WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - Курсова робота

Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - Курсова робота

Додаток 2

Таблиця 2. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

Показники

Що характеризує

Спосіб розрахунку

Інтерпретація показника

Коефіцієнт маневреності Км

Частка власних оборотних коштів у власному капіталу

Км = ВОК/ВК

Значення 0,2-0,5

Чим вище значення показника до верхньої межі, тим більше в підприємства фінансових можливостей для маневру

Коефіцієнт фінансової напруги Кф. напр.

Частка запозичених коштів в валюті балансу

Кф.напр. = ЗК/ВБ

Не більше 0,5

Перевищення верхньої межі свідчить про велику залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих активів К м/імм

Скільки необоротних активів приходиться на кожну гривню оборотних активів

Км/імм = ОА/НЕОА,

НЕА – необоротні (іммобілізовані) активи

Є індивідуальним для кожного підприємства. Чим вище значення показника, тим більше коштів авансується в оборотні (мобілізовані) активи

Коефіцієнт майна виробничого призначення Кмвп

Частку майна виробничого призначення в активах підприємства

Кмвп = (НЕОА + З)/ А

З – запаси,

А – загальна величина активів

Значення ≥ 0,5. При пониженні показника нижче ніж 0,5 необхідно залучення запозичених коштів для поповнення майна

Коефіцієнт покриття запасів і витрат Кпзів

Співвідношення власних оборотних коштів до величини запасів і витрат підприємства

Кпз = ВОК/ЗіВ,

ЗіВ – запаси і витрати

Індивідуально

Коефіцієнт поточних зобов'язань Кпз

Частку поточних зобов'язань у загальній сумі зобов'язань підприємства

Кпз = ПЗ/З,

ПЗ – поточні зобов'язання,

З – загальна сума зобов'язань

Індивідуально

Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів Кдз

Частку довгострокових зобов'язань в сумі власних джерел фінансування тадовгострокових зобов'язань

Кдз = ДЗ/(ВК+ДЗ),

ДЗ – довгострокові зобов'язання

Індивідуально

Індекс постійного активу

Частку необоротних активів у сумі власних джерел фінансування

Іпа = НЕОА/ВК

Індивідуально

Коефіцієнт співвідношення запозичених та власних коштів

Частку запозиченого капіталу у сумі власного капіталу

Кзп/вк = ЗК/ВК

Нормативне значення≤1

Коефіцієнт співвідношення оборотних та необоротних активів

Частку оборотних активів у вартості необоротних активів

Коа/неоа = ОА/НЕОА

Нормативне співвідношення

Коб/неа >Кзп/вк

Тип фінансової стійкості

Трьохвимірна модель

Джерела фінансування запасів

Коротка характеристика фінансової стійкості

1. Абсолютна фінансова стійкість

М = (1;1;1)

Власні оборотні кошти

Високий рівень платоспроможності. Підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів

2. Нормальна фінансова стійкість

М = (0;1;1)

Власні оборотні кошти плюс довгострокові зобов'язання

Нормальна платоспроможність. Раціональне використання запозичених коштів. Висока дохідність поточної діяльності.

3. Нестійкий фінансовий стан

М = (0;0;1)

Власні оборотні кошти плюс довгострокові та поточні зобов'язання

Порушення нормальної платоспроможності. Виникає необхідність залучення додаткових джерел фінансування. Можливість відновлення платоспроможність.

4. Кризовий (критичний) фінансовий стан

М = (0;0;0)

-----

Підприємство повністю неплатоспроможне та знаходиться на межі банкрутства

Додаток 3

Таблиця 3. Типи фінансової стійкості підприємства

Додаток 4

Таблиця 4. Агрегований баланс підприємства

Актив

На початку звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

На початку звітного періоду

На кінець звітного періоду

Необоротні активи (НА)

4000

4390

Власний капітал (ВК)

4690

5790

Запаси (З)

3100

2300

Довгострокові зобов'язання (КД)

1350

950

Кошти, розрахунки та інші активи (К)

900

2040

Короткострокові зобов'язання (Кк)

У тому числі: Короткострокові кредити і позики

1960

1650

1990

1700

Баланс

8000

8730

Баланс

8000

8730

Додаток 5

Таблиця 5. Баланс підприємства

Номер рядка

Показник

На початок звітного періоду (тис. грн.)

На кінець звітного періоду( тис. грн.)

а

1

2

3

1

Власний капітал

4690

5790

2

Необоротні активи

4000

4390

3

Власні обігові кошти

690

1400

4

Довгострокові зобов'язання

1350

950

5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів

2040

2350

6

Короткострокові кредити та позики

1650

1700

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів

3690

4050

8

Запаси

3100

2300

9

Надлишок або нестача власних обігових коштів

-2400

-900

10

Надлишок або нестача власних коштів і довгострокових кредитів і позик

-1060

+50

11

Надлишок або нестача основних джерел покриття запасів

+590

+1750

12

Тип фінансової стійкості

Нестійкий

Нормальний

13

Запас стійкості фінансового стану, днів

+23,2

+63

14

Надлишок або нестача коштів на 1 грн. запасів коп.

0,19

0,76


 
 

Цікаве

Загрузка...