WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міжнародний фінансовий менеджмент - Реферат

Міжнародний фінансовий менеджмент - Реферат

Задача [4]

Компанія Collyer Products має у своєму складі відділення з виробництва стандартних інтегральних схем (ІС). Основні техніко-економічні показники цього відділення наведені нижче:

  • виробнича потужність — 120 тис. шт.;

  • ціна за одну ІС на ринку — 50 дол.;

  • затрати (матеріали + зарплата) в розрахунку на одну СІС — 26 дол.

До складу компанії входить також відділення з виробництва побутової радіотехніки, яке купує щорічно на ринку 2 тис. штук СІС за ціною 46 дол.

Відділення ІС повністю завантажено виконанням зовнішніх замовлень. За таких умов відділення з виробництва радіоапаратури має намір замовити відділенню СІС 30 тис. спеціальних інтегральних схем, затрати в розрахунку на кожну з яких становлять 50 дол. Для того щоб виконати це замовлення, відділення ІС має зменшити обсяги продажів стандартної продукції на зовнішньому ринку на 60 тис. шт. Якою має бути в такому разі внутрішньофірмова ціна однієї спеціальної інтегральної схеми, якщо буде організовано таке виробництво?

Розв'язання:

Основна формула: ВЦ = З + УП,

де ВЦ — внутрішньофірмова ціна; З — затрати; УП — упущений прибуток у результаті відмови від продажу продукції зовнішнім покупцям.

1. Затрати на одну спеціальну ІС становлять 50 дол.

2. Упущений прибуток за рахунок зменшення обсягу випуску стандартних ІС на 60 тис. шт. становить 60 000  (50 дол. – 26 дол.) = 1 440 000 дол. У розрахунку на одну спеціальну ІС упущений прибуток становить: УП = 1 440 000 дол. : 30 000 шт. = = 48 дол.

3. ВЦ = 50 дол. + 48 дол. = 98 дол.

Висновок: для збереження існуючого рівня прибутковості відділення ІС внутрішньофірмова ціна на спеціальні ІС для відділення радіоапаратури повинна становити не менше 98 дол.

Контрольні запитання

1. Що таке фінансове середовище міжнародних корпорацій?

2. Які основні типи міжнародних фінансових організацій?

3. У чому полягають принципові відмінності фінансового менеджменту національних компаній від міжнародного фінансового менеджменту?

4. Що таке міжнародний ефект Фішера?

5. Які існують типи валютних курсів?

6. Чому виникає потреба у страхуванні валютних ризиків?

7. Які існують методи трансферного ціноутворення?

8. Які особливості притаманні міжнародним банкам?

9. Як здійснюється фінансування зовнішньої торгівлі?

10. Які існують типи іноземних інвестицій?

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Порівняйте функції трьох міжнародних фінансових організацій: Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку.

2. Запропонуйте п'ять методів хеджування операційних валютних ризиків.

3. Наведіть приклад трансферного ціноутворення в міжнародному бізнесі.

4. Назвіть основні фінансові операції, що використовуються в процесі здійснення українським підприємством зовнішньоекономічної діяльності.

5. Систематизуйте об'єктивні і суб'єктивні фактори, що гальмують надходження в Україну іноземних інвестицій.

6. У чому проявляється "агентська проблема" в "Укртатнафті"?

7. Обґрунтуйте проблеми короткострокового фінансування "Укртатнафти".

8. Які проблеми довгострокового фінансування існують у наведеному прикладі?

9. Якою виглядає позиція Уряду України щодо розвитку подій "Укртатнафті" в 1995—2000 рр. та 2001—2003 рр.?

10. Обґрунтуйте перспективи розвитку ЗАТ "Укртатнафта" за умов діяльності в Україні російських корпорацій "Лукойл" та "Тюменська нафтова компанія".

Тести

Одиничний вибір (правильно — помилково)

1. Міжнародні компанії використовують єврооблігації для короткострокового фінансування своїх зарубіжних відділень.

2. Локальний арбітраж базується на врахуванні крос-курсів.

3. Суб'єкт господарювання, що має відкриту валютну позицію, підданий валютному ризику.

4. Чимало фінансових аналітиків через складність хеджування перерахункових валютних ризиків рекомендують ігнорувати їх та зосередити свою увагу на управлінні економічними ризиками.

5. Договірні трансферні ціни є найбільш досконалими, оскільки дозволяють врахувати інтереси виробників і споживачів певної продукції.

Множинний вибір

1. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій передбачає залучення зарубіжних валютних ринків для обслуговування таких напрямів діяльності:

а) експорт (імпорт);

б) грошові перекази між штаб-квартирою і зарубіжними дочірніми фірмами;

в) інвестування (фінансування) на міжнародних фінансових ринках;

г) усе наведене;

д) усе наведене та виплати дивідендів зарубіжним власникам цінних паперів корпорації.

2. "Agency problem" означає конфлікт, який виникає між...

а) вищим і середнім менеджментом;

б) менеджментом корпорації та місцевим урядом країни-господаря;

в) менеджментом корпорації та урядом країни походження (розташування) штаб-квартири;

г) цілями акціонерів і менеджерів;

д) різними географічними підрозділами однієї міжнародної корпорації.

3. Низькі витрати на працю в Україні є одним з факторів фінансової мотивації до міжнародного бізнесу, що належать до теорії...

а) недосконалих ринків;

б) міжнародного життєвого циклу товарів;

в) порівняльних переваг;

г) усіх перелічених теорій;

д) не мають відношення до перелічених теорій.

4. MNCS використовують ринок єврооблігацій для таких видів фінансування:

а) короткострокове;

б) короткострокове і середньострокове;

в) середньострокове;

г) середньострокове і довгострокове;

д) довгострокове.

5. Опціони на ф'ючерсні валютні контракти як новий фінансовий інструмент були започатковані в січні 1984 р. на...

а) Нью-Йоркській фондовій біржі;

б) Лондонській фондовій біржі;

в) Токійській фондовій біржі;

г) Чиказькій біржі "Mercantile Exchange";

д) Чиказькій опціонній біржі.

6. Трансферні ціни вперше почали використовуватись міжнародними компаніями:

а) "Дженерал Моторз" у 20-ті роки;

б) "Брітіш Петролеум" у минулому столітті;

в) "Дженерал Моторз" і "Дженерал Електрик" на початку 30-х років;

г) "Даймлер Бенц" у 50-ті роки;

д) "Кока-Кола" і "Пепсі-Кола" у 30-ті роки.

7. Що з наведеного не входить до функцій трансферних цін?

а) забезпечення зв'язку між відділеннями міжнародної корпорації;

б) оцінка господарської діяльності шляхом визначення розрахункового прибутку;

в) забезпечення об'єктивної оцінки діяльності менеджерів;

г) уникнення надмірного оподаткування;

д) узгодження інтересів відділень із загальнокорпоративними інтересами.

8. Що з наведеного не входить до системи критеріїв вибору банків для здійснення валютних операцій?

а) швидкість виконання замовлення;

б) надання спеціальних послуг і додаткових зручностей;

в) співвідношення між ціною та якістю банківських послуг;

г) конкурентна квота;

д) оцінка банком міжнародного фінансового середовища.

9. Найбільш вузький "спред" існує на...

а) товарних біржах;

б) фондових біржах;

в) міжбанківському ринку;

г) у міжнародних готелях та аеропортах;

д) міжбанківських валютних біржах.

10. Що з наведеного не характеризує ф'ючерсні валютні контракти?

а) високий рівень стандартизації;

б) точна визначеність сум;

в) обмежений день поставки;

г) використання для всіх валют;

д) висока ліквідність.

Збіг

1. Відкрита валютна позиція.

А. Комбінація спот-угод і форвардних угод.

2. Довга валютна позиція.

Б. Різниця між вимогами і зобов'язаннями учасника міжнародного бізнесу в певній валюті.

3. Спот-операції.

В. Перевершення вимог над зобов'язаннями в даній валюті на певну дату.

4. Багатосторонній неттинг.

Г. Операції купівлі (продажу) валюти за умов її поставки протилежній стороні протягом двох робочих днів.

5. Своп-операції.

Д. Взаємне погашення платежів в одній валюті платежами в іншій валюті між зарубіжними відділеннями міжнародної корпорації.

Завершення

1. Якщо компанія "Еппл Комп'ютер" купує на валютному ринку ... ... , щоб розрахуватись зараз з японськими постачальниками моніторів, і одночасно продає на ... ринку ... , яку отримує через 90 днів від японських покупців готових комп'ютерів, то в даному разі має місце операція ... ... .

2. Якщо міжнародна корпорація здійснює переказ коштів від базової компанії до ... ... через міжнародний банк, то вона вдаєтьсядо ... ... .

3. У зв'язку з ... масштабами валютних обмінів та ... валютними ризиками ... ... встановлюють найнижчий спред у своїх угодах.

4. Перевага ринкових трансферних цін полягає в ... , а їх недолік пов'язаний зі складністю пошуку належного ... в умовах унікальності продукції.

5. У той час як система ... управління активами і зобов'язаннями спрямована на досягнення ... грошових потоків, система ... управління активами і зобов'язаннями має завершуватись рішенням щодо міжнародного ... ... .


 
 

Цікаве

Загрузка...