WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

розглядається як фонд грошових коштів, а також як орган державної виконавчої влади. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сформований і функціонує як некомерційна самоврядна організація.
Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності плануються за рахунок надходжень від сплати страхових внесків, коштів за путівки, інших надходжень. Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, не включаються до Державного бюджету України.
При народженні дитини розмір допомоги, яка встановлена відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", буде збільшений в одинадцять разів і становитиме 8497 гривень.
Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів здійснюють страхувальники, виборні органи профспілкових організацій на підприємстві, в установі, організації, комісії (уповноважені) із соціального страхування на підприємстві та органи Фонду.
Останні організаційні заходи Фонду соціального страхування України покликанізміцнювати діючу ситему соціального страхування як важливий фактор соціального захисту людей і вироьити єдині підходи до велення бухгалтерського обліку та фінансової звітності органів Фонду. У підвищенні цієї роботи неабияку роль відіграють знання механізму соціального страхування, його законодавчої та нормативної бази.
Важливість державного цільвого фонду полягає в тому, що він може він може виступати інвесторомта учасником фінансового ринку. Фонд містить резерви, а тому вільні кошти може вкладати в цінні папері. Доходи від інвестицій є додатковим джерелом надходжень до фонду. Органи управління фондом обмежують вкладення коштів тільки у певні види цінних паперів, які мають державнігарантії.
Список використаної літератури.
1. Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Голос України. - 1996 - 13 липня.
2. Основи законодавства України про загальнообов`язкове державне соціальне страхування. №16/98-ВР від 04.01.1998р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №21.
3. Закон України "Про погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами", №2181-ІІІ від 21.12.2000р.// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №16.
4. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов`яз-кового державного соціального страхування", №2213-ІІІ від 11.01.2001р.//Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №21.
5. Закон України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням", №2240-ІІІ від 18.01.2001р.// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №21.
6. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов`язкового державного соціального страхування", №2980-ІІІ від 17.01.2002р. // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №14.
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про виплату надбавок за стаж наукової роботи", № 609 від 26.04.2003р. //Соціальний захист. - 2003р. - №6.
8. Про розміри допомоги за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працез-датності та витратами зумовленими народженням та похованням. Затверджено Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.12.2001р.// Баланс. - 2002р.
9. Про витрати на похованна в разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Затвердже-но Постановою правління Фонду від нещасних випадків № 22 від 15.08.2001р.// Все про бухгалтерський облік. - 2003. - №40.
10. Положення про комісію підприємства, установи, організації із загальнообов`язкового державного соціального страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовле-ними народженням та похованням. Затверджено Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №21 від 09.07.2001р. // Все про бухгалтерський облік. - 2003р. - №35.
11. Порядок оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов`язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства. Постанова Кабінету Міністрів України №439 від 06.05.2001р. // Все про бухгалтерський облік. - 2003р. - №35.
12. Порядок призначення та здійснення страхових виплат потерпілим. Постанова правління Фонду від нещасних випадків №7 від 31.01.2002р. // Все про бухгалтерський облік. - 2003р. - №40.
13. Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №16 від 26.06.2001р. - К.,2001.
14. Андріїв В. Соціальне страхування: історія, проблеми // Соціальний захист. - 1999. - №2. с.43-51.
15. Базилевич В.Д.,Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Знання,1998.
16. Бандур С.І., Кучинська О.О. Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку. В кн. Стоян О.М. Україна: утвердження незалежної держави: 1991 - 2001.-К., 2001.
17. Василенко Л.І., Масленникова Т.О. Державні цільові фонди: Навч. Посібник. - К.: КНТ - ЕУ, 2002.
18. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посібник. - К.: Вища шк.,1997. - 386с.
19. Губар О.Є. Соціальне страхування у забезпеченні суспільного добробуту //Фінанси України. - 2002. - №8. - с. 163-137.
20. Губар О.Є. Організаційні та правові засади соціального страху-вання в Україні. - 2003. -№7-8. -с.155-162.
21. Державні цільові фонди. Короткий конспект лекцій. - Тернопіль - 2004р. с.104-153.
22. Надточій Б. Соціальне страхування у контексті істірії // Соціальний захист. - 2003. -№2. -с.20-24.
23. Надточій Б. Соціальне страхування у контексті істірії // Соціальний захист. - 2003. -№3. -с.29-33.
24. Надточій Б. Соціальне страхування чи соціальне забезпечення? // рядовий кур`єр. - 2003. -№34. -с.5.
25. Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки // Україна: аспекти праці. - 2002. -№4. -с.44-49.
26. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2001. -с.240.
27. Павленко Ю. Світовий досвід функціонування систем соціального страхування. Уроки для України //Україна: аспекти праці. - 2002.-№6. -с.30-36.
28. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К.: Центр Навчальної Літе-ратури, 2003. -с.312.
29. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. - К.: НІОС, - 2000. - с.400.

 
 

Цікаве

Загрузка...