WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інвестиційно-фінансовий портфель та управління ним - Контрольна робота

Інвестиційно-фінансовий портфель та управління ним - Контрольна робота

За результатами аналізу приймається рішення про можливий продаж якої-небудь інвестиційної цінності. Цінний папір, як правило, продається, якщо:

 • вона не принесла очікуваний доход і немає надії на його ріст у майбутньому;

 • вона виконала покладену на неї функцію;

 • з'явилися більше ефективні шляхи використання фінансових коштів.

Практична частина:

Задача 1

В цілях покращення стану своєї дебіторської заборгованості, підриє мство "Х1" вирішило використати частковий банківський факторинг і звернулося в банк з пропозицією викупити рахунки - фактури (дебіторську заборгованість) підприємства "Х2" на суму (у тис.грн.): 40,8 (термін оплати підприємством "Х2"- 10 днів) ; 20,4 (15 днів); 30,0 (20 днів); 10,4 (25 днів); 0,8 (30 днів). Вартість банківського короткострокового кредитування – 17 % річних . Комісійна винагорода банкові за факторингове обслуговування становить 2,0 % від суми купленої банком дебіторської заборгованості.

Визначити:

А) Повну суму плати підприємства "Х1" банкові за факторингове обслуговування;

Б) Фактичну вартість (як просту річну ставку проценту) факторингового кредитування банком підприємства "Х1".

Розв'язок

А) Знайдемо повну суму плати підприємства "Х1" банкові за факторингове обслуговування по формулі :

,

Де І – сума проценту за кредит;

Р – сума кредиту;

І – відсоткова ставка;

Т – термін;

К – річний (360 ; 365)

Тс.зв. - середня зважена.

1. Знайдемо середньозважений термін дебіторської заборгованості :

Тс.зв. = (40,8тис.грн. х 10днів +20,4тис.грн. х 15днів + 30,0тис.грн. х

х20днів + 10,4тис.грн. х 25 днів + 0,8тис.грн. х 30 днів) / (40,8тис.грн. + +20,4тис.грн. + 30,0тис.грн. + 10,4тис.грн. + 0,8тис.грн.) = 15,6 (днів)

2. Знайдемо суму проценту за кредит:

3. Визначимо комісійну винагороду банкові:

плата за факт обсл. = 102,4тис.грн. х 0,02 = 2,048(тис.грн.)=2048(грн.)

Визначимо повну суму оплати = 766 + 2048 = 2814 (грн.)

Б) Знайдемо фактичну вартість (як просту річну ставку проценту) факторингового кредитування банком підприємства "Х1" по формулі:

Відповідь:

а) повна сума плати підприємства "Х1" банкові за факторингове обслуговування дорівнює 2814 грн.;

б) фактична вартість факторингового кредитування банком підприємства "Х1" дорівнює 62,5% річних.

Задача 4

Визначити крос-курс В1/В2 за таких умов :

В3/В1 = 1,8108 – 1,8108 х 1,0005;

В3/В2 = 1,6604 – 1,6604 х 1,0007.

Розв'язок

 1. Крос-курс продажу В1 (за В2).

Клієнт банку має В2 і повинен за них оцінити В1.

А) Клієнт купує В3 за В2

1В3 = 1,6604 х 1,0007 В2

Б) Далі клієнт куплені В3 продає за В1

1В1 =

В) [п.б) х п.б)]:

1В1 = х 1,6604 х 1,0007 В2 = 0,920 В2

 1. Крос-курс купівлі В1 (за В2).

А) Клієнт купує В3 за В1.

1В1 =

Б) Клієнт продає куплені В3 за В2.

1В3 = 1,6604 В2

В) [п.а) х п.б)]:

1В1 =

Крос-курс В1/В2 = 0,917 - 0,920

Відповідь: Крос-курс В1/В2 = 0,917 - 0,920

Література :

 1. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91. Зміни та доповнення до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" від 10.09.97.Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96.

 2. Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи. // Банківська справа. – 1997.

 3. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: ЮНИТИ, 1995. – С.178

 4. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.7.

 5. 7. Мельник В.А. Ринок цінних паперів / довідник для керівника підприємства / – К.: Либідь. – 1998. – 487 с.

 6. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Финансы и статистика, 1995. – С.67 – 73.

 7. Науменко В. Ринок цінних паперів під впливом макроекономічних негараздів // Вісник НБУ. – 1999. – № 2. – С.46 – 47.

 8. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України; проблеми функціонування і розвитку.– К., 1996. – С.21 – 23.

 9. Попов В.М., Романишин В.О. Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки // Фінанси України. – 1998. – № 8. – С.118 – 122.

 10. Чирва Н.В., Лузік П.К. Державні цінні папери на фондовому ринку // Фінанси України. – 1996. – № 7. – С.68 – 96.

Рецензія на контрольну роботу

Вимоги до роботи

Відповідність вимогам (результат обведено)

Достатня відповідність

Часткова відповідність

Невідповід-ність

1. Відповідність роботи варіанту завдання (темі роботи)

ТАК

ТАК

ТАК

2. Повнота виконання завдання (розкриття теми)

ТАК

ТАК

ТАК

3. Якість оформлення

ТАК

ТАК

ТАК

3.1 Правельність оформлення роботи вцілому (змісту роботи, перелік посилань, додатків)

ТАК

ТАК

ТАК

3.2 Правельність оформлення таблиць та рисунків

ТАК

ТАК

ТАК

3.3 Правельність оформлення формул

ТАК

ТАК

ТАК

4. Якість розрахунків

4.1 Правельність вибору методів/формул рішення

ТАК

ТАК

ТАК

4.2 Наявність пояснень

ТАК

ТАК

ТАК

4.3 Правельність розрахунків і вказаних розмірностей показників

ТАК

ТАК

ТАК

5. Якість аналізу

5.1 Наявність коментарів до розрахунків

ТАК

ТАК

ТАК

5.2 Наявність коментарів до основних теоретичних понять теми

ТАК

ТАК

ТАК

5.3 Наявність висновків по результатам розрахунків(по окремих пунктах плану роботи)

ТАК

ТАК

ТАК

5.4 Аргументованість висновків за результатами розрахунків (проведеного аналізу теоретичних положень теми)

ТАК

ТАК

ТАК

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПО РОБОТІ (висновок обведено)

А) Робота зараховується (допускається до захисту)

ТАК

Б) Робота зараховується з доопрацюванням зауважень рецензії (умовно допускається до захисту, при умові доопрацювання зауважень рецензента)

ТАК

В) Робота не зараховується (не допускається до захисту)

ТАК

ПОВТОРНИЙ ВИСНОВОК ДЛЯ НЕЗАРАХОВАНИХ РОБІТ

А) Робота зараховується (допускається до захисту)

ТАК

Б) Робота не зараховується (не допускається до захисту)

ТАК

Рецензент ___________ _________________

(підпис) (вчене звання та ступінь (посада), ПІБ)


 
 

Цікаве

Загрузка...