WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік - Реферат

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік - Реферат

державного бюджету за відповідними бюджетними програмами.
Слід продовжувати практику надання на умовах співфінансування з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцій на виконання інвестиційних проектів і заходів запобігання аваріям і техногенним катастрофам.
З метою ефективного використання коштів, які передбачатимуться у державному бюджеті на здійснення централізованих капітальних вкладень, і недопущення збільшення кількості об'єктів незавершеного будівництва обсяги цих видатків повинні бути сформовані з урахуванням того, що об'єкти, будівництво яких фінансуватиметься за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, та об'єкти соціально-культурного призначення в регіонах повинні мати ступінь готовності не менш як 80 відсотків.
6. Взаємовідносини Державного бюджету України з місцевими бюджетами
Обсяги міжбюджетних трансфертів визначаються за удосконаленою Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами з урахуванням специфіки окремих регіонів і регіональних програм.
Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті повинна бути не нижчою від відповідного розрахункового показника бюджету 2004 року.
Згідно з пунктом 3 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України у складі видатків державного бюджету передбачаються трансферти місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ у розмірі 2 відсотків загального обсягу дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам.
Виходячи з принципу субсидіарності бюджетної системи України, та з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів здійснюватимуться заходи щодо передачі окремих бюджетних програм місцевим бюджетам шляхом надання відповідних субвенцій здержавного бюджету.
7. Внесення змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави
З метою забезпечення необхідних умов для проведення видатків бюджету відповідно до бюджетної політики у сфері видатків на 2005 рік зміни податкового законодавства не повинні допустити зменшення обсягу доходів бюджету порівняно з обсягом 2004 року.
Для узгодження законодавства, що впливає на видаткову частину державного бюджету, до прийняття проекту закону про державний бюджет України на 2005 рік повинні бути попередньо розглянуті пропозиції про внесення змін до законодавчих актів щодо обмеження або зупинення виконання державних програм і заходів, не забезпечених бюджетними ресурсами.
З метою проведення ефективної бюджетної політики, спрямованої на розв'язання основних завдань соціально-економічного розвитку України і адміністративно-територіальних одиниць та вдосконалення бюджетного процесу, необхідно прийняти такі закони України:
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України;
Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення;
Про врегулювання бюджетних взаємовідносин на рівні районів, територіальних громад, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва;
Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податки, збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів;
Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних економічних зон) і запровадження спеціальних режимів інноваційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні";
Про державний борг;
Про місцеві запозичення та гарантії;
Про загальнообов'язкове державне медичне страхування;
Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Про державну програму приватизації.
Необхідно також внести зміни до нормативно-правових актів, які регулюють питання фінансового контролю, виробництва та обігу деяких підакцизних товарів, державного мита, поточних та окремих реєстраційних рахунків платників податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, акцизного збору, місцевих податків і зборів, адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів).
Відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України Державний бюджет України на 2005 рік розроблятиметься на основі діючого податкового та бюджетного законодавства. Крім того, потребують прийняття нормативно-правові акти, які стосуються проведення бюджетної реформи у сфері медичних і освітніх послуг, національної оборони.
8. Перелік головних розпорядників коштів державного бюджету
На 2005 рік зберігається перелік головних розпорядників коштів державного бюджету, визначений Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", з урахуванням відповідних змін.
9. Захищені статті видатків бюджету
Доцільно передбачити захищені статті видатків Державного бюджету України на 2005 рік згідно з переліком, визначеним у Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", та з урахуванням відповідних змін.
10. Обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди
Проект Державного бюджету України на 2005 рік складається із загального і спеціального фондів.
Віднесення показників бюджету до спеціального фонду обумовлюється правом бюджетних установ надавати платні послуги, вимогами міжнародних угод щодо залучення Україною позик на реалізацію проектів розвитку, необхідністю досягнення більшої ефективності здійснення окремих пріоритетних заходів.
Складові частини спеціального фонду визначаються виключно законом про державний бюджет.
11. Установлення розміру мінімальної заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2005 рік
З метою поступового наближення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму забезпечити запровадження в 2005 році мінімальної заробітної плати у розмірі 262 гривні на місяць.
Передбачити у Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" розмір прожиткового мінімуму, встановлений відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум", з розрахунку на одну особу на місяць, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.

 
 

Цікаве

Загрузка...