WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формуєтьсяшляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених цим Законом.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.
Усі застраховані особи є членами цього Фонду.
Діяльність Фонду регулюється Законом та статутом Фонду, який затверджується його правлінням.
Напрями діяльності Фонду:
а) організаційно-управлінські заходи по виконанню завдань, покладених на Фонд;
б) керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працез-датності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
в) збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, признаних для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються Фондом;
г) матеріальне забезпечення (надання допомоги) застрахованим особам у зв'язку з настанням страхового випадку: тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, народження дитини, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку, смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні;
д) часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ та організацій, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми (утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільне обслуговування) в поряд, ку, визначеному правлінням Фонду.
Фонд не може проводити будь-яку діяльність, крім перед, баченої Законом України "Про Загальнообов'язкове державне со-ціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" та використовувати страхові кошти не за цільовим призначенням.
Права, обов`язки і відповідальність Фонду.
Фонд має право:
o видавати у межах своєї компетенції постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції, методичні рекомендації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за за-гальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
o здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам;
o здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми влас-ності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які ви-користовують працю найманих працівників;
o одержувати необхідні пояснення (у тому числі письмові) 3 питань, що виникають під час перевірок;
o застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похо-ванням" та іншими актами законодавства;
Фонд несе відповідальність згідно з законодавством України за шкоду, заподіяну особам внаслідок неповного та несвоєчасного надання матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".
Органи управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
Управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду. В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекція відповідних відділень Фонду.
До складу правління Фонду входять по 15 представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб та роботодавців обираються (делегуються) сторонами самостійно.
Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.
Повноваження правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
1) визначає поточні та перспективні завдання Фонду;
2) затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;
3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
4) визначає за погодженням із Національним банком України порядок надходження та обліку коштів Фонду;
5) розглядає та затверджує річний бюджет Фонду, звіт про його виконання;
6) визначає порядок фінансування та умови надання путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних оздоровчих закладах (у тому числі дитячих);
7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
8) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду, правлінь і виконавчих дирекцій відділень Фонду;
9) обирає голову правління Фонду та його заступників;
Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління Фонду.
Основною формою роботи правління Фонду є засідання, які проводяться згідно з Регламентом правління Фонду, що затверд-жується на його першому засіданні.
Рішення правління Фонду, прийняте на засіданні, оформляється постановою, яка є обов'язковою для виконання органами Фонду страхувальниками та застрахованими особами.
Члени правління Фонду несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків перед правлінням Фонду та стороною, що їх делегувала. У разі систематичного

 
 

Цікаве

Загрузка...