WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників - Реферат

Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників - Реферат

Як інструмент аналізу матриця Бостонської консалтингової групи використовується й у фінансовому плануванні – для оцінки портфелю активів, формуючи наступні принципи фінансової політики компанії: здійснювати інвестиції у „зірки"; одержувати доходи від „корів" („грошових мішків"); вилучати ресурси з „собак"; уважно відстежувати ресурси, вкладені у „знаки питання".

До недоліків матриць БКГ відноситься їх надмірна спрощеність. Варто відмітити, що матриця типу 22 дає лише загальні рекомендації, а при ближчому огляді породжує питання: чи дійсно не варто здійснювати значні інвестиції в „грошові мішки" (БКГ рекомендує це, але, з іншого боку, найбільша віддача від інвестицій – саме в цьому секторі); чи дійсно безперспективними є „собаки" (матриця рекомендує вилучати інвестиції з цих секторів, або, принаймні, більше в них не вкладати, але існують приклади, коли такого роду компанії приносили високі прибутки) тощо.

У ролі узагальнюючого показника ефективності фінансово-фінансової діяльності концесійного підприємства виступає рентабельність інвестицій (return on investments, ROI), який розраховано за формулою

(10.10)

,

де ЧП – чистий прибуток підприємства;

– сума інвестицій в той або інший фінансовий проект.

В якості прикладу наведемо результати протфоліо-аналізу інвестицій ВАТ "Укртелеком".

Показники ефективності фінансових вкладень ВАТ „Укртелеком" в інші підприємства (СП ТОВ „Інфоком", ЗАТ „Утел", ЗАТ „Елсаком-Україна", ВАТ „Свемон-Інвест", ВАТ „Телекомінвест", ЗАТ „Телесистеми України" та АППБ „Аваль") наведено в табл. .

На рис. побудовано матрицю типу БКГ для оцінки ефективності портфелю активів ВАТ „Укртелеком", де вісь Х – це сума інвестицій товариства, Y – чистий прибуток аналізованих підприємств (для ЗАТ „Утел", прибуток якого значно перевищує прибутки решти підприємств і частка ВАТ „Укртелеком" в статутному фонді якого складає 100%, використано вісь Y/). З метою поглибленого аналізу, використано третій параметр, який пропорційно впливає на довжину радіусу кола, що позначає сектор на координатній осі, – тобто введено додаткову, внутрішня вісь. В даному випадку в ролі такої осі виступає частка ВАТ „Укртелеком" у капіталі аналізованого підприємства.

Таблиця 12.

Аналіз рентабельності фінансових вкладень ВАТ „Укртелеком" у 2003 р. (у тис. грн.)

Найменування показника

СП ТОВ „Інфоком"

ЗАТ „Утел"

ЗАТ „Елсаком-Україна"

ВАТ „Свемон-інвест"

ВАТ „Телекомінвест"

ЗАТ „Телесистеми України"

АППБ „Аваль"

Статутний фонд підприємства

9240

11672

7945

400

1154

276,6

800000

Частка ВАТ „Укртелеком", %

51%

100%

34%

10%

26%

9,9%

1,32%

Інвестиції ВАТ „Укртелеком"

4712,4

11672

2701,3

40

300,04

27,38

10560

Чистий прибуток (збиток)

6500

145620

-1549

2490,8

-825

126

11706

Прибуток/втрати для інвестора

3315

145620

-526,7

249,08

-214,5

12,474

154,52

ROI загалом по підприємству

0,70

12,48

-0,19

6,23

-0,71

0,45

0,02

ROI для ВАТ „Укртелеком"

1,38

12,48

-0,57

62,27

-2,75

4,60

1,11

Вплив фінансових результатів підприємства на прибуток ВАТ „Укртелеком", %

0,53%

23,6%

-0,09%

0,04%

-0,03%

0,002%

0,02%

Таблицю складено на основі даних фінансової звітності аналізованих підприємств.

На базі аналізу портфелю активів ВАТ „Укртелеком" можна зробити наступні висновки:

1. До групи „грошових мішків" („дійних корів") відносяться ЗАТ „Утел" та АППБ „Аваль", які є стабільно прибутковими. Такі вкладення не потребують особливих заходів, направлених на підвищення їх ефективності. Проте, оскільки даний квадрант відповідає такому етапові життєвого циклу як стабілізація/стагнація, за яким через певний проміжок часу неминуче наступить етап спаду, варто постійно проводити експрес-аналіз динаміки результатів діяльності цих підприємств.

2. СП ТОВ „Інфоком" є єдиним представником групи „зірок". Для цього підприємства доцільним буде збільшення обсягу інвестицій з боку ВАТ „Укртелеком" , оскільки вкладення в даний актив є на даний момент найбільш перспективними.

3. Решта підприємств потрапили до групи „знаків питань". До цієї групи відносяться передусім підприємства з невеликим розміром власного капіталу, а також підприємства, які продемонстрували від'ємний фінансовий результат. У першому варіанті до таких активів слід застосувати агресивну стратегію зростання для реалізації можливостей швидкого росту. У другому випадку, якщо витрати на посилення позицій і фінансовий ризик переважать потенційні прибутки, рекомендовано застосувати політику „роздягання" або „згортання". Загалом дана локальна група вимагає зваженого підходу, і розумніше буде використати стратегію очікування (stand-by) та індивідуального розгляду кожного з підприємств сектору.

4. Жоден з фінансових активів ВАТ „Укртелеком" не відноситься до групи „собак", що в цілому свідчить про виваженість і збалансованість фінансово-фінансової політики товариства.

Рис. 25. Матриця аналізу ефективності портфелю активів ВАТ „Укртелеком". Побудовано на основі даних табл. 12.

Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2004. – 400 с. (Глава 8)

Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: Расчет и Риск. – М.: Инфра-М, 1994. (6.4)

Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. – М.: Финансы и статистика, 1979. (С.56-57)

Кандинская О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование // Маркетинг. – 2001. – №2. – С. 34-46.

Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. – М.: Консалтбанкир, 2000. – 272 с.

Рогальська Н.Г. Організація управління підприємством на основі комерційної концесії: Дис... канд. ек. Наук: 08.06.01. – Херсон, 2006. – 220 с. (Розділ 2, 2.2)


 
 

Цікаве

Загрузка...