WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова система Японії - Курсова робота

Фінансова система Японії - Курсова робота

так званих стандартних територій. Стандартною вважається префектура з чисельністю населення 1,7 млн. чоловік і площею 6900 км2 і муніципалітет з такими показниками: 100 тис. осіб і 160 км2. Бюджетна діяльність місцевих органів поділяється на б категорій: охорона громадського порядку, громадські роботи, освіта, соціальне забезпечення, сприяння ринку зайнятості і розвитку промисловості й економіки. Для кожної категорії визна-чається одиниця виміру втрат і загальні витрати. Сума витрат за всіма категоріями діяльності дає показник базових фінансових потреб стандартної території. Базові фінансові потреби стандартної території коригуються на коефіцієнти модифікацій для визначення базових фінансових потреб реальних територіальних органів влади. Використовується ціла система коефіцієнтів модифікацій:
1) видові - розраховуються на основі одиниці витрат на утримання кожної галузі, наприклад, на одного учня середньої і вищої школи, на одного учня академічного, технічного чи сільськогосподарського навчального закладу і т.п.;
2) економії за масштабами - застосовується, якщо розширення обсягів бюджетної діяльності веде до зниження окремих складених витрат;
3) густота населення - враховує збільшення витрат у залежності від густоти населення;
4) спеціальні - коригують соціально-економічні, інституціональні та інші відмінності окремих територій;
5) зонально-кліматичні - коригують витрати територій з холодним кліматом;
6) демографічні - застосовуються для територій з високими темпами зростання чисельності населення;
7) буферні - передбачають різке зменшення обсягів фінансування у випадку падіння показника, що вимірюється, наприклад чисельності населення;
8) коефіцієнти бюджетної прибутковості територій.
Після розрахунку витрат за окремими категоріями з урахуванням коефіцієнтів модифікацій визначаються сумарні базові фінансові потреби кожної реальної території. Базові фінансові потреби, розраховані таким способом, є основою для наділення територій базовими доходами. Префектурам за рахунок Фонду вирівнювання гарантується базовий дохід в обсязі 80%, а муніципалітетам - в обсязі 75% від їх базових фінансових потреб.
Фонд вирівнювання формується за рахунок таких відрахувань: 32% надходжень особистого прибуткового податку, податку на прибуток корпорацій і акцизу на алкогольні напої; 24% надходжень податку на товари і послуги; 25% надходжень від акцизу на тютюнові вироби.
7. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії
Сьогодні японська економіка переживає складний період свого існування. Збільшення світової економічної рецесії після 11 вересня 2001 р. призвело до зниження попиту на японські товари на зовнішніх ринках і до нових проблем японських корпорацій та тісно пов'язаних з ними банків.
Обсяг промислового виробництва в Японії упав до найнижчого рівня за 13 років, знизившись на 0,3%, ВВП скоротився на 1,2%. Кількість безробітних у країні становить 3,6 млн. чоловік, що є абсолютним рекордом. У 2001 р. бюджетний дефіцит досяг 34,5 трлн. дол., що становить 6,9% від розміру ВВП. Обсяг довгострокової державної заборгованості становить 570 трлн. єн - 114% від розміру ВВП. Подібного роду показники значно перевищують допустимі нормативи для країн, які хочуть приєднатися до системи єдиної європейської валюти.
У країні дефляція: внаслідок падіння споживчого попиту на 1,7% ціни на товари знижуються, а реальні розміри боргових зобов'язань у єнах зростають і компаніям усе складніше за них розраховуватися через реалізацію товарів і послуг. Однак причиною сформованої ситуації є те, що протягом 12 років у країні спостерігався надмірно високий рівень заощаджень. За період з 1990-го по 2001 р. сукупний профіцит міжнародного платіжного балансу Японії досяг 1 трлн. 190 млрд. дол. Японія є найбільшим у світі нетто-кредитором. Крім цього, розмір грошових активів, які належать фізичним особам, становить 12 трлн. дол.
Усі державні позики є не новими і можуть бути погашені лише на території Японії. Свідченням високого ступеня надійності облігацій японських державних позик є їх низький рівень прибутковості. Сьогодні на фондовій біржі державні облігації з 10-річним терміном погашення котируються, виходячи з рівня їхньої прибутковості приблизно 1,3% у рік. Це безпрецедентно низька у світовій практиці норма прибутковості.
Недавно міжнародні рейтингові агентства "Moody's" і "S&Р" знизили рейтинг японських облігацій державної позики, однак у результаті цього їхня вартість, навпаки, зросла. Людям, які інвестують власні кошти, властива обережність, і те, що інвестори здобувають традиційно низькоприбуткові облігації японської держпозики, свідчить про високий рівень їхньої надійності. / Японські кредитно-фінансові установи дійсно акумулювали значні обсяги ризикованої заборгованості. Незважаючи на те, що кожен рік ця заборгованість частково погашається, у цілому вона продовжує рости. Причиною тому є нові банкрутства, жорсткість правил аудиторської діяльності. Так, кількість банкрутств серед японських компаній у січні 2002 р. виросла у порівнянні з аналогічним періодом 2001 р. на 19,3%. На кінець березня 2002 р. розміри заборгованості досягай рекордного рівня - 52 трлн. єн або 450 млрд. дол. Цей показник дорівнює 8% від резервів кредит-но-фінансових установ країни або 10% ВВП. Слід сказати, що з названої суми 10,4 трлн. єн припадають на нові банкрутства, а кошти, що залишилися, відносяться до категорії "небезпечної заборго-o ваності" і "заборгованості, яка вимагає зовнішнього управління". У цьому зв'язку в перспективі може виникнути необхідність злиття ряду дрібних і середніх кредитно-фінансових організацій.
Однак провідні кредитно-фінансові організації мають у своєму розпорядженні достатню кількість власних активів, їхня частка в капіталі великих кредитно-фінансових установ становить 10%, що є цілкомприйнятним показником за стандартами.
Разом з тим довіра японців до кредитно-фінансових організацій не є абсолютною. Підхід кабінету правлячої ліберально-демократичної партії Дзюнітіро Коідзумі до фінансових проблем став менш чітким. Відповідно до прийнятого рішення з квітня 2002 р. верхня межа урядових гарантій на термінові депозити встановлена на рівні 10 мли. єн. Як наслідок, сума, що зберігається на подібного роду депозитах, скороталася більш ніжна 13%. Кошти були переміщені на депозити з поверненням коштів "за вимогою" з розміром внеску в рамках урядових гарантій. Подібного роду рішення стурбувало кабінет Коідзумі, і останній уживає заходів для того, щоб впровадити в практику розрахункові депозити з урядовими гарантіями.
Список літератури:
1. Динкевич А.Й. Экономическое развитие современной Японии // Деньги и кредит. - 1998. - №10. - С. 62-74.
2. Карпшвцева Е.П. Налогообложение в зарубежных странах. Текст лекций. - Новосибирск, НИНХ, 1992. - 65 с.
3. Леошпьвва Е. Приватизация государственных предприятий в Японии // МЭ и МО. - 1995. - №2. - С. 101-109.
4. Леонтьева Е. Япония: сложные задачи // МЭ й МО. - 1998. - №8. -С. 121-126.
5. Маркарьянц С. Социальное обеспечение населення: опыт Японии // Проблемы теории и практики управлення. - 1997. - №4. - С. 93-99.
6. Мильнер Б.З., Олейник И.С., Рогиенко С.А. Японский парадокс: реальности й противоречия капиталистического управлення. - М.: Мысль, 1985. - 52 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...