WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок визначення ціни об’єктів приватизації - Курсова робота

Порядок визначення ціни об’єктів приватизації - Курсова робота

Крім зазначених документів, законодавство про приватизацію охоплює постанови Кабінету Міністрів України, а також відомчі нормативні акти про приватизацію, прийняті Фондом державного майна України самостійно чи разом з іншими органами. Перелік цих актів досить значний.

Об'єкти приватизації

Правовою основою регулювання об'єктів приватизації є ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", ст. 2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", розділ І Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, нормативні акти Кабінету Міністрів України, що регулюють приватизацію окремих категорій об'єктів.

Завдяки правовому регулюванню об'єктів вирішуються принципові питання приватизації:

  • визначається, яке саме державне майно - засоби виробництва - підлягає приватизації, у якій послідовності (пріоритети приватизації), за яких умов, якими способами приватизуються різні групи об'єктів;

  • визначаються групи і види об'єктів, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

  • встановлюються переліки груп і видів об'єктів (у тому числі конкретні об'єкти), що не підлягають приватизації;

  • затверджуються переліки підприємств, приватизацію майна яких доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій.

Об'єкт приватизації з точки зору права власності - це майно підприємств, що перебуває в державній, республіканській (Автономна Республіка Крим) і комунальній власності. Відповідно до Державної програми приватизації на 2000- 2002 роки об'єкти класифікуються таким чином:

Рис.1. Групи об'єктів приватизації майна державних підприємств

Група А - цілісні майнові комплекси державних, орендних підприємств та структурні підрозділи підприємств, виділені у самостійні підприємства (далі - цілісні майнові комплекси підприємств), у тому числі у процесі реструктуризації державних підприємств із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість основних фондів яких недостатня для формування статутних фондів відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ), а також готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які перебувають на самостійних балансах; окреме індивідуально-визначене майно (у тому числі таке, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ, будівлі, споруди та нежилі приміщення, майно підприємств, ліквідованих за рішенням арбітражного суду, та майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном); майно підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси.

Група В - цілісні майнові комплекси підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб та вартість основних фондів яких достатня для формування статутних фондів ВАТ; акції ВАТ, випуск яких зареєстрований або продаж акцій яких розпочався до набрання чинності цією Програмою (крім підприємств групи Г); акції ВАТ, створених на базі підприємств агропромислового комплексу, в разі якщо вартість основних фондів достатня для формування статутного фонду ВАТ.

Група Г - цілісні майнові комплекси підприємств або пакети акцій ВАТ, що на момент прийняття рішення про приватизацію посідають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.

Група Е - акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), розташованих на території України або за кордоном.

Група Ж - незалежно від вартості об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об'єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів і будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах), у тому числі об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі не включення їх до складу майна, що передається в комунальну власність або приватизується, крім об'єктів, які не підлягають приватизації відповідно до ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна".

У зв'язку з завершенням у 1998 р. етапу приватизації з використанням приватизаційних паперів та сертифікатів, що видавалися на суму індексації грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху, група Б при класифікації об'єктів приватизації в Державній програмі приватизації починаючи з 1999 року не передбачається.

Правова класифікація об'єктів на групи А-Ж здійснена для того, щоб залежно від групи об'єкта визначати спосіб його приватизації. [29, с. 20-40]

У випадках, коли трудові колективи підприємств, що приватизуються відмовляються від приватизації об'єктів соціально-побутового призначення, вони можуть бути використані іншим чином. Орган приватизації може прийняти рішення про передачу таких об'єктів у комунальну власність відповідних територіальних громад. У разі неможливості утримання їх за рахунок коштів місцевого бюджету такі об'єкти (за умови їх створення за рахунок коштів соціального розвитку підприємства) можуть передаватись у безстрокове безоплатне користування ВАТ, створеному в процесі приватизації. Умовою такої передачі є цільове їх використання та належне утримання без права продажу. Групи об'єктів приватизації відображені на рис. 1. [16, с.225-226]

  1. Методика визначення ціни об'єктів приватизації.

Визначення ціни продажу об'єкту, належного до приватизації має важливе значення. Ціни продажу, з одного боку є фактором, який визначає надходження коштів від приватизації. З іншого боку, це – основа формування попиту на об'єкти приватизації, які пропонуються до продажу. Визначення ціни об'єктів приватизації здійснюється на таких засадах: експертної оцінки вартості активів, застосування заходів реструктуризації заборгованості підприємства перед Державним бюджетом та Пенсійним фондом України, врахування співвідношення між попитом та пропозицією в ході використання конкурентних способів приватизації.

Головна задача оцінки вартості майна – це досягнення її справедливості (ринкової вартості). Справедлива (ринкова) вартість – це ймовірна ціна, за яку майно може бути продане на дату оцінки на відкритому конкурентному ринку за відсутністю додаткових інвестиційних умов. У випадках, коли продаж об'єкту проводиться з метою досягнення достатньої ціни продажу, а також залучення додаткових інвестицій для покращення діяльності підприємства, використовується поняття інвестиційної вартості. Вона використовується при продажу цілісного об'єкту або крупного пакету акцій ВАТ.

Інвестиційна вартість – це вартість майна при наявності додаткових інвестиційних умов, які приймаються при продажу об'єкту. До інвестиційних умов відносяться початкові (фінансові) умови які передбачаються в матеріально грошовій формі як для продавця, так і для покупця. З боку держави – це зобов'язання з реструктуризації заборгованості ВАТ перед державою. Для покупців передбачаються, як правило, проведення додаткових внесків до статутного фонду підприємства, або фінансування покращення майна орендарем. Інвестиційні умови включаються до складу договору купівлі-продажу об'єкту або установчого договору.

При проведенні приватизації державного майна використовується також поняття вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу). Це – вартість підприємства, яка формується за умови функціонування його як єдиного цілого. Вартість ЦМК розраховується як сума капіталізованих доходів від його діяльності, зменшена на вартість надмірних активів підприємства, а також на суму зобов'язань. Надмірні активи – це активи, які на даний період не використовуються для одержання фінансових результатів і їх використання на підприємстві є фізично не можливим або економічно не ефективним. Вартість надмірних активів розраховується виходячи з найкращого варіанту їх альтернативного використання, включаючи вартість їх ліквідації.

Оцінка вартості майна проводиться за "Методикою оцінки вартості майна при приватизації", затвердженої постановою КМУ №1554 від 12.10.2000 р. Методика використовується при визначенні розміру статутного фонду підприємства, початкової вартості майна при продажі об'єкта на конкурентних засадах та ціни майна у випадку його викупу. Розрахунок вартості майна згідно з методикою використовується як для оцінки ЦМК, так і індивідуально визначеного майна, часток, паїв, акцій і об'єктів незавершеного будівництва, які не вносяться до складу ЦМК і приватизуються як окремі об'єкти.

Методика використовується також для оцінки вартості державного і комунального майна, а також майна підприємств в яких держава володіє часткою не менше 25% у випадках створення господарських товариств, а також спільних підприємств з іноземним капіталом. Розрахунок вартості майна в порядку, передбаченого методикою використовується і при передачі майна в заставу. Відчуження державного майна шляхом його продажу також має своєю основою оцінку його вартості згідно з методикою.


 
 

Цікаве

Загрузка...