WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік - Реферат

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік - Реферат

боргу;
забезпечення поступового зменшення частки витрат з державного бюджету на обслуговування і погашення державного боргу;
ретельного прогнозування наслідків переважного розвитку зовнішніх запозичень над внутрішніми та зміни у перспективі структури державних запозичень з наданням переваги внутрішнім запозиченням, що зумовлено зменшенням залежності України від зовнішніх кредиторів та сприянням зміцненню внутрішнього ринку;
підвищення ефективності використання кредитів міжнародних фінансових організацій та інституційної розбудови співробітництва з ними;
удосконалення системи управління ризиками у сфері обслуговування державного боргу;
36) визначити державні запозичення і надходження від приватизації державного майна взаємокомпенсуючими джерелами фінансування бюджету;
37) заборонити списання простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії;
38) установити, що в разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом внесення платежів за рахунок коштів державного бюджету або шляхом укладення з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб,зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за залученими під державні гарантії кредитами в обсязі фактичних витрат державного бюджету і цих реструктурованих сум;
39) продовжити у 2005 році дію мораторію на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або будь-які інші виплати за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, виділені на цю мету.
Основні параметри бюджетної політики
1. Граничний розмір дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту
Бюджетна політика і політика у сфері державного боргу та державних запозичень на 2005 рік є складовою довгострокової стратегії зменшення боргового навантаження на бюджет та істотного поліпшення структури боргу.
Передбачається подальше проведення політики залучення цільових ресурсів міжнародних фінансових установ для виконання першочергових соціальних програм та розвитку пріоритетних галузей економіки.
Дефіцит Державного бюджету України на 2005 рік не повинен перевищувати 1 відсотка валового внутрішнього продукту, в тому числі 0,7 відсотка загального фонду.
2. Частка прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України
Подальше проведення реформи податкової системи ґрунтуватиметься на зменшенні податкового навантаження на економіку, удосконаленні системи адміністрування податків, оптимізації механізму оподаткування та звітності суб'єктів малого підприємництва, усуненні причин зростання податкової заборгованості.
Створення умов для формування сприятливого інституціального середовища оподаткування, стимулювання економічного і соціального розвитку, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках та для детінізації економіки потребує здійснення заходів, спрямованих на подальше реформування податкової системи. Зміни у податковому законодавстві не повинні призвести до зменшення реального обсягу ресурсів бюджету. Частка перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет для створення цих умов передбачається на рівні не вищому, ніж прогнозований на 2004 рік показник.
Для виконання зазначеного завдання передбачається:
подальша заборона реструктуризації або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надання відстрочок і розстрочок у їх сплаті (крім випадків, визначених законодавством);
зменшення обсягу простроченої заборгованості за основною сумою податкових і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів у 2005 та наступних роках шляхом удосконалення механізму застосування сучасних технологій податкового адміністрування;
розширення бази оподаткування шляхом упорядкування податкових пільг, що надаються за галузевою та професійною ознакою, вирівнювання податкового навантаження за видами економічної діяльності;
удосконалення процедури адміністрування податків, запобігання фактам ухилення від сплати податків.
3. Граничний обсяг державного боргу та його структура
Граничний обсяг державного боргу на кінець 2005 року визначатиметься граничним його розміром, затвердженим Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (з урахуванням змін), збільшеним на обсяг запланованих державних запозичень та зменшеним на обсяг погашення державного боргу в 2005 році. На 31 грудня 2005 р. цей показник не повинен перевищувати 34 відсотків валового внутрішнього продукту.
Зменшення частки бюджетних ресурсів, яка спрямовується на обслуговування та погашення державного боргу, забезпечуватиметься шляхом:
оптимізації структури і утримання обсягу державного боргу та пов'язаних з ним платежів в економічно безпечних межах;
розвитку внутрішнього ринку державних середньо- та довгострокових боргових зобов'язань.
Кабінет Міністрів продовжуватиме проведення виваженої політики щодо заборони надання державних гарантій суб'єктам господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, - позичальникам кредитів, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями, або на умовах співфінансування разом з цими організаціями.
4. Питома вага обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів
Загальний обсяг трансфертів (дотацій вирівнювання та субвенцій) з державного до місцевих бюджетів передбачається не менший, ніж у 2004 році (з урахуванням змін структури доходів та видатків бюджетів).
Коефіцієнт вирівнювання, який застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів доцільно установити в розмірі від 0,9 до 1.
5. Питома вага капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетні напрями їх використання
Обсяг капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України на 2005 рік повинен становити не менше відповідного показника 2004 року. Їх розподіл здійснюватиметься в розрізі головних розпорядників коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...