WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2002 рік - Реферат

Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2002 рік - Реферат

складають лише 14,4%; 1,7% - підприємства групи Е. Тому найбільший обсяг реалізації в 2002 році припадає на об"єкти групи В - 91% (10,04 млн. грн).
Інформація про хід продажу пакетів акцій, що належать державі, ВАТ на УФБ та її філіях
(за період з 01.01.2002 р. по 31.12.2002р.)

п/п Група
згідно ПП Кіль-кість
за-
пропо-
нованих ВАТ, шт. Кількість
запропонова-
них
акцій, шт. Вартість
запропонова-
них акцій по
номіналу, грн. Кіль-кість
ВАТ,
по яких
відбув-ся продаж, шт. Кількість
проданих акцій,
шт. Вартість проданих акцій Кількість угод,
по яких
було
перевищення ціни продажу над номіна
лом
по укладених угодах, грн. за номіналом, грн.
1 В 141 333481526 88551748,55 54 66887377 10044550,81 16704671,55 11
2 Г 23 43140809 10280741,21 9 7902583 2380510,59 1651374,51 4
3 Е 3 217413 179277,00 0 0 0,000,00 0
Всього 167 376839748 99011766,76 63 74789960 12425061,40 18356046,06 15
На виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки у Києві до продажу пропонувалися 216,8 млн. акцій 51 акціонерного товариства. Найбільшим попитом у інвесторів користувалися пакети акцій підприємств матеріально-технічного забезпечення - 29% від загального обсягу реалізації; транспортної сфери - 26%; харчової промисловості - 10%; машинобудування, будівництва та наукової сфери - по 8%. Акції підприємств паливної, металургійної, легкої промисловостей та с/г в сукупності склали 19%. Протягом року на УФБ (м. Київ) було укладено 20 угод (6 угод було укладено з перевищенням ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю) з купівлі-продажу 22,7 млн. акцій на суму 3,8 млн. грн.
Майже 70% від обсягу продажу у секторі приватизації припадає на філії біржі (44 угоди з купівлі - продажу 52,1 млн. акцій на суму 8,6 млн. гривень). Результативними були торгівельні сесії лише на трьох філіях УФБ:
- Південно-Українській (м. Одеса) - 27,6 млн. акцій на суму 4,5 млн. грн. (52,2% від
загального обсягу продажу на філіях біржі);
- Кримській (м. Сімферополь) - 13,3 млн. акцій на суму 2,2 млн. грн. (26,3% від загального обсягу продажу на філіях біржі);
- Івано-Франківській філії - 11,2 млн. акцій на суму 1,9 млн. грн. (21,5% від загального обсягу продажу на філіях біржі).
Інформація про продаж пакетів акцій, що належать державі, ВАТ
на Українській фондовій біржі та її філіях
(за період з 01.01.2002р. по 31.12.2002 р.)
№ п/п Місце проведення торгів Кількість запропоно-ваних ВАТ, шт. Кількість запропоно-ваних акцій, шт. Вартість запропонованих акцій по номіналу, грн. Кількість ВАТ по яких відбувся продаж, шт. Кількість проданих акцій, шт. Вартість проданих акцій, грн. Кількість угод, по яких було переви-щення ціни продажу над номі-налом, шт.
1 м.Київ 51 216798902 56152263,96 20 22692233 3780200,63 6
2 Миколаївська філія 1 1275268 318817,00 0 0 0,00 0
3 Східно-Українська філія 6 14143118 5161745,20 0 0 0,00 0
4 Івано-Франківська філія 46 47617017 12004024,35 23 11211879 1861738,08 8
5 Південно-Українська філія 21 45246026 12435062,00 11 27627049 4510256,49 1
6 Кримська філія 42 51759417 12939854,25 9 13258799 2272866,20 0
Всього
167 376839748 99011766,76 63 74789960 12425061,4 15
З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах м. Харкова (згідно з п.117 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) на торгах УФБ та її Східно-Української філії протягом 2002 року були реалізовані акції ВАТ "Харківтрансмашпроект" (25% від статутного фонду), ВАТ "Науково-дослідний, проектно-технологічний та конструкторський інститут "Укркраненерго" (25% від статутного фонду), ВАТ "Авіаконтроль"(19,2% від статутного фонду), ВАТ "Геотехсервіс" ( 49,72% від статутного фонду), ВАТ "Харківський завод агрегатних верстатів" (25% від статутного фонду) та ВАТ "Донбаскабель" (25% від статутного фонду) на загальну суму 2,1 млн. гривень.
Продаж акцій ВАТ, які належать АР Крим
Починаючи з березня, на Кримській філії УФБ (м.Сімферополь) розпочалися торги з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать Автономній Республіці Крим. Фондом майна АР Крим було запропоновано 10,9 млн.акцій 12 акціонерних товариств на загальну суму 2,7 млн.гривень. Протягом 2002 року на філії біржі було укладено 4 угоди з купівлі-продажу 3,7 млн.акцій на загальну суму 685,1 тис.гривень.
ў Розміщення векселів Пенсійного фонду України
Первинний ринок векселів протягом 4 місяців 2002 року був представлений відкритими торгами з розміщення на УФБ векселів, якими оформлена заборгованність із збору на обов"язкове державне пенсійне страхування, які займають 16,7% (2,8 млн.грн.) від загального біржового обігу.
Попитом користувалися векселі підприємств-боржників, які відносяться до сфери машинобудування, електротехнічної, легкої, скляної, цементної, харчової та деревообробної промисловостей та матеріально-технічного забезпечення.
У зв'язку з введенням роз"яснення ДКЦПФР від 18.03.2002р. №3 "Про заборону торгівлі векселями на організаційно-оформлених ринках" з травня 2002 року торгівля векселями на УФБ та її філіях була припинена.
Вторинний ринок
Вторинний ринок в 2002 році займає лише 6,0% від загального біржового обігу (у 2001 році - 60% від річного обігу).
Структура вторинного біржового ринку була представлена векселями суб"єктів підприємницької діяльності - 68,8% обсягу реалізації на вторинному ринку (за 4 місяці 2002 року) та акціями вітчизняних емітентів -31,2% відповідно.
Протягом звітного періоду на вторинному ринку в секторі корпоративних цінних паперів було укладено 34 угоди з купівлі-продажу 11,7 млн. акцій на загальну суму 315,8 тис. гривень (з них на УФБ - 6 угод на суму 158,4 тис.грн., решта - на філіях біржі).
Події
Протягом 2002 року УФБ продовжила роботу щодо вдосконалення існуючої та розробки нової нормативної документації біржі:
- з метою приведення нормативних документів УФБ у відповідність до змін у законодавстві України та нормативних актах ДКЦПФР в 2002 році було розроблено та введено в дію Положення про членство на УФБ, нова редакція Положення про допуск цінних паперів до котирування на УФБ;
- з метою створення нормативної бази щодо запровадження нових технологій електронної біржової торгівлі до Правил УФБ були внесені зміни та доповнення, які були затверджені загальними зборами акціонерів біржі 14 червня 2002 року;
- зметою запровадження нових інтернет-послуг, а також мінімізації витрат членів біржі на вторинному біржовому ринку, протягом року до Прейскуранту тарифів на послуги, що надаються УФБ, були внесені відповідні зміни.
Протягом року УФБ були проведені роботи щодо розроблення та введення в дію нової версії веб-сторінки біржі в мережі Інтернет, якою запроваджено можливість надання біржею інформаційних послуг щодо отримання зацікавленими особами інформації про суттєві умови угод, що укладаються на УФБ та її філіях в режимі реального часу.
5-6 вересня 2002 року на базі УФБ відбулась чергова восьма щорічна Генеральна асамблея Федерації Євро-Азіатських фондових бірж. Під час роботи асамблеї були розглянуті питання подальшого співробітництва членів Федерації з метою підвищення ефективності функціонування фондових бірж та інтеграції в міжнародні фондові ринки. В ході перевиборів керівних органів Федерації її Віце-президентом було обрано Голову правління УФБ - В.В. Оскольського.
.
________________________________________

 
 

Цікаве

Загрузка...