WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік - Реферат

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік - Реферат

забезпечити поєднання функцій взяття зобов'язань, нарахування виплат та внесення платежів у системі одного головного розпорядника шляхом упорядкування існуючих бюджетних програм з метою підвищення ефективності, відповідальності та цільового використання бюджетних коштів;
21) підвищити якість казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів у частині чіткого розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та посилення відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства; організувати взаємодію Державного казначейства і Національного банку з метою ефективного управліннябюджетними коштами;
22) удосконалити систему контролю за дотриманням бюджетного законодавства, запровадити нові механізми забезпечення його прозорості, посилити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів шляхом удосконалення механізму застосування паспортів бюджетних програм;
23) посилити державний контроль за обґрунтованістю і доцільністю надання державної допомоги суб'єктам господарювання, які провадять підприємницьку діяльність на стадії формування бюджету;
24) забезпечити реалізацію ефективної регулювальної податкової політики, узгодженої з політикою запровадження інноваційної моделі економічного розвитку та державною структурною політикою;
25) формувати податкову політику на засадах економічної ефективності, справедливості, доступності, надалі проводити податкову реформу, яка базується на оптимальному поєднанні фіскальної та стимулювальної функції податків;
26) скласти бюджет на основі реформування податкового законодавства, яке передбачає:
зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків;
обмеження застосування вексельної форми розрахунків сплати податку на додану вартість під час ввезення товарів на митну територію України;
вдосконалення механізму адміністрування акцизного збору та забезпечення детінізації виробництва і обігу підакцизних товарів шляхом запровадження акцизних складів для здійснення постійного контролю за рухом спирту та посилення вимог до банків-авалістів для повної і своєчасної сплати акцизного збору;
удосконалення підходу до обчислення податкової амортизації та застосування звичайних цін;
врегулювання порядку оподаткування прибутку спільної діяльності (без створення юридичної особи);
запровадження системи економічних та адміністративних заходів для легалізації доходів і скорочення тіньового сектору економіки;
удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва;
оптимізація кількості та розмірів ставок місцевих податків і зборів з метою зростання їх частки у доходах місцевих бюджетів і збільшення обсягу власних повноважень органів місцевого самоврядування;
удосконалення системи справляння державного мита шляхом перегляду розміру ставок та об'єктів, що його сплачують;
зміна у підходах реалізації державної політики щодо податкових пільг як складової регулювальної податкової політики, відмова від безсистемного надання податкових пільг, що запроваджувалися для розв'язання поточних економічних проблем. З цією метою:
- провести аналіз передбачених законодавством пільг та затвердити методику обчислення витрат з державного і місцевого бюджетів на їх реалізацію;
- перейти до надання податкових пільг виключно на виконання конкретних програм, пов'язаних із забезпеченням економічного розвитку держави;
- розробити механізм контролю за використанням фінансових ресурсів, отриманих від надання податкових пільг, що пов'язані із стимулюванням або здешевленням виробництва;
поетапне обмеження податкових пільг в окремих галузях економіки, а також прихованого субсидування;
запровадження системного аналізу і контролю за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, а також удосконалення критеріїв оцінки ефективності інвестиційних та інноваційних проектів. Законодавче врегулювання умов спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності щодо пільгового оподаткування та митного регулювання.
Дохід бюджету 2005 року зросте за рахунок розширення податкової бази та збільшення податкових надходжень, а також скорочення рівня тінізації економіки, поповнення кредитних ресурсів та поліпшення інвестиційного клімату шляхом запровадження механізму легалізації доходів фізичних осіб;
27) визначити органи державної податкової служби як такі, що мають право стягувати прострочену заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками;
28) забезпечити відшкодування сум податку на додану вартість у частині зарахування на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, насамперед у рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами та позичками;
29) продовжити вдосконалення міжбюджетних відносин виходячи з динаміки фінансово-бюджетних та соціально-економічних показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць, розробити методику вартісної оцінки мінімальних стандартів основних послуг, надання яких держава делегує органам місцевого самоврядування;
30) забезпечити поетапне впровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів;
31) зміцнити ресурсну базу місцевих бюджетів, поглибити децентралізацію управління бюджетними ресурсами шляхом проведення адміністративної реформи з метою створення фінансово спроможних адміністративно-територіальних одиниць;
32) забезпечити подальше врегулювання міжбюджетних відносин на рівні районів, територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
33) удосконалити порядок планування міжбюджетних трансфертів з метою заохочення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до нарощення дохідної бази;
34) здійснити поетапне скасування пільг з податків, що зараховуються до місцевих бюджетів, наданих для підприємств пріоритетних галузей економіки та переходу до надання цим підприємствам бюджетних коштів на конкурсних засадах;
35) проводити виважену боргову політику шляхом:
своєчасного погашення та обслуговування державного

 
 

Цікаве

Загрузка...