WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Нормативно-правове забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів - Реферат

Нормативно-правове забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів - Реферат

Реферат на тему:

Нормативно-правове забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що лише недавно було проведено повний перехід від банківської системи обслуговування бюджетів до казначейської. Метою даної роботи є дослідження ефективності використання нормативно-правових джерел органами державного казначейства, зокрема місцевими бюджетами. Дана тема раніше досліджувалася багатьма науковцями та економістами, зокрема Охрімовським О.В., Фастовець І.,Петрашком П.Г. та іншими. Законодавчо-нормативна база України, що регулює процедури обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства, включає насамперед Бюджетний кодекс України. У Кодексі прямо вказується, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України [3,с.78], при цьому за казначейством зберігаються всі його функції, як і у випадку виконання державного бюджету.

Запровадження окремих елементів казначейського виконання місцевих бюджетів було логічно зумовлене необхідністю подальшого удосконалення казначейської справи та бюджетного процесу. 1 квітня 1999 року з ініціативи Дніпропетровської та Черкаської облдержадміністрацій була прийнята Постанова Кабінету Міністрів № 522 "Про удосконалення управління бюджетними коштами" [6], яка з 1 червня 1999 року започаткувала експеримент із казначейського обслуговування місцевих бюджетів у цих областях. Місцеві бюджети були переведені на казначейське обслуговування у повному обсязі, тобто за доходами та видатками. Все це відбувалося ще за два роки до прийняття Бюджетного кодексу України.

На підставі позитивних підсумків проведеного експерименту було прийнято рішення щодо поширення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на всі регіони України. Наказ Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2001 року № 482[4] зобов'язував запровадити казначейське обслуговування місцевих бюджетів у такі терміни: за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів - з 1 січня 2002 року; за видатками, починаючи з 1 липня 2002 року.

Однією з проблем є те, що органам Державного казначейства не вдалось у повній мірі виконати завдання щодо запровадження казначейського обслуговування бюджетів АРК, обласних, районних бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування за доходами та видатками у визначені строки. У багатьох випадках серйозною причиною, що стримувала весь цей процес, була слабка матеріально-технічна база органів Державного казначейства. Свою роль відіграло і небажання органів місцевого самоврядування переводити рахунки місцевих бюджетів на обслуговування до Державного казначейства.

Потрібно визначити пріоритетним напрямком діяльності для Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу щодо казначейського обслуговування бюджету АРК і місцевих бюджетів.

Для більш ефективного функціонування казначейської системи виконання бюджетів потрібно приділити увагу питанням підвищення ефективності діяльності органів Державного казначейства, особливо з метою посилення бюджетної дисципліни, взаємодії з іншими органами влади та поліпшення кадрового забезпечення казначейства.

Велика кількість інформацій, довідок, статистичної та фінансової звітності значно гальмує виконання функціональних обов'язків працівниками органів державного казначейства. Освоєння інформаційних технологій дає широкі можливості для виконання бюджетів різних рівнів, але до цого часу відсутнє нормальне програмне забезпечення з обміну інформацією[1,с.299]. На сьогоднішній день створюється програмна система "клієнт казначейства-казначейство", яка дасть змогу розробляти та вести облік по обслуговуванню клієнтів, створювати документи з електронним підписом, який згідно до діючого законодавства рівносильний власноручному, передавати їх в режимі "on-line" та багато інших корисних функцій. Але головне на сьогоднішній день - законодавчо врегулювати застосування казначейством цієї системи.[2,с.33].

На сьогоднішній день затверджено порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, який регламентує організаційні відносини між органами Державного казначейства, місцевими фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів), розпорядниками коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Порядок визначає всі процедури казначейського виконання місцевих бюджетів за доходами, видатками та фінансуванням; здійснення розрахункових операцій; розподілу платежів між рівнями місцевих бюджетів; розрахунків за між бюджетними трансфертами; кредитування місцевих бюджетів для покриття тимчасових касових розривів; ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та попереднього контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів.

Проте це не єдині документи якими керуються органи Державного казначейства в процесі виконання місцевих бюджетів за видатками. Так розглянемо ще декілька основних нормативних документів: Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення системи головних розпорядників коштів державного бюджету" від 08.01.2000р. № 13 , "Положення про організацію внутрівідомчого контролю Державного казначейства України": Затв. Наказом Державного казначейства України від 01.07.2002р. № 129, "Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів": Затв. Наказом Державного казначейства України від 04.11.2002р. № 205 , "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерської обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органе Державного казначейства України" Наказ Державного казначейства Україг від 28.11.2000р. № 119, "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" Наказ міністерства фінансів України від 27.12.2001р. № 604 із змінами доповненнями від 29.12.2003р. № 705 , та багато інших нормативно-правових актів, які використовуються на сьогоднішній день. Державне казначейство України розробить нормативно-правові акти, які регламентуватимуть запровадження інституту державних бухгалтерів і запровадження казначейських посвідчень правочинів, проведених розпорядниками бюджетних коштів.[5,с.12]

Проаналізувавши нормативно-правову базу виконання місцевих бюджетів, видно, як швидко змінюються нормативні документи, приймаються нові документи, доповнення та зміни до вже діючих. Так з дня прийняття незалежності України та до сьогоднішнього дня ще не створилася стала законодавча нормативна база, як б задовольняла всі групи користувачів. На сьогодні діюча нормативно-правова база Державного казначейства ще не в повній мірі відповідає поставленим завданням: вирішення та запровадження нових принципів і підходів щодо його функцій, обов'язків і тому потребує реформування і злагодженості. Адже, вирішення головної задачі Державного казначейства по прискоренню розрахунків виконання державного бюджету повинно здійснюватись комплексно як на центральному так і регіональному рівнях, створюючи таким чином цілісну систему.

Література:

  1. Петрашко П.Г., Чечуліна О.О. Казначейська справа -Київ: 2004 - 496с.

  2. Фастовець І. Клієнт казначейства-казначейство//Казна.-2007.- №4. - 44с.

  3. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 //Відомості ВРУ.-2001.-№37;

  4. Наказ МФУ від 29.09.2001 року № 482// Відомості ВРУ-2001.-№482.;

  5. Даневіч О. Виконання бюджету та завдання Державного казначейства України на 2007 рік, №7-8(82),2007- 64с.

  6. Постанова Кабінету Міністрів № 522 "Про удосконалення управління бюджетними коштами" 1 червня 1999 року // Відомостів ВРУ.-1999.- №522.


 
 

Цікаве

Загрузка...