WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інші послуги сучасних фінансових посередників - Реферат

Інші послуги сучасних фінансових посередників - Реферат

Таблиця 11

Зведена таблиця коефіцієнтів ліквідності (платоспроможності), фінансової стійкості, ділової активності підприємства

Назва коефіцієнту

Формула розрахунку

Пояснення

1. Коефіцієнти ліквідності (платоспроможності)

Коефіцієнт загальної (поточної, коротко-строкової) ліквідності

ОА – оборотні активи; ПЗ – поточні зобов'язання.

Коефіцієнт проміжної (термінової, швидкої, суворої) ліквідності („кислотний тест")

З – запаси.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ГК – грошові кошти; КФВ – короткострокові фінансові вкладення.

Коефіцієнт забезпечення реалізації робочим капіталом

ВР – виручка від реалізації.

Коефіцієнт довгострокової платоспроможності: - бухгалтерський підхід; - комерційний підхід.

ДП – довгострокові позики; ОК – основний капітал; К – капітал; Р – резерви.

Коефіцієнт покриття фінансових витрат

ПДО – прибуток до оподаткування; СВ – сума відсотків за кредитами.

Абсолютний показник ліквідності інвестицій

ПКв – можливий період конверсії конкретного інструмента в грошові кошти (днів).

Відносний показник ліквідності інвестицій

ПКа – технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю в грошові кошти (приймається 7 днів).

Коефіцієнт ліквідності робочого капіталу

-

2. Коефіцієнти фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності)

ВК – власний капітал.

Коефіцієнт фінансової незалежності (стабільності)

-

Коефіцієнт автономії (фінансової стійкості)

-

Коефіцієнт заборгованості (залежності)

-

Коефіцієнт накопичення зносу

НА – нематеріальні активи;

ЗНА – знос НА;

ЗОК – знос ОК.

Коефіцієнт здатності сплатити відсотки за кредитом

-

Коефіцієнт надійності

ВЗ – вартість залогового майна;

КР – сума кредиту.

Середня тривалість дебіторської заборгованості

ДЗ – дебіторська заборгованість;

ВПП – вартість проданої продукції.

Середня тривалість кредиторської заборгованості

КЗ – кредиторська заборгованість;

ВЗП – вартість закупленої продукції.

Коефіцієнт відношення тривалості дебіторської та кредиторської заборгованості

-

3. Коефіцієнти ділової активності

Коефіцієнт маневреності (мобільності)

-

Коефіцієнт оборотності балансу

-

Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів

-

Продуктивність праці

СЧ – середньоспискова чисельність працівників.

Питома вага продукції, що направляється на експорт

ВРЕ – виручка від реалізації продукції на експорт.

Рентабельність активів (прибутковість активів, ROA)

ЧП – чистий прибуток.

Рентабельність інвестицій (прибутковість інвестицій, ROI)

ІВ – сума інвестицій.

За певних умов доцільним є проведення фінансового аналізу підприємства за відкритими даними (рис. 22). В процесі подібного моніторингу враховуються не дані фінансової звітності суб'єкта, а числові показники, розраховані за допомогою так званих "відкритих даних": ЗМІ, Інтернет, експертних оцінок, опитувань, тестувань і т. ін.

Рис. 22. Методика фінансового аналізу за відкритими даними у загальному вигляді

За основу береться інформація щодо приблизної вартості сировини або матеріалів у даному регіоні, розрахованої шляхом знаходження середнього у якнайбільшому масиві даних (прайс-листи, об'яви, дані газет, журналів, Інтернет-видань). Враховуються усі сезонні знижки та націнки, а також максимальні та мінімальні можливі транспортні витрати при відомій середній вартості пального в регіоні та наявних маршрутах. Встановлюється середня вартість оренди приміщень у тому районі міста, де знаходиться підприємство, а також основного обладнання, необхідного для виробництва товару або послуги. Оцінюється розмір середньої заробітної плати по регіону для працівників потрібної кваліфікації (на основі даних кадрових агентств). Аналізуються затрати на рекламу – вимірюється площа рекламних матеріалів у центральній та регіональній пресі і помножується на вартість 1 кв. см. реклами у даному засобі масової інформації, тривалість рекламних оголошень на ТБ і радіо (помножується на вартість 1 хвилини ефірного часу), розраховується приблизна кількість і вартість рекламних постерів і бігбордів фірми у регіоні. Враховуються амортизація на основні фонди, нарахування на заробітну плату та існуючі в даній місцевості податки.

Одержані дані порівнюються з оцінкою собівартості виробленої продукції (наданих послуг), даною групою авторитетних незалежних експертів, після чого виводиться середня. Ціни на аналогічну продукцію в даній місцевості можна встановити шляхом спостереження за ринком регіону (знов-таки, за допомогою прайс-листів, ЗМІ, експертних даних).

Можливо також задіяти на даному етапі соціологічні методи дослідження: опитування деякої вибірки з групи потенційних споживачів, щодо того, товарами та послугами яких компаній вони користуються, а також щодо середніх цін на ці товари (послуги) та їх якості. В окремих випадках можливе проведення експрес-опитувань споживачів безпосередньо після виходу з даного закладу (коли йдеться про сервісні підприємства або заклади торгівлі).

Подібні опитування одержали назву „exit-poll"та широко використовуються соціологами у різноманітних областях – від прогнозування результатів виборів до маркетингових досліджень.

Далі дані вибірки поширюються (екстраполюються) на весь масив, і, таким чином, встановлюються не тільки середні ціни, а й приблизна кількість покупців (клієнтів). На заключному етапі аналізу, підбиваються підсумки з усіх показників, одержаних методом "відкритих даних", та порівнюються з офіційними показниками (дані звітності підприємства). У випадку, коли підприємство не фальсифікує інформацію і дані його звітів є об'єктивними, суттєвих розбіжностей між отриманими показниками виникнути не має.

3. Роль фінансового менеджера як посередника. Послуги з антикризового управління компанією

Фінансовий менеджмент представляє собою систему управління фінансовими ресурсами, що поєднує в собі фінансову політику, методи, інструменти, а також людей, що приймають управлінські рішення і перетворюють їх на практику з метою досягнення поставлених цілей фінансової стабільності і зростання. Фінансовий менеджмент охоплює всі ланки фінансової системи і виступає найважливішою складовою частиною структури управління в умовах ринку.

З огляду на це, найманого менеджера підприємства іноді розглядають як фінансового посередника. Таку ідею висловлюють, наприклад, Р. Брейлі та С. Майєрс у книзі "Принципи корпоративних фінансів". На їх думку, фінансовий менеджер діє як посередник між фірмою та ринком капіталів, де відбувається купівля-продаж цінних паперів. Роль фінансового менеджера показано на рис. 23, де схематично зображені потоки грошових коштів від інвесторів до фірми і назад до інвесторів. Потік виникає, коли фірма випускає цінні папери з метою залучення грошових коштів (стрілка 1 на рисунку). Гроші йдуть на придбання реальних активів, що використовуються в діяльності фірми (стрілка 2). Пізніше, якщо фірма діє вдало, реальні активи дають більший приток грошових коштів, аніж необхідно для покриття первісних інвестицій (стрілка 3). І, нарешті, грошові кошти або реінвестуються (стрілка 4), або повертаються інвесторам, які придбали цінні папери первинної емісії (стрілка 5).


 
 

Цікаве

Загрузка...