WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

бачемо, що найменшу частку бюджету складюють кошти від фіксованого сільськогосподарького податку.
Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.
Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів Українидля обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди з окремих видів страхування.
Для забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів матеріального забезпечення.
На 2004 рік резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, сформований у роз-рахунку на 15 календарних днів.
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (стаття 58) кошти державних цільових фондів обслугову-ються органами Державного казначейства України. Тому кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підляга-ють казначейському обслуговуванню. В органах Державного казна-чейства відкриваються рахунки за балансовими рахунками 3717 "Рахунки державних цільових фондів".
Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду.
Плалатниками страхових внесків на загальнообов`язкове держав-не соціальне срахування з тимчасової втрати працездатності є страху-вальники та застраховані особи. До страхувальників належать:
1.Підприємства, установи, організації, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи і організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, в особі власника або уповноваженого ним органу.
2.Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи страхувальників, зазначених в підпункті 1, що не мають статусу юридичної особи і самостійно проводять розрахунки з оплати праці, інші суб'єкти господарської діяльності, що використовують працю найманих працівників і не мають статусу юридичної особи.
3.Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників.
4.Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи. організації (в тому числі міжнародні), філії та представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не перед-бачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
5.Громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають.
6. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок).
7. Фізичні особи, які виконують роботи згідно з цивільно-право-вими угодами.
Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, річно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України для роботодавців і застрахованих осіб. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 17.01.2002р. № 2980-ІІ розмір страхових внесків складає:
1. Для роботодавців - 2,9 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні плати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян (тобто, крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".
На підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд заробітної плати таких інвалідів не менше 25% суми витрат на оплату праці, розмір обов'язкових внесків складає окремо 0,7% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9% суми витрат на оплату праці інших працівників. На підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС - 0,5% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.
Згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких Законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування" № 1678-ІV від 09.04.2004р. для найманих працівників - від суми оплати праці, яка підлягає обкладанню податком з доходів фізичних осіб:
- 0,25% - для найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ і УТОС;
- 0,5% - для найманих працівників, які мають заробітну плату до 365 гривень на місяць включно;
- 1% - для найманих працівників, які мають заробітну плату більше 365 гривень на місяць.
Для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах - 3,4 відсотка від суми оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України.
Таблиця 2.1
Розміри страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в розрізі платників
Нарахування Утримання
Категорії платників Розмір внесків, % Категорії платників Розмір внесків, %
роботодавці-підприємства й організації товариств УТОГ і УТОС
0,5 наймані працівники підприємств і орга-нізацій товариств УТОГ і УТОС
0,25
роботодавці, якщо підпри-ємства й організації гро-мадських організацій інва-лідів з чисельністю інвалі-дів не менше 50% загаль-ної чисельності працюючих і за умови, що ФОП таких інвалідів складає не менше 25% суми витрат на оплату праці
0,7 наймані працівники-інваліди
0,25
роботодавці, що не мають пільг і перебувають на за-гальній системі оподаткува-ння
2,9 наймані

 
 

Цікаве

Загрузка...