WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ф’ючерсна валютна операція - Реферат

Ф’ючерсна валютна операція - Реферат

відображає очікування учасників ринку відносно майбутнього курсу спот визначеного активу (валюти, боргового інструменту, фондового індексу). Ф'ючерсна ціна може бути вищою або нижчою за ціну спот.
Ситуація, коли ф'ючерсна ціна вища за ціну спот, називається контанго (contango), або ціна з премією. Це свого роду базова система ціноутворення у торгівлі терміновими контрактами.
Протилежна ситуація, коли ф'ючерсна ціна нижча за ціну спот, така ціна має назву беквардейшн (backwardation), або ціною зі знижкою (депортом). Система ціноутворення беквардейшн визначається тим, що попит на активи з поставкою в найближчому майбутньому вищий за попит на активи з віддаленим строком поставки.
Графічно контанго і беквардейшн можна представити наступним чином (мал. 1 і 2).
Дата укладення Дата поставки
ф'ючерсного контракту
Мал.1. Нормальне контанго
Ф'ючерсна ціна
Нормальне контанго
Дати поставок
Мал. 1 . Нормальне беквардейшн
Якщо (для ряду ф'ючерсних контрактів, що мають різні дати виконання) ф'ючерсна ціна найближчого за датою виконання контракту менша за ціну більш віддаленого контракту, така ситуація називається нормальним контанго.
Якщо ф'ючерсна ціна першого контракту вища за ф'ючерсну ціну більш віддаленого за терміном виконання контракту, то це називається нормальне беквардейшн.
По мірі наближення терміну поставки за ф'ючерсним контрактом ф'ючерсна ціна наближається до ціни спот і стає рівною їй у підсумку. Причина виникнення такої ситуації в тому, що у інвестора є вибір:
А) Він може прийняти або поставити актив за ф'ючерсним контрактом;
Б) якщо буде спостерігатися різниця між ф'ючерсною ціною та ціною спот, він може здійснити арбітражну операцію.
Якщо до моменту закінчення контракту ф'ючерсна ціна встановилася вище за ціну спот, арбітражер продає ф'ючерсний контракт і купує на спот-ринку актив, який лежить в основі контракту. Прибуток арбітраж ера складає різниця між ф'ючерсною ціною і ціною спот.
Якщо припустити, що на дату поставки ф'ючерсна ціна встановилася вище за спотову, арбітражер купує ф'ючерсний контракт і продає актив на ринку. За ф'ючерсним контрактом йому поставляють актив, і він розраховується за його допомогою по касовій угоді. Різниця між ціною спот на базовий актив і ф'ючерсною ціною складе прибуток арбітражера (мал. 3).
Ф'ючерсна ціна
Мал.3. Визначення прибутку арбітражера
В першому випадку учасники ринку, що прагнуть одержати арбітражний прибуток, починають активно продавати контракти і пропозиція контрактів на ринку зростає, в результаті чого знижується ціна. Одночасно вони починають купувати відповідні активи на ринку спот, і ціна цих активів зростає через збільшення попиту. В підсумку ф'ючерсна і спотова ціни стають однаковими або близькими за значенням.
У другому випадку інвестори починають активно продавати активи, що лежать в основі ф'ючерсного контракту, в результаті чого їх ціна знижується. Одночасно арбітражери скуповують ф'ючерсні контракти, в підсумку підвищується ф'ючерсна ціна, що призводить знову до рівності ф'ючерсної та спотової цін.
5. Механізми хеджування ризику за допомогою ф'ючерсних контрактів.
Хеджування за допомогою ф'ючерсів являє собою стратегію зниження ризику шляхом інвестування у фінансові інструменти, прибутковість яких пов'язана між собою оберненою статистичною залежністю. Ринки ф'ючерсних контрактів зобов'язані своєю появою в першу чергу необхідності страхування ризиків, пов'язаних з непередбаченими коливаннями цін на товарних, фондових і валютних ринках. Ф'ючерсний контракт на деякий базовий актив являє собою інструмент, що ідеально підходить для цілей хеджування, тому що прибутковість ф'ючерсного контракту пов'язана тісною від'ємною кореляційною залежністю з приростом величини базової змінної.
Приклад 1. Якщо інвестор володіє активом (має довгу позицію), ціна якого в даний момент складає, скажемо. 100 гривень і побоюється зниження ціни, то при наявності ф'ючерсного ринку даних інструментів, йому варто продати ф'ючерсний контракт (відкрити коротку позицію на ф'ючерсному ринку). Тоді будь-яке зниження ціни базового активу буде в більшій чи меншій мірі компенсовано доходом за ф'ючерсним контрактом, тому що ф'ючерсна ціна і ціпа спот тісно взаємозалежні.
Природно, що виграш від володіння базовим активом у результаті росту його ціни буде, у свою чергу, знижений за рахунок збитків по короткій ф'ючерсній позиції. Хеджування дозволить знижувати ризик, але це об'ективно приводить до зниження прибутковості. Стратегія страхування довгої позиції по базовому активу за допомогою відповідної короткої ф'ючерсної позиції називається коротким хеджем.
Аналогічно, ризик пов'язаний з короткою позицією по базовому активу (необхідністю його придбання в майбутньому) страхується за допомогою довгої позиції на ф'ючерсному ринку Ця стратегія називається довгим хеджем.
У ситуації, коли ф'ючерсний ринок для деякого базового активу відсутній, хеджування ризику можливе за допомогою ф'ючерса на який-небудь інший актив. Причому коливання
останнього повинно бути тісно взаємозалежне з коливаннями ціни активів, позицію по яких необхідно застрахувати. Таку операцію називають перехресним хеджем.
Довгий хедж. Довгий хедж полягає у відкритті довгих позицій на ф'ючерсному ринку, і застосовується у випадку, якщо інвестор стоїть перед необхідністю придбання активу в деякий майбутній момент часу (володіє майбутньою короткою позицією на ринку спот).
Приклад 1. Як приклад, можнарозглянути імпортера, що стоїть перед необхідністю оплати контракту на постачання деяких товарів у сумі 1 млн доларів. Нехай контракт укладений 1 січня, а оплата повинна бути зроблена 1 травня. Курс спот на 1 січня складає 5,3 грн. за один долар, тобто вартість контракту на момент висновку дорівнює
1 *5,3= 5,3 млн. гривень.
Якщо імпортер вважає, що ймовірним є ріст курсу долара по відношенню до гривні, йому варто укласти контракт на придбання доларів з поставкою 1 травня. Однак терміни поставки по доступних на ринку ф'ючерсних контрактах можуть не збігатися з тими, котрі необхідні хеджеру. У цьому випадку необхідно відкривати позицію по ф'ючерсу з терміном найбільш близьким до бажаної дати.
Припустимо по найближчим по терміну є контракт із поставкою у червні. Ф'ючерсна ціна дорівнює 5,4 гривень за долар, розмір контракту складає 100 доларів. Для повного хеджування майбутньої короткої позиції імпортеру необхідно укласти
1000000/100=10000 контрактів.
Припустимо, що до 1 травня курс долара на ринку наявних продажів зріс до 5,45 грн. за один долар. Відповідно, витрати на оплату контракту будуть рівні
1,45* 1 = 1,45 млн. гривень,
збитки складають
5,45-5,3=0,15млн .гривень.
Нехай ф'ючерсний курс, з постачанням у червні, до цього моменту так само виріс і складає 5,55 гривень за долар (це припущення природне, тому що коливання ф'ючерсної ціни і ціни спот, як правило сильно корелюють між собою). Закривши позиції на ф'ючерсному ринку (зробивши операцію оберненої торгівлі, офсетну угоду), імпортер дістане прибуток (валюта на ф'ючерсному ринку була куплена по більш низькій ціні, ніж продана), розмір якої дорівнює:
100*10000*(5,55-5,45)= 100000 гри.
Тим самим збитки будуть частково компенсовані і складуть у результаті
0,15-0,1=0,05 млн. гривень.
Припустимо тепер, що прогнози щодо росту курсу не

 
 

Цікаве

Загрузка...