WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і за який сплачено страхові внески;
9) страхові внески - відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються за цим Законом, є окремим видом загальнообов'язкового державного соціальногострахування громадян, що здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною, смерті громадянина або члена його сім'ї.
Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.
Особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється за принципами:
1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
2) обов'язковості страхування осіб, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, і добровільності страхування осіб, зазначених у частинах другій та третій статті 6 цього Закону;
3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;
4) обов'язковості фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом;
5) формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та субсидування;
6) цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
Спори, що виникають з правовідносин за цим Законом, вирішуються органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому статутом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та в судовому порядку.
Розділ ІІ. Аналіз діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності .
2.1 Порядок планування бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Проект бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності складається на рік в розрізі його відділень відповідно до Інструкції про порядок складання і виконання бюджету ФСС ТВП, яка затверджується його правлінням. Погоджений з відділеннями проект бюджету подається його виконавчою дирекцією на розгляд і затвердження правлінню.
Робочі органи відділень Фонду соціального страхування з тимча-сової втрати працездатності розробляють, затверджують відповідно до бюджету відділення та доводять до страхувальників, що знаходяться у них на обліку, з чисельністю працівників 300 і більше, кошториси по страхових коштах. Страхувальникам з чисельністю працівників до 300 чоловік затверджується зведений кошторис по страхових коштах.
Кошти бюджетів відділень ФСС ТВП не включаються до Держав-ного бюджету України, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів, не під-лягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначе-нням. У разі їх невикористання у поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.
Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності плануються за рахунок надходжень від сплати страхових внесків, коштів за путівки, інших надходжень.
Розрахунок суми страхових внесків здійснюється на основі даних про фонд оплати праці за рік, що передує звітному, очікуваний за поточний період та прогнозований на наступний рік, а також законодавчо визначеного розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
Для визначення планового показника фонду оплати праці використовуються звітні дані ФСС ТВП, а також дані Міністерства економіки України та органів Держкомстату України.
Сума надходжень коштів за путівки визначається як середній розмір цих надходжень за останні два роки.
Сума грошових коштів по статті "Інші надходження" планується в розмірі середнього фактичного показника по цій статті, для розрахунку якого беруться дані за минулий рік та очікувані за поточний рік в процентному співвідношенні до суми страхових внесків.
Для збалансування дохідної і видаткової частин бюджетів відділень, а також робочих органів відділень ФСС ТВП враховується зали-шок коштів на кінець останнього звітного періоду за винятком суми резерву страхових коштів.
Сума позитивного залишку в бюджеті відділення чи робочому органі відділення планується як дохід, з урахуванням якого розраховується видаткова частина бюджету, в тому числі визначається сума централізованих перерахувань. Сума від'ємного залишку в бюджеті враховується для визначення відповідної суми дотації.
Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаються шляхом здійснення таких розрахунків:
- множення очікуваної суми фонду оплати праці в році, на який складається бюджет, на середнє процентне відношення витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності до фонду оплати праці за останні три роки (без врахування суми на виплату допомоги по догляду за хворим)

 
 

Цікаве

Загрузка...