WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

та подальшим зменшенням отриманої суми на суму виплат за цим видом допомоги за перші п'ять днів непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
- множення очікуваної суми фонду оплати праці в наступному році на середнє процентне співвідношення суми витрат на виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворим за останні три роки;
- складання одержаних результатів від попередніх двох розрахунків визначає загальну розрахункову суму витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності на наступний рік.
Суми витрат на виплату допомоги по вагітності і пологах та на поховання визначаютьсяшляхом множення суми фонду оплати праці на наступний рік на процентне співвідношення витрат за кожним видом допомоги до фонду оплати праці минулого року.
Необхідні асигнування на виплату допомоги при народженні дитини визначаються на підставі даних Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за попередній рік і розрахункових даних за поточний рік про кількість народжених та з урахуванням розміру допомоги.
Асигнування на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначається шляхом множення встановленого розміру допомоги на 12 місяців та на середню кількість отримувачів такої допомоги за попередній рік.
Витрати по статті "Оздоровчі заходи" визначаються в бюджеті ФСС ТВП для забезпечення фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб, членів їх сімей, часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ та організацій, дитячих оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та позашкільного обслуговування.
Інструкція про порядок планування і видачі путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок, придбаних за кошти соціального страхування (надалі - Інструкція) регламентує умови та порядок планування, розподілу, обліку та звітності путівок на
санаторно-курортне лікування і відпочинок, придбаних за кошти Фонду соціального страхування України (далі - Фонд), а також їх видачу застрахованим працівникам і членам їх сімей.
Планування путівок на санаторно-курортне лікування відпочинок здійснюється Фондом для його відділень всеукраїнських галузевих профспілок і профоб'єднань, які бюджет Фонду (далі - всеукраїнські галузеві профспілки).
Санаторно-курортні заклади України подають не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, Виконавчій дирекції плани випуску путівок, які складаються за графіками, профілями лікування, періодами року, залежно від зручностей у палатах та цін на путівки.
План розподілу путівок визначає загальну їх кількість урахуванням чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості та фінансового стану в регіоні (галузі). Ця чисельність повинна відповідати даним звіту про виконання бюджету соціального страхування на 1 січня попереднього року.
Плани розподілу путівок у відділеннях Фонду всеукраїнських галузевих профспілках затверджуються відповідно їх керівними органами в строк до 1 вересня.
Путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення закуповуються за рахунок коштів соціального страхування за цінами,
За фінансових можливостей Виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції його відділень, всеукраїнські галузеві профспілки закуповують додатково до плану путівки і видають їх згідно з заявками та листами галузевих комітетів профспілок або окремих страхувальників.
Путівки одержані галузевими комітетами профспілок по план, розподіляються за рішенням їх керівних органів серед профспілкових організацій та окремих страхувальників урахуванням внесків, які вони перерахували.
Путівки видаються представникові профспілкової організації або окремому страхувальнику за довіреністю, яка оформлена в установленому порядку.
Для забезпечення фінансової стабільності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в бюджеті утворюється резерв страхових коштів для фінансування всіх видів матеріального забезпечення (виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності і пологах, при народженні дитини, на поховання, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) в розрахунку на місяць (на 2004р. в розрахунку на 15 календарних днів).
Виходячи з доходів і витрат бюджету, правління визначає: диференційовані суми централізованих перерахувань до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від його відділень з позитивним балансом бюджетів для фінансування відділень з плановим дефіцитом коштів, а також виконавчої дирекції, створення резерву страхових коштів та інших витрат, передбачених статутом.
2.2 Формування та використання коштів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є:
1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених цим Законом;
2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до цього Закону та інших актів законодавства;
3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
4) асигнування із Державного бюджету України;
5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному рахунку; (Частину першу статті 19 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2980-III від 17.01.2002)
6) інші надходження відповідно до законодавства.
Бюджет Коломийської міської виконавчої дирекції на 2004рік по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджений постановою правління Івано-Франківсь-кого обласного відділення ФСС ТВП від 11.01.2004р.а з 30.06.2004р. постановою правління Івано-Франківського обласного відділення затверджено зміни до бюджету по коштах соціального страхування з тимчасової втрати працездатності(бюджет Коломийської міської виконавчої дирекції на 2004рік додається додоток 2). Надхадження грошових коштів до бюджету становлять:
- страхові внески - 4273,8 тис. грн.
- від платників єдиного податку - 635,8 тис. грн.
- від платників фіксованого сільськогосподарського податку - 5,7 тис. грн.
- від часткової плати запутівки - 104,2 тис. грн.
- інші надходження - 85,2 тис. грн.
Ознайомившись з вище навединими даними побудуємо діаграму надходжень грошових коштів до бюджету.
Розглянувши діаграму надходжень грошових коштів до бюджету ми

 
 

Цікаве

Загрузка...