WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фондова біржа як суб'єкт фінансового посередництва - Реферат

Фондова біржа як суб'єкт фінансового посередництва - Реферат

На початок 2000 року в нашій країні функціонувало близько 450 професійних учасників депозитарної системи фондового ринку, з них 2 депозитарії, 72 зберігачі та 376 реєстраторів.

Незалежні реєстратори і депозитарії в Україні об'єднає в Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв, координує їхню діяльність.

Здійснення біржових угод супроводжується не тільки передачею біржового активу одним власником іншому або переобліком прав власності на них, але і протилежно направленою передачею грошей за ці активи від їх покупця до продавця.

Коли кількість угод і учасників торгівлі дуже велика, то розрахунки звичайним шляхом утруднюються і виникає необхідність у створенні спеціалізованих на цих розрахунках організаціях. На практиці їх називають Розрахункова палата, Розрахунковий центр і т.п..

Загалом, Розрахунково-клірингова організація – це спеціалізована організація банківського типу, що здійснює розрахункове обслуговування учасників біржового ринку.

Вона може бути створена в формі акціонерного товариства закритого типу й повинна мати ліцензію Національного банку України на право обслуговування всіх видів розрахункових операцій на відповідному біржовому ринку і вести розрахункове обслуговування декількох бірж. Це комерційна організація, прибутки якої складаються з:

• плати за реєстрацію угод;

• прибутків від продажу інформації;

• прибутків від обігу грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні організації;

• надходжень від продажу своїх технологій розрахунків, програмного забезпечення і т. ін.

Членами розрахунково-клірингової організації звичайно виступають великі банки й фінансові компанії.

У банківській сфері є поняття комунікаційного бар'єра між фінансистами (інвестиційними банкірами) і трейдерами. Цей бар'єр зводиться щоб уникнути витоку внутрішньої інформації, якою можуть володіти банкіри, і одержав назву "Велика китайська стіна".

_http://www.k2kapital.com/glossary/c.html

Інформаційні агентства (служби, фірми, компанії й т.д.) займаються поширенням біржової інформації різним підприємствам за допомогою сучасних технічних засобів.

На сьогодні функціонують мережі міжрегіонального обміну комерційною інформацією, які створено з метою оперативної швидкої організації горизонтальних зв'язків між підприємствами й підприємцями різних галузей і регіонів, а також міжнародних зв'язків.

Біржові склади необхідні біржі для організації постачання товарів (зберігання, упаковка товарів, виконання транспортно-експедиційних операцій).

Склад може належати біржі або вона укладає договір про зберігання товарів на складі. Покупці не стануть укладати угоди на біржі, якщо не будуть знати, де вони зможуть отримати товар за контрактом або якщо місце постачання буде неприйнятне для них. Склади можуть розташовуватися як близько до біржі (у разі торгівлі реальним товаром), так і в інших місцях або навіть країнах. Щоб стати біржовим, склад укладає договір з біржею з вказівкою тривалості його дії, місця знаходження, потужності і посиланням на документ, який уповноважує склад займатися складським бізнесом.

Більшість вітчизняних товарних бірж такої інфраструктури не має, що не сприяє підвищенню їх ролі на ринку реального товару, зводить її до "чистого" посередництва.

3. Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб'єктів біржового посередництва

З розвитком і ускладненням ринку, його географічні поширенням інститут посередництва розростається й урізноманітнюється. Між продавцем і покупцем найчастіше виступає не один, а кілька, а інколи й велика кількість посередників. На ринку діє безліч торговців (покупців), які здійснюй операції з товарами та без них. З різним рівнем умовності і можна класифікувати за різними оцінками. Однією з ознак класифікації посередників, яка дає змогу зрозуміти особливості механізму біржової і брокерської торгівлі, є їх поділ за джерелами, способами одержання прибутків, за рахунок яких покриваються витрати й утворюється прибуток посередників. За цією ознакою їх можна розподілити на дві групи: на посередників, які здійснюють операції за рахунок клієнтів, та посередників, які здійснюють операції за свій рахунок.

До першої групи належать агенти (агенти-посередник комісійні агенти), брокери, особисті представники.

Агент (від. лат. Agens – діючий) – юридична чи фізична особа, яка здійснює певні операції за дорученням інше особи (принципала) за його рахунок і від його імені, а також забезпечує підготовку операцій, але без права підпису контракту.

Свої дії агент здійснює з відома принципала за агент кою згодою за винагороду.

Агенти-посередники (комісійні агенти) у здійсненні контрактів можуть бути тільки комісіонерами. Вони не беруть і себе ніякого фінансового ризику в операціях (за винятком ризику, що випливає з можливості банкрутства їх клієнтів), а їх прибуток складається з комісійних, виплачуваних клієнтами за надані посередницькі послуги.

Агенти, як правило, працюють на підприємстві або в брокерській конторі, виконують представницькі функції свого підприємства, а оплата їх праці здійснюється в тому ж порядку, що й інших працівників підприємства.

Брокер (від. англ. Broker – комісіонер, маклер) – це посередник, який виступає як агент у стосунках між продавцем і покупцем.

Брокер продає або купує товар (цінні папери) за ціною, яку визначив клієнт. Це може бути тверда ціна або ціна в заданих клієнтом межах, що зазначається в його дорученні-наказі брокеру на здійснення операції.

За надану послугу брокер одержує від свого клієнта комісійні (брокерська комісія, або куртаж) у зумовленому розмірі. По суті, брокер сам (від свого імені) практично нічого не купує і нічого не продає. Він лише зводить продавця (виробника або господаря товару, власника цінних паперів) з покупцем, або навпаки, в т.ч. через біржу. Брокер як фізична особа є службовцем брокерської фірми (контори).

На біржі під час торгу за сферою діяльності брокери поділяються на дві групи:

• "брокер біля столу" – це брокер, який здійснює пошук клієнта (продавця або покупця) на ринку реального товару;

• "біржовий брокер" (за біржовою термінологією – "брокер на підлозі", "брокер в ямі", "брокер у біржовому кільці").

Брокерською, як і іншою посередницькою діяльністю, може займатись будь-яка юридична або фізична особа незалежно під членства на біржі. Важливо розрізняти форми організації цієї діяльності.

З правової точки зору необхідно розрізняти такі форми організації брокерської діяльності: брокерська фірма (компанія), брокерська контора, брокерський підрозділ (відокремлений і невідокремлений) підприємства. В основі їх відмінностей лежать форми й відносини власності.

Друга група посередників (що здійснюють операції за свій рахунок) більш різноманітна й численна.

Дилер (від англ. Dealer – торговець) – особа (фірма), яка здійснює торговельне посередництво, у тому числі на біржах, або інші операції від свого імені, за свій рахунок і на свій ризик.

Тобто це найбільш висока й ризикована, у порівнянні з брокерською, форма організації посередництва. Прибутки дилер одержує за рахунок різниці в ціні купівлі та продажу товарів, цінних паперів і валют (дилерських знижок), а також зміни ціни й курсів (спекулятивні угоди).

Як і брокери, дилери залежно від сфери діяльності такої поділяються на дві групи: дилери, які функціонують на ринку реального товару, та біржові дилери.

До першої групи належать підприємства (фірми, компанії і т. ін.), а також окремі фізичні особи, які здійснюють купівлю-продаж товару, тією чи іншою мірою реально (прямо або побічно) беруть участь в його русі від виробників до споживачів. Прямі дилери займаються переважно посередництвом у купівлі-продажу тих товарів, які не є біржовими (тобто не є предметом купівлі-продажу на товарних біржах), і спеціалізуються в умовах ринкової економіки на посередництві головним чином сировинних товарів, переважно сільськогосподарського походження. Сюди можна віднести, наприклад, торговий будинок, різного роду оптові торговельні фірми (за старою термінологією – оптові бази, бази матеріально-технічного обслуговування і т. ін.).

Джобер (від англ. Jobber) – це фірма (особа), яка скуповує великі партії товарів для швидкого перепродажу.


 
 

Цікаве

Загрузка...