WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Регулюючі доходи – це доходи, які на пайовій основі розподіляються між бюджетами різних рівнів та видів. Перелік регулюючих доходів визначається законодавством України про бюджетну систему. Уточнення переліку регулюючих доходів здійснюється в процесі ухвалення щорічних законів про Державний бюджет України [2, ст. 1].

Міжбюджетні трансферти спрямовуються за нестач попередніх груп доходів з метою збалансування місцевих бюджетів, а також здійснення фінансового вирівнювання. Крім того, цільові трансферти (субвенції) надаються відповідно до передачі чи делегування функцій органів державної виконавчої влади місцевому самоврядуванню, яке згідно з вимогами законодавства, повинно супроводжуватися передачею необхідних фінансових ресурсів.

Отже, перелік власних і закріплених доходів визначений у Бюджетному кодексі України на тривалу перспективу, що повинно створити необхідні передумови для здійснення перспективного планування на регіональному рівні. Надходження власних доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам; такий порядок встановлює безпосередню заінтересованість органів місцевого самоврядування у нарощуванні доходної бази. Склад власних доходів визначений наступним чином [3 ] :

 • місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевогосамоврядування;

 • 100 % плати за землю для бюджетів міст Києва і Севастополя ; 75 % платиза землю — для бюджетів міст республіканського значення та містобласного значення; 60% плати за землю для бюджетів сіл, селищ, містрайонного значення та їх об'єднань;

 • податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин імеханізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

 • надходження сум відсотків за користування тимчасово вільнимибюджетними коштами;

 • податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевогосамоврядування;

 • надходження дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств,що є у власності відповідної територіальної громади;

 • плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині,що зараховується до бюджету;

 • кошти від відчуження комунального майна, яке знаходиться у комунальнійвласності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

 • фіксований сільськогосподарський податок у частині , що зараховується добюджетів місцевого самоврядування;

 • плата за оренду майнових комплексів , що знаходяться у комунальнійвласності;

 • надходження від місцевих грошово - речових лотерей;

 • плата за гарантії, надані органами місцевого самоврядування;

 • гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

 • власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахуноккоштів відповідного бюджету;

 • податок на прибуток підприємств комунальної власності;

 • платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевогозначення;

 • інші надходження, передбачені законом.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать наступні податки і збори (обов'язкові платежі):

- прибутковий податок з громадян (з 1 січня 2004 року - податок здоходів фізичних осіб) в розмірі 75 відсотків від контингенту надходжень;

 • державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

 • плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльностіта сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

 • плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,що справляється виконавчими органами відповідних рад;

 • плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницькоїдіяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

 • надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

 • єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.

Таким чином, найбільшу частку в дохідній базі місцевого бюджету завжди становлять податкові надходження (табл. 2.1.).

Загалом даний спад доходів можна пояснити виникненням кризових явищ в економіці України в кінці 2008 року, які дали значне негативне відображення, а особливо на місцевих бюджетах.

Рис.2.1. Податкові надходження до бюджету м. Чернівці

Але все-таки як видно з рис. 2.1. найбільша частка припадає на податкові надходження. Так до бюджету м. Чернівці їх надійшло за 2006-2008рр. – 32,9%, 40,5 % і 39,4 % відповідно.

Таблиця 2.1.

Виконання дохідної частини місцевого бюджету за 2006-2008 рр.

(тис. грн.)

2006

2007

2008

Доходи бюджету

План

Факт

%

План

Факт

%

План

Факт

%

Податкові надходжен-ня

149822,93

150257,8

100,3

214860,05

219748,8

102,3

283470,6

284685,3

100,4

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

92855,55

93012,2

100,2

149034,9

151557,15

101,7

196999,6

197247,5

100,1

Збори за використан-ня природних ресурсів

13793,9

12969,93

94,0

15399,83

15779,3

102,5

32387,5

32876,6

101,5

Внутрішні податки на товари і послуги

8140,5

8291,2

101,9

10189,06

10836,8

106,4

12806,9

12838,3

100,2

Інші податки

29012,99

29617,47

102,1

31590,4

32515,5

102,9

31078,50

31462,7

101,2

Неподаткові надходжен-ня

15644,26

15303,66

97,8

19552,28

20250,24

103,6

27949,7

24595,2

88,0

Доходи від власності від підприєм-ницької діяльності

501,6

1358,8

270,9

4510,06

5213,78

115,6

7018,36

5243,78

74,4

Адміністра-тивні збори та платежі, доходи від некомер-ційного та побічного продажу

892,5

912,5

102,2

1177,32

1244,97

105,7

44,7

45,6

101,8

Надходже-ння від штрафів та фінансових санкцій

201,47

233,12

115,7

-

-

-

-

-

-

Інші неподаткові надходжен-ня

46,8

56,67

121,1

288,87

295,63

102,3

314,06

321,05

102,2

Доходи від операцій з капіталом

98919,09

96526,51

97,6

60409,6

60156,5

99,6

107951,5

57567,9

53,3

Державні цільові фонди

15063,5

14935,08

99,1

47994,2

52947,5

110,3

28599,2

25458,7

89,0

Трансферти

156466,8

152998,64

97,8

141260,3

116655,6

82,6

211264,1

203241,6

96,2

Разом

454380,6

456737,5

100,5

550894,6

543248,4

98,6

783723,4

722379,2

92,2


 
 

Цікаве

Загрузка...