WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

У структурі доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (табл. 2.2.) податок з доходів фізичних осіб займає основне місце і збільшився порівняно з 2006 роком на 3,2 %, а інші платежі до бюджету м. Чернівці скоротилися.

Таблиця 2.2.

Структура доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету м. Чернівці на 2006-2008 рр. (%)

Показники

2006

2007

2008

Відхилення у 2008 році до відповідного періоду

2006 року

2007року

Податок з доходів фізичних осіб

79,8

83,2

86,4

6,6

3,2

Плата за державну реєстрацію СПД

0,2

0,14

0,11

-0,09

-0,03

Плата за торговий патент

7,4

6,6

5,3

-2,1

-1,3

Єдиний податок

12,5

10,02

8,23

-4,3

-1,8

Державне мито

0,03

0,03

0,01

-0,02

-0,02

Адмінштрафи

0,02

0,03

0,03

0,01

-

Разом

100

100

100

-

-

В структурі доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (табл. 2.3.) вагоме значення має плата за землю.

Таблиця 2.3.

Структура доходів, що не враховується при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів бюджету м. Чернівці на 2006-2008 рр. (%)

Показники

2006

2007

2008

Відхилення у 2008 році до відповідного періоду

2006 року

2007 року

1

2

3

4

5

6

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

6,6

6,1

11,24

4,64

5,14

Платежі за користування надрами

0,4

0,4

0,33

-0,07

-0,07

Плата за землю

49,9

48,7

54,2

4,3

5,5

Податок на промисел

0,13

0,12

0,09

-0,04

-0,03

Місцеві податки і збори

41,6

42,0

29,1

-12,5

-12,9

Фіксований сільськогосподарський податок

0,1

0,11

0,07

-0,03

-0,04

Продовження табл. 2.3.

1

2

3

4

5

6

Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що належать до комунальної власності

1,2

2,6

5,0

3,8

2,4

Інші надходження

0,01

0,01

0,01

-

-

Плата за утримання дітей у школах інтернатах

0,01

-

-

-

-

Плата за оренду комплексів, що знаходяться у комунальній власності

0,03

0,06

0,04

0,01

-0,02

Інші неподаткові надходження

0,1

-

-

-

-

Разом

100

-

-

У 2008 році до бюджету м. Чернівці надійшло на 5,5 % більше платежів, ніж у 2007 році. Зростання абсолютних обсягів надходжень від плати за землю пояснюється збільшенням орендних платежів за земельні ділянки державної та комунальної власності, що зумовлено змінами її адміністрування, впровадженими змінами до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік", згідно з яким податковим органам передано функцію контролю за нарахуванням і сплатою орендної плати за землю. Таким чином, надходження від орендної плати прирівняні до податкових платежів. Місцеві податки та збори (41,6 %, 42,0 % і 29,1 %) як основне джерело доходів місцевих бюджетів є другим за обсягом джерелом доходів місцевих бюджетів. Ще одним із основних надходжень до бюджету м. Чернівці є податок на прибуток комунальної власності, де існує тенденція до його збільшення (6,6 %, 6,1 % і 11,24 %). Всі інші податки та платежі не мають вагомого значення у структурі доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (додатки А,Б,В).

Слід зазначити, що доходи, які враховуються і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів зараховуються до загального фонду бюджету і обраховані в розмірі в 2006 р. – 262647,4 тис. грн.(де бюджет м. Чернівці виконаний по доходах на 99,1%), в 2007 р. – 364608 тис. грн. (на 95,8%), а в 2008 році – 549304,3 тис. грн.. (на 99,2 %) (додатки А,Б,В).

Обсяг спеціального фонду бюджету м. Чернівці у 2003 році був в сумі 37606,2 тис. грн., в 2004 році – 58373,4 тис. грн., в 2005 році склав 103735,4 тис. грн., а в 2006 році – 194090,4 тис. грн.

Таблиця 2.4.

Структура доходів спеціального фонду бюджету м. Чернівці

за 2006-2008 рр. (%)

Показники

2006

2007

2008

Відхилення у 2008 році до відповідного періоду

2006 року

2007 року

Надходження коштів від відчуження майна комунальної власності

37,2

27,5

16,7

-20,5

-10,8

Надходження від продажу землі

12,5

6,2

16,6

4,1

10,4

Податок з власників транспортних засобів

3,3

5,1

5,9

2,6

0,8

Плата за придбання торгового патенту пунктами продажу нафтопродуктів

0,1

0,1

0,1

-

-

Власні надходження бюджетних установ

6,6

7,6

11,8

5,2

4,2

Збір за забруднення навколишнього середовища

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Цільові фонди, створені міською радою

7,6

29,5

14,7

7,1

-14,8

Субвенції (всі)

32,2

13,2

4,3

-27,9

-8,9

Разом

99,6

89,3

70,3

-

-

Найбільшу питому вагу в структурі доходів спеціального фонду бюджету м. Чернівці у 2008 році займають надходження від відчуження майна комунальної власності – 16,7 %, надходження від продажу землі – 16,6 %, а також цільові фонди, створені міською радою –14,7 %, в 2007-2006 рр. – це були також ці ж самі показники. Податок з власників транспортних засобів займає середнє положення по відповідних роках: 3,3 %, 5,1 % і 5,9 %.

Отже, протягом останніх кількох років доходи спеціального фонду зменшуються випереджальними темпами порівняно з доходами загального фонду: у 2006 році – 42,5 % і 57,5 %, у 2007 році – 67,1 % і 32,9 %, у 2008 – 76% і 24 % (додатки А,Б,В). Так тенденція має позитивні сторони, оскільки неподаткові надходження не можуть розглядатися як надійні та прогнозовані, а цільові фонди часто сприймаються як засіб тиску на бізнес.

З вище викладеного ми бачимо, що доля власних та закріплених доходів у загальному обсязі бюджету м. Чернівці є досить недостатньою. Тому розширення податкової бази, нарощення обсягів виробництва, створення нових робочих місць, сприяння розвитку малому і середньому бізнесу є одним з першочергових завдань для покращення власного податкового потенціалу в місті.


 
 

Цікаве

Загрузка...