутньому.

Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів пройшла досить складний шлях. Постійна зміна пропозицій різних статей дохідної частини місцевих бюджетів заважала прогнозуванню доходів місцевих бюджетів на тривалий період, не сприяла довгостроковому розвитку місцевих громад. З прийняттям Бюджетного кодексу пропорції джерел дохідної частини місцевих бюджетів стають визначеними, що відкриває шлях для розроблення та застосування комплексу типових моделей прогнозування основних статей надходжень з використанням новітнього економетричного апарату, який дав би змогу ефективно абсорбувати дані диспропорції та врахувати невизначеність і ризик, пов'язаний з територіальними відмінностями.

Для моделювання податкових надходжень, протягом року досить знати приблизне число осіб, що перейшли на цей податок (спеціальний торговий патент) та повинні його сплачувати (звичайний торговий патент). З іншого боку, існування короткотермінових торгових патентів (від 1 до 15 днів) усе ж таки передбачає певні коливання надходжень, зумовлені сезонними та діловими циклами.

Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів пройшла досить довгий і складний шлях. До 2000 року діяла малоефективна практика розщеплення податків. Щороку зазнавали змін нормативи розщеплення, що робило бюджетне регулювання невизначеним та непрозорим. Крім того, тривалий час не було чітко встановлено, які податки закріплені за державним, а які за місцевими бюджетами. Постійна зміна пропорцій різних статей дохідної частини місцевих бюджетів заважала прогнозуванню надходжень до місцевих бюджетів на тривалий період та стримувала застосування сучасного економетричного апарату для побудови адекватних моделей [68 ].

Тривалий час не було потрібної законодавчої бази для ефективного бюджетного регулювання на місцевому рівні. Ситуацію погіршувало й те, що навіть закони, які існували, не виконувалися. У процесі бюджетного планування неможливо було врахувати наслідки усіх змін у податковому й бюджетному законодавстві, тому планові і фактичні показники виконання місцевих бюджетів інколи відрізнялися в кілька разів.

З прийняттям Бюджетного кодексу пропорції джерел дохідної частини місцевих бюджетів стають визначеними, що відкриває шлях для розроблення та застосування комплексу моделей прогнозування основних статей надходжень з використанням економетричного апарату.

Згідно з чинним законодавством доходи місцевих бюджетів прогнозуються за допомогою індексу відносної податкоспроможності, що визначається на підставі даних про фактичні надходження до відповідних податків, зборів до цих бюджетів за три останні бюджетні періоди.

Висновки до другого розділу

Місцеві податки та збори є складовою податкової системи України та інструментом формування власних доходів місцевої влади.

Інститут місцевого оподаткування в Україні перебуває на початковій стадії розвитку. Це і є основною причиною того, що частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих органів влади є незначною.

Із проблемами формування власної бази місцевих бюджетів тісно пов'язане питання податкового потенціалу території.

Отже, здійснивши аналіз та оцінивши податковий потенціал досліджуваної території, можна зробити висновки, що:

1. Найбільшу частку в дохідній базі місцевого бюджету завжди становлять податкові надходження. Але протягом 2006-2008 рр. ця частка поступово зменшувалася 32,9 %, 40,5 % і 39,4 %. Це пояснюється фактами ухилення від сплати податкових зобов'язань та порушень податкового законодавства. Загалом даний спад доходів можна пояснити виникненням кризових явищ в економіці України в кінці 2008 року, які дали значне негативне відображення на економіці нашої країни, а особливо на місцевих бюджетах.

2. Протягом останніх кількох років доходи спеціального фонду зменшуються випереджальними темпами порівняно з доходами загального фонду: у 2006 році – 42,5 % і 57,5 %, у 2007 році – 67,1 % і 32,9 %, у 2008 – 76% і 24 %. Так тенденція має позитивні сторони, оскільки неподаткові надходження не можуть розглядатися як надійні та прогнозовані, а цільові фонди часто сприймаються як засіб тиску на бізнес.

3. Частка власних та закріплених доходів у загальному обсязі бюджету м. Чернівці є досить недостатньою. Тому розширення податкової бази, нарощення обсягів виробництва, створення нових робочих місць, сприяння розвитку малому і середньому бізнесу є одним з першочергових завдань для покращання власного податкового потенціалу в місті.

4. Якщо оцінювати податковий потенціал м. Чернівці лише за показником фактично проступивши податків, то така оцінка не зовсім об'єктивна, бо існує розрив між фактично зібраними та обчисленими відповідно до чинного податкового законодавства податками. Цей розрив зумовлений багатьма факторами: фінансовим станом платників податків (платоспроможністю), рівнем їхньої податкової грамотності і податкової дисципліни, результативністю роботи податкових органів щодо контролю за дотриманням податкового законодавства тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...