WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

ця допомога виплачується на кожну дитину.
На відміну від допомоги при народженні дитини, розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку змінюється залежно від установлення такого розміру постановами правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності . Розмір допомогипо догляду за дитиною не фіксується на рівні розміру допомоги, встановленої на день, коли застраховану особу було відравлено у відпустку по догляду за дитиною, а змінюється протягом її перебування в цій відпустці. Розглянемо динаміку розміру допомоги по догляду за дитиною за останні роки.
Таблиця 2.3
Динаміка зміни розміру допомоги по догляду за дитиною у 2002 - 2004рр.
Період Розмір Нормативний акт
З 01.01.2002р. до 01.04.2002р.
40 Постанова правління Фонду соціальног страхування з тимчасо-вої втрати працездатності від 24.12.2001р. № 49
З 01.04.2002р. до 01.10.2002р. 45 (на кожну дитину) Постанова правління Фонду від 29.03.2002р. № 3
З 01.10.2002р. до 01.01.2003р. 58 (на кожну дитину) Постанова правління Фонду від 26.09.2002р. № 45
З 01.01.3003р. до 01.04.2004р. 80 (на кожну дитину) Постанова правління Фонду від 12.03.2003р. № 6
З 01.04.2004р. до 01.05.2004р. 85 (на кожну дитину) Постанова правлінняФонду від 04.03.2004 № 11 і 12
З 01.05.2004р. до теперішнього часу 91 (на кожну дитин) Постанова правління Фонду від 25.06.2004р. № 51
З 01.01.2005р. до 01.02.2005р. 102 (на кожну дитину) Постанова правління Фонду від 11.01.2005р. №1
З 01.02.2005р. до теперішнього часу 104,19 (на кожну дитину) Постанова правління Фонду від 11.01.2005р. №1
Відповідно до ст.30 Закону України від 28.02.91р. № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції Закону України від 19.12.91р. № 2001-ХІІ) як працюючим, так і непрацюючим жінкам допомога по догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується в подвійному розмірі допомоги передбаченої за-конодавством України. При цьому одноразова допомога виплачується за рахунок коштів соціального страхування, а частина підвищеного розміру допомоги виплачується за рахунок коштів підприємства з наступним відшкодуванням територіальними органами Державного казначейства України (постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. № 958).
Допомога виплачується незалежно від одержання інших видів допомоги, пенсії.
Допомога на поховання
Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні:
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків);
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.
Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім`ї на утриманні застрахованої особи.
Згідно зі ст.46 Закону України № 2240 від 18.01.2001р. допомога на поховання застрахованої особи чи особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, встановленому правлінням ФСС ТВП, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленогозаконом.
Разом з тим відповідно до ст.5 Закону України № 2213 від 11 січня 2001р. розмір допомоги на поховання встановлено не нижче 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Виконуючи встано-влену вимогу, правлінням ФСС ТВП було встановлено такі розміри допомоги на поховання:
Таблиця 2.4
Динаміка зміни розмірудопомоги на поховання у 2002-2004роках.
Період Розмір, грн Нормативний акт
З 01.01.2002р. до 01.04.2002р. 200 Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездат-ності від 24.12.2001р. № 49.
З 01.04.2002р. до 01.10.2002р. 300 Постанова правління Фонду від 29.03.2002р.№ 3.
З 01.10.2002р. до 01.04.2004р. 380 Постанова правління Фонду від 26.09.2002р.№45.
З 01.04.2004р. до 01.05.2004р. 400 Постанова правління Фонду від 04.03.2004р.№11 і №12.
З 01.05.2004р. до 01.01.2005р. 700 Постанова правління Фонду від 25.06.2004р.№51.
З 01.01.2005р. до теперішнього часу.
1000 Постанова правління Фонду від
11.01.2005р. №1.
Санаторно-курортне лікування та оздоровлення
За рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, у межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ та організацій, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільного обслуговування в порядку, визначеному правлінням Фонду.
Путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок видаються працівникам за рішенням профспілкового комітету.
Путівки, придбані за рахунок коштів соціального страхування до санаторіїв, пансіонатів з лікуванням, курортних міських водогрязелікарень, до пансіонатів і будинків відпочинку, видаються на таких умовах - безкоштовно, з оплатою 10, 30 , 50 відсотків їхньої вартості та за повну вартість.
Путівки на санаторно-курортне лікування або відпочинок видаються працівникам та членам їх сімей, як правило, за 20 днів, до початку строку заїзду в оздоровниці.
Видача незаповнених путівок не дозволяється,
2.3. Фінансова звітність та контрольно-аналітична робота Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: реалії та проблеми..
Бюджет Фонду є основним фінансовим документом, який визначає доходи та витрати страхових коштів на матеріальне забезпечення застрахованих осіб і надання їм соціальних послуг
Порядок надходження, обліку та витрачання страхових коштів Фонду, складання та виконання бюджету, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності щодо коштів Фонду визначається правлінням Фонду відповідно до законодавства.
Облік і звітність платників страхових внесків.
Реєстрація страхувальників провадиться за їх місцезнаходженням (юридичною адресою), а стосовно фізичних осіб - за місцем їх проживання у робочих органах відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення (далі органи реєстрації Фонду).
Страхувальники - юридичні та фізичні особи - набувають статусу платників страхових внесків до Фонду з дня

 
 

Цікаве

Загрузка...