WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

працівники
0,5; 1,0
добровільно застраховані особи (нараховуються на дохід)
3,4 наймані працівники
0,5; 1,0
Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України, в розрахунку на кожну застраховану особу.
Накладені суми штрафів стягуються із заробітної плати винних службових осіб в установленому порядку або вносяться до каси страхувальника готівкою й перераховуються на рахунок органу Фонду в безготівковому порядку. Суми штрафів можуть сплачуватись го-тівкою, шляхом внесення коштів до банківської установи чи відділен-ня зв'язку для перерахування на рахунок Фонду.
Порядок нарахування та строки сплати страхових внесків
Страхувальникищомісячно нараховують страхові внески в розмірах, встановлених чинним законодавством. При цьому не мають значення джерела фінансування витрат на оплату праці. Нарахування здійснюються без зменшення заробітної плати на суму податків та обов'язкових платежів.
Страхові внески нараховуються на суму оплати праці всіх категорій найманих працівників, у тому числі позаштатних, сезонних, тимчасових і тих, хто виконує роботу за сумісництвом.
Надходження до Фонду коштів, одержаних від сум фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками, від сплати суб'єктами малого підприємництва єдиного податку та від продажу суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних торгових патентів, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
Не сплачені в цей строк кошти вважаються недоїмкою.
Страхувальники, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах нараховують страхові внески з дня прийняття рішення про таку участь, але не пізніше дня реєстрації в органі Фонду в розмірі, встановленому чинним законодавством. При цьому перерахування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий дохід.
Порядок стягнення заборгованості за коштами Фонду та нарахування пені.
Страхувальник-роботодавець несе відповідальність за ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів.
У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму дона-рахованих страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.
Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в дохід Фонду із страхувальника у порядку, передбаченому чинним
За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових внесків.
Пеня обчислюється, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахо-ваної на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Моментом сплати вважається день виникнення недоїмки.
Вся сума заборгованості за коштами Фонду, штрафів та пеня зараховуються на рахунки Фонду,
Пеня на пеню не нараховується.
Використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) (статті 35, 37 цього Закону);
2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього Закону);
3) допомога при народженні дитини (статті 40, 41 цього Закону);
4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (статті 42-44 цього Закону);
(Пункт 4 статті 34 вводиться в дію з 1 січня 2002 року згідно із Законом N 2213-III від 11.01.2001)
5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) (статті 45, 46 цього Закону);
6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми) (статті 47, 48 цього Закону).
Розглянемо витрати грошових коштів на матеріальне забезпечення та соціальні послуги Коломийської міської виконавчої дирекції на 2004рік:
- по тимчасовій непрацездатності - 2352,0 тис. грн.
- по вагітності і пологах - 701,4 тис. грн.
- при народженні дитини - 551,4 тис.грн.
- на поховання - 54,1 тис. грн.
- по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - 1662,9 тис. грн.
- на оздоровчі заходи - 949,8 тис. грн.
- організаційно-управлінські заходи - 274,6 тис. грн.
- витрати по виконанню обов`язків страховика - 10,7 тис.грн.
Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати:
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків.
Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, визначаються Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня зі робітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат та оплаті перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок кошті роботодавця, є період роботи за останнім основним місцем роби ти перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за ні сплачувалися страхові внески.
Виплати, з яких обчислюється середня заробітна плата (дохід)
Середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється, ви-ходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та

 
 

Цікаве

Загрузка...