WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - Курсова робота

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - Курсова робота

За результатами такого аналізу виявляємо: збільшення або зменшення дебіторської заборгованості чи збільшення або зменшення кредиторської заборгованості.

Як збільшення, так і зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості можуть призвести до негативних наслідків для фінансового стану підприємства.

Так, зменшення дебіторської заборгованості проти кредиторської для нашого підприємства може статися через погіршання стосунків з клієнтами, тобто через зменшення кількості покупців продукції. А збільшення дебіторської заборгованості може бути наслідком неплатоспроможності покупців.

Отже, аналізуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості, необхідно вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної виробничої ситуації на підприємстві.

У ринковій економіці, коли можлива ліквідація підприємств унаслідок їх банкрутства, одним з найважливіших показників фінансового стану є ліквідність.

Фінансовий стан підприємств можна оцінити з погляду його короткострокової та довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями. Термін "ліквідний" передбачає безперешкодне перетворення майна на гроші. Ліквідність підприємства — це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі наростання їхнього терміну. Підприємство, оборотний капітал якого складається переважно з коштів і короткострокової дебіторської заборгованості, як правило, вважається більш ліквідним, порівнянно з підприємством. Оборотний капітал якого складається переважно з запасів [49].

Аналіз ліквідності пидприємства передбачає два таких етапи:

  • cкладання балансу ліквідності (табл. 1.2.);

  • розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Робота підприємства в умовах ринку передбачає нормальну фінансову діяльність. При цьому враховується здтність підприємства здійснювати розрахунки за всіма видами зобовязань: внутрішніми і зовнішніми, короткостроковими і довгостроковими. Підприємство ліквідне, якщо його поточні активи більші, ніж короткострокові зобовязання.

Таблиця 1.2

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн

Актив

Код рядка

На поч звіт періоду

На кін звіт періоду

Пасив

Код рядка

На поч звіт період

На кін звіт період

Платіжний надлишок або настача

На поч звіт періоду

На кін звіт періоду

1. Найбіль ліквідні активи (А1)

230,

10

83

1. Негайні пасиви (П1)

540-

610

224

208

-214

-125

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

160,

200,

210

737

845

2.Короткострокові пасиви (П2)

500-

530

185

50

552

795

3. Акиви, що реалізуються повністю (А3)

100, 120, 140, 250

362

296

3. Довгострокові пасиви (П3)

480

362

296

4. Активи, що важко реалізуються (А4)

080

660

445

4. Постійні пасиви (П4)

380,

430, 630

1360

1411

-700

-966

Баланс

280

1769

1669

Баланс

640

1769

1669

-

-

Найліквіднішою є готівка (або сальдо балансового рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті"). Наступним за рівнем ліквідності активом є короткострокові інвестиції (цінні папери), оскільки у разі необхідності їх швидко можна реалізувати.

Дебіторська заборгованість — теж ліквідний актив, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому.

Найменш ліквідним поточним активом є запаси, бо для перетворення їх на гроші спочатку треба їх продати. Отже, під ліквідністю будь-якого активу слід розуміти можливість перетворення його на гроші, а рівень ліквідності визначається тривалістю періоду, протягом якого відбувається це перетворення. Що коротшим є цей період, то вищою буде ліквідність даного виду активів.

Короткострокові зобов'язання — це борги, строк погашення яких не перевищує одного року. Коли настає строк платежу, у підприємства має бути достатньо грошей для сплати. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів з активу, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності, із зобов'язаннями за пасивом, об'єднаними за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків. Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються:

Найбільш ліквідні активи (А1)- це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу).

Швидкореалізовані активи (А2) – активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 міяців після звітної дати), інші оборотні активи.

Активи, що реалізуються повільно (А3),- запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140, а також ряд 250). Запаси не можуть бути продані, поки немає покупця.

Активи, що важко реалізуються (А4),- це активи, які передбачено використовувати в господарський діяльності протягом тривалого періоду. (розділ "Необоротні активи").

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов'язань формуються так:

Негайні пасиви (П1)- це кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610 ), розрахунки за дивідендами, своєчасно не погашені кредити.

Короткострокові пасиви (П2)- це короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, векселі видані.

Довгострокові пасиви (П3)- довгострокові зобов'язання-3-й розділ пасиву балансу.

Постійні пасиви (П4)- це статті 1-го розділу пасиву балансу ("Власний капітал"). Підприємство буде ліквідним, якщо його поточні активи перевищуватимуть його короткострокові зобов'язання. Підприємство може бути ліквідним у більшій чи меншій мірі. Тому для оцінки реального рівня ліквідності підприємства необхідно провести аналіз ліквідності балансу.


 
 

Цікаве

Загрузка...