WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

їх реєстрації в органах реєстрації Фонду.
Після реєстрації страхувальника видається повідомлення, в якому проставляється його реєстраційний номер.
Для обліку надходжень та здійснення видатків Виконавчій дирекції ФСС ТВП, виконавчим дирекціям відділень у відповідних територіальних органах Державного казначейства України відкрива-ються рахунки. Зазначені рахунки відкриваються на ім'я виконавчої дирекції за балансовим рахунком № 3717 "Рахунки державних поза-бюджетних фондів" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000р. №119, зі змінами та доповненнями .
Між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчими дирекціями відділень та органами Державного казначейства укладаються договори про обслуговування коштів, узгоджується порядок проходження страхових коштів через казначейські рахунки.
Страхувальники зобов'язані вести облік коштів загальноо-бов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тим-часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народ-женням та похованням і своєчасно надавати органам реєстрації Фонду звітність щодо цих коштів.
Облік розрахунків з Фондом страхувальники відображаю на субрахунку 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням".
За кредитом субрахунку 652відображаються нараховані зобов'язання по сумах страхових внесків, які кореспондуються з дебетом рахунків 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" тощо.
Страхувальники, які використовують для визначення витрат рахунки класу 8 "Витрати за елементами" нарахування страхові внесків до Фонду відображають по дебету субрахунку 822 "Відрахування на соціальне страхування" та по кредиту субрахунку 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням".
Нарахування страхових внесків у бюджетних установах відображається по дебету відповідного рахунку класу 8 "Витрати" та по кредиту субрахунку 652.
За кредитом субрахунку 652 відображаються також суми:
- пені, штрафів за несвоєчасну сплату страхових внесків кореспонденції з дебетом рахунків обліку фінансових результаті або розрахунків з винними особами;
- одержаної часткової плати за путівки - у кореспонденції дебетом рахунку "Каса".
- одержані від органу Фонду у випадках перевищення витрат на сумою нарахованих страхових внесків - у кореспонденції з дебетом рахунку "Банк".
При перерахуванні коштів до Фонду як підприємствами - суб'єктами підприємницької діяльності, так і бюджетними установам дебетується субрахунок 652 та кредитується відповідний рахунок класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".
Утримання із заробітної плати внесків до Фонду відображаються в обліку по дебету субрахунку 661 "Розрахунки за заробітної "латою" та по кредиту субрахунку 652.
Страхувальники щоквартально складають у двох примірниках наростаючим підсумком з початку року звіт за формою № 4-ФСС ТВП (додаток 9) із зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум, витрачені, на виплату допомоги та здійснення інших заходів, фінансування яких проводиться за рахунок коштів Фонду.
Звіт страхувальника-роботодавця подається за підписами керівника та головного бухгалтера і завіряється печаткою страхувальника, а добровільно застрахованої особи - за її особистим підписом.
Один примірник звіту за формою № 4-ФСС ТВП не пізніше 12 числа (річного - до 15 числа) наступного за звітним періодом місяця подається до органу реєстрації, другий - залишається в бухгалтерії страхувальника.
Робочі органи Фонду ведуть облік виконання бюджету Фонду відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку коштів соціального страхування.
Фінансові звіти про виконання бюджету соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності робочими органами Фонду складаються за формою № 6-ФСС. Звіти подаються щоквартально.
Фонд щорічно подає Кабінету Міністрів України звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік і оприлюднює його в засобах масової інформації.
Контроль за сплатою платежів до Фонду і витрачанням його коштів. Відповідальність платників і службових осіб.
Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів здійснюють страхувальники, виборні органи профспілкових організацій на підприємстві, в установі, організації, комісії (уповноважені) із соціального страхування на підприємстві та органи Фонду.
Вказані органи при здійсненні перевірок керуються Інструкцією про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої Постановою правління ФСС ТВП № 38 від 19.09.2001р.
Таблиця3.1
Порівняння фактичного надходження та витрачання
коштів з плановим.
№ п/п Показники План
тис. грн Факт
тис. грн
1. Надходження:
1.1. Страхові внески 4273,8 4380,1
1.2. Від часткової плати за путівки 104,2 105,0
1.3. Інші надходження 85,2 85,2
2. Витрати:
2.1. По тимчасовій непрацездатності 2352,0 2353,0
2.2. По вагітності і пологах 701,4 780,1
2.3. При народженні дитини 551,4 560,0
2.4. На поховання 54,1 53,0
2.5. По догляду за дитиною 1662,9 1650,0
2.6. На оздоровчі заходи 949,8 950,1
Висновок.
Контрольно-ревізійними управліннями виконавчої дирекції прово-дяться ревізії внутрішньої фінансово-господарської діяльності органів ФСС ТВП. В ході ревізії стану роботи по формуванню та виконанню бюджету перевіряється організація роботи по підготовці бюджету, дотримання встановленого порядку його складання та затвердження, аналізуються показники щодо виконання бюджету.
Контрольно-ревізійне управління виконавчої дирекції ФСС ТВП здійснює перевірку бухгалтерського обліку, стану контрольно-ревізійної роботи, стану виконавської дисципліни, форм і методів організаційної роботи, правової роботи, діловодства, роботи з кадрами, виконання кошторису видатків на утримання апарату робочих органів.
Результати комплексної ревізії оформляються актом, який підпи-сується керівником ревізійної групи, керівником, завідуючим бюджет-ним відділом і головним бухгалтером робочого органу ФСС ТВП. По результатах проведеної ревізії робочі органи повинні інформувати контролюючий орган про усунення встановлених ревізією недоліків.
Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, яка діє на громадських засадах. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членами правління Фонду та його відділень, а також працівниками виконавчої дирекції Фонду або його відділень.
Наглядова рада здійснює контроль за виконанням статутних завдань та цільовим

 
 

Цікаве

Загрузка...