WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Форвардна валютна операція - Реферат

Форвардна валютна операція - Реферат

(форвардної маржі), що в даному випадку називається премією (pm, репорт - R, або ажіо). Якщо форвардний курс нижчий за курс спот, він є курсом спот, від якого віднята форвардна маржа, що називається в цьому випадку дисконтом (дисконт - dis, чи депорт - D, або дизажіо).
Отже, форвардний курс відрізняється від курсу спот на величину форвардної маржі. Маржа може бути у вигляді премії, тоді форвардний курс вищий за курс спот, або у вигляді дисконту (скидки). У такому випадку форвардний курс нижчий, ніж курс спот.
Такий порядок визначення курсу за форвардною застосовується при прямому котируванні валют. При непрямому котируванні валют дисконт додається до курсу "спот", а премія, навпаки, віднімається від нього. Форвардні курси оголошуються комерційними банками і публікуються в котирувальних таблицях. У бюлетені вказуються або тільки розміри премій і дисконтів, або курс за терміновою угодою.
Премії і дисконти по валюті, як правило, розраховуються на базі року для того, щоб можна було порівняти прибутковість від вкладу валюти у форвардну операцію з відповідною прибутковістю від вкладання валюти в інші форми валютних операцій.
Форвардна валютна угода застосовується, головним чином, для страхування платежів. Ціни на форвардному ринку в умовах стабільної економіки та вільного переміщення капіталу пов'язані з різницею в процентних ставках. Форвардний (розрахунковий) курс повинен дорівнювати відношенню процентних ставок за міжбанківським кредитом, помноженому на курс спот.
Теоретичний беззбитковий форвардний курс може бути визначений з урахуванням процентних ставок за валютами, з якими проводяться форвардні операції. При цьому форвардний курс валюти А до валюти В при прямому котируванні буде дорівнювати:
Форвард-курс А/В = ,
де - сума форвардної угоди у валюті В;
- еквівалентна їй сума у валюті А.
Ці суми можна представити наступним чином з урахуванням нарахування відсотків за простою ставкою:
де Sа сума угоди у валюті А в перерахунку на курс спот;
Sb - еквівалентна їй сума за курсом спот у валюті В,
Iа, Ib - процентні ставки за валютами А і В:
d - термін форвардної угоди;
Ка і Кb - тривалість процентного року при розрахунку відсотків за валютами А і В.
Отже,
Форвард-курс А/В= = Спот-курс А/В
Приклад 1. Курс долара США до ієни рівний 1880 ієн. Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють 200% за операціями в ієнах і 15% за операціями в доларах США. Визначити теоретичні 90-денний і 180-денний форвардні курси долара США до ієни, якщо тривалість процентного року становить за ієнами 365 днів, а за доларами США - 360 днів. .
Розв'язання. При терміні форвардної угоди 90 днів:
Форвард-курс = ієн за 1 долар США.
Форвардна маржа, що є в даному випадку премією, буде дорівнювати:
Премія =2706-1880=826 ієн за дол. США.
При терміні форвардної угоди 180 днів:
Форвард-курс = ієни за 1 долар США
Форвардна маржа (премія) буде дорівнювати:
Премія =3474-1880=1594 ієни за дол. США.
Реально форвардні курси не котируються як такі. Валютні дилери працюють лише з форвардними маржами (преміями або дисконтами), причому значення форвардної маржі даються для курсу покупки і курсу продажу. Оскільки курс купівлі повинен бути завжди нижче курсу продажу, за значеннями форвардної маржі можна відразу визначити, як котирується валюта - з премією або дисконтом. Якщо значення форвардної маржі для курсу купівлі будуть більше її відповідних значень для курсу продажу, валюта котирується з дисконтом, якщо менше - з премією. Форвардний курс буде дорівнювати курсу спот плюс премія або курс спот мінус дисконт.
Приклад 2. На валютному ринку є наступні дані котирування валют для форвардних угод:
Термін Долар/ієна. Долар/швейц.франк
Спот 1860-1890 1,7550-1,7560
1 місяць 90-125 5-3
2 місяці 185-225 17-15
3 місяці 310-340 28-25
Визначити, як котирується долар США до ієни і швейц.франка та його форвардний курс до ієни та швейц.франка для 3-місячних угод.
Розв'язання. Для курсу долара до ієни форвардна маржа для курсу купівлі менша, ніж для курсу продажу. Отже, долар США котирується до ієни з премією і його форвардний 3-місячний курс буде дорівнювати:
Курс спот 1860-1890
Премія (3 місяці) 310-340
Курс форвард 2170-2230
Для курсу долара до франка форвардна маржа для курсу купівлі більша, ніж для курсу продажу. Отже, долар США котирується до німецької марки з дисконтом і його форвардний 3-місячний курс буде дорівнювати:
Курс спот 1,7550-1,7560
Премія (3 місяці) 28-25
Курс форвард 1,7522-1,7535
У якості основи для визначення форвардної маржі на практиці звичайно використовують її значення, які одержують з урахуванням близького форвардного курсу, що визначається, виходячи з наступних міркувань.
Вважається, що сума у валюті В, яка котирується, еквівалентна відповідній сумі у валюті А, яка котирується, - перерахована за наближеним форвардним курсом для прямого котирування, буде дорівнювати сумі у валюті В за курсом спот, збільшеній (зменшеній) на суму відсотків, що була б отримана для суми у валюті В за курсом спот, розміщеній на термін форвардної угоди за ставкою процентів, яка дорівнює абсолютній величині різниці процентних ставок за валютами А і В для тривалості процентного року, рівній 360 дням.
З наведеного раніше виразу для теоретичного беззбиткового форвардного курсу можна зробити висновок: якщо ставка відсотків за валютою А буде вище ставки відсотків за валютою В, що котирується, - форвардний курс валюти А буде меншим її спот-курсу, тобто валюта А буде котируватися з дисконтом.
У цьому випадку сформульоване припущення можна записати математично в такому вигляді:
де Sb - сума у валюті, що котирується В; НКФ - наближений курс форвард;
КС - курс спот; Ia, Ib - ставки відсотків за валютами А і В;
d - термін
Звідси одержуємо, що наближений курс форвард буде дорівнювати:
;
а форвардна маржа:
ФМ (дисконт)=
Якщо ставка відсотків за валютою А, що котирується, буде нижчою за ставку відсотків за валютою В, що котирується, форвардний курс валюти А буде більшим за її курс спот і приблизно буде дорівнювати:
Форвардна маржа (премія) буде при цьому дорівнювати:
ФМ (премія)=
Приклад 3. Визначити наближену форвардну маржу і форвардний курс для умов прикладу 1.
Розв'язання:
При терміні угоди 90 днів:
ФМ (премія) = ієн за долар США.
НКФ = ієн за долар США.
При терміні угоди 180 днів:
ФМ (премія) = ієн за дол. СШЛ
НКФ =1880+1739=3619 ієн за дол. США.
Прибутковість форвардних операцій можна оцінити у вигляді еквівалентної річної ставки відсотків. При цьому відношення прибутку від форвардної операції до вкладеної суми вважається рівним відношенню форвардноїмаржі до форвардного курсу. Використовуючи формулу для ефективної річної ставки простих відсотків при тривалості процентного року 360 днів, одержуємо:
Приклад 4. Визначити прибутковість форвардної операції для умов прикладів 1 і 3.
Розв'язання. Для терміну угоди 90 днів при використанні

 
 

Цікаве

Загрузка...