WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Продовження табл. 2.5.

1

2

3

4

5

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

0,82

2,45

10,7

0,25

Платежі за користування надрами

0,3

0,05

0,14

-0,16

Плата за землю

5,2

5,6

9,4

4,2

Податок на промисел

0,02

0,02

0,02

-

Податок з власників транспортних засобів

2,6

3,2

3,0

0,4

Надходження від відчуження майна комунальної власності

29,3

17,5

8,4

-20,9

Надходження коштів від продажу землі

9,8

4,0

8,3

-1,5

Місцеві податки і збори

6,4

5,9

4,8

-1,6

Плата за торговий патент

3,3

3,8

3,6

-0,3

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підпр. діяльності

0,08

0,08

0,06

-0,02

Фіксований сільськогосподарський податок

0,01

0,01

0,06

0,05

Проаналізувавши структуру надходжень податків до бюджету м. Чернівці, можна зробити висновок, що протягом періоду з 2006 по 2008 рр. спостерігається чітка тенденція до пропорційного надходжень окремих податків і зборів за рахунок зміни податкового законодавства, а зокрема зміни відсоткових ставок по окремим податкам. Так, підвищенню надходжень податку з фізичних осіб 36,8 % у 2006 році до 55,9 % у 2008 році сприяло встановлення ставки на даний податок у розмірі 13 %, що призвело до часткового виведення прибутків громадян з тіні та підвищення надходжень до бюджету на 19,1 %.

Підвищенню надходжень плати за землю сприяло рішення міської ради про виділення значної кількості земельних ділянок юридичним та фізичним особам під промислові забудови.

Місцеві податки та збори згідно Бюджетного Кодексу України входять в склад власних доходів місцевих бюджетів, і повинні відігравати важливу роль в формуванні доходів місцевих бюджетів. Однак такий висновок не можна зробити відносно бюджету м. Чернівці, так як питома вага місцевих податків та зборів в загальній сумі доходів не значна і з кожним роком знижується (табл.2.6.).

Таблиця 2.6.

Роль місцевих податків і зборів в загальному обсязі бюджету м. Чернівці

у 2006-2008 роках

Показники

2006

2007

2008

Загальний фонд бюджету м. Чернівці (тис. грн.)

262647,3

364608,0

549304,3

„Другий кошик"

28680,0

31185,3

46104,4

Бюджет м. Чернівці (тис. грн.)

456737,6

543248,4

722379,1

Місцеві податки і збори (тис. грн.)

15767,9

16499,7

16588,6

% надходжень у загальному фонді

6,0

4,5

3,0

% надходжень у бюджеті м. Чернівці

3,5

3,0

2,3

% надходжень у „другому кошику"

55,0

53,0

36,0

Дані табл. 2.6. показують, що питома вага місцевих податків і зборів у загальному фонді бюджету м. Чернівці є незначною і з кожним роком зменшується відповідно по роках: 6,0 %, 4,5 % і 3,0 %. Хоча світова практика зазначає, що основу власних доходів повинні складати місцеві податки і збори. З цього випливає, що систему місцевого оподаткування необхідно корінним чином змінювати.

Керуючись Законом України "Про місцеве самооподаткування " на сесії міської ради було прийнято рішення про впровадження на своїй території місцеві податки і збори. Так в останні роки до бюджету м. Чернівці справлялись наступні місцеві податки і збори:

  • податок з реклами;

  • комунальний податок;

  • збір за паркування автотранспорту;

  • ринковий збір;

  • збір за видачу ордеру на квартиру;

  • збір за право використання місцевої символіки;

  • збір за право проведення місцевих аукціонів;

  • збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. (додатки А,Б,В).

Склад даних податків за останніх три роки залишався не змінним найбільша питома вага припадає на ринковий збір – 90,7 %, на другому місці комунальний податок – 6,2 % (табл.2.7. ).

Таблиця 2.7.

Структура місцевих податків і зборів по м. Чернівці за 2006-2008 рр.

Найменування платежів

2006

2007

2008

Податок з реклами

0,6

0,8

0,9

Комунальний податок

5,7

6,0

6,2

Збір за паркування автомобілів

1,4

1,5

1,3

Ринковий збір

90,82

90,66

90,72

Збір за видачу ордера за квартиру

0,003

0,002

0,002

Збір за право використання місцевої символіки

0,001

0,001

0,001

Збір за право проведення місцевих аукціонів

0,02

0,12

0,03

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

1,4

0,95

0,79

Всього

100

100

100

Отже, проаналізуємо окремо кожен податок що справляється на території м. Чернівці.

Податок з реклами – це податок, що справляється з фізичних та юридичних осіб за розміщення реклами (табл. 2.8).

Таблиця 2.8.

Податок з реклами

Платник

Всі юридичні та фізичні особи, які сплачують податок з реклами за встановлення та її розміщення

Об'єкт

Вартість послуг за встановлення та розміщення реклами, а у випадку, коли рекламні роботи виконуються власними силами рекламодавця, - вартість фактично здійснюваних витрат

Ставка

0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової реклами; 0,5 % вартості послуг за розміщення багаторазової реклами

Джерело

Для юридичних осіб – собівартість продукції (робіт, послуг); для громадян – власні кошти

Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами. Перерахування податку до місцевого бюджету здійснюють підприємства (організації, установи), які проводять встановлення.

Юридичні особи суми податку з реклами включають до складу валових витрат, громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності — до складу затрат, інші громадяни сплачують податок за рахунок особистих доходів.

Таблиця 2.9.

Аналіз надходження податку з реклами у м. Чернівці

за 2006 - 2008 рр. (грн.)

Роки

Податок з реклами

Уточнений план на рік

Факт

Відхилення
(+,-)

% вик. плану

2006

88900

89260,58

360,58

100,4

2007

116100

132191,9

16091,9

113,9

2008

150384

186352,3

35968,3

123,9

Що стосується податку з реклами, то по ньому прослідковуються досить позитивні показники росту, так як його надходження протягом 2006-2008 рр. зросли. Це все свідчить про активну і зростаючу рекламну діяльність в м. Чернівці.

Комунальний податок є другим у структурі місцевих податків і зборів. Він належить до обов'язкових місцевих податків, які повинні запроваджуватися органами місцевого самоврядування при наявності об'єктів оподаткування.


 
 

Цікаве

Загрузка...