WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

Про розвиток міжбанківського кредитування в Україні свідчать такі дані:

Купувати і продавати кредитні ресурси можуть не тільки комерційні банки, але і їх відділення та філії. Проте це право реалізується тільки в системі одного банку, що має філіальну мережу.

Комерційні банки можуть запозичити кошти в Національному банку України шляхом одержання кредитів через закриті кредитні аукціони. Загальне керівництво і відповідальність за проведення кредитних аукціонів покладені на Аукціонний комітет, персональний склад якого визначається і затверджується правлінням НБУ. Єдиним продавцем кредитів на кредитному аукціоні є НБУ1.

Розділ 3. Висновки та рекомендації

3.1 Приклад розвитку банку „Аваль"

З метою забезпечення статутної діяльності акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" формує статутний капітал, який може змінюватись у процесі діяльності Банку.

Статутний капітал Банку становить 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень і сформований за рахунок випуску акцій.

Статутний капітал Банку поділений на 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна.

Усі акції Банку є простими та іменними і випущені в документальній формі.

Банк, за рішення Правління Банку, може випускати привілейовані акції. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, яка перевищує 10 відсотків статутного капіталу Банку. Права власників привілейованих акцій визначаються умовами випуску таких акцій.

Банк, на підставі банківської ліцензії, здійснює такі банківські операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

На умові виконання вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ банк може здійснювати такі операції та угоди:

 • операції з валютними цінностями;

 • емісію власних пінних паперів;

 • організацію купівлі та продажу пінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;.

 • придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів ( факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

За умови отримання, письмового дозволу НБУ Банк також має право здійснювати такі операції:

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб,

 • здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

 • перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів,

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 • депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Головними задачами Банку "Аваль" у сфері залучення ресурсів у 2002-2003 рр. будуть:

1. Збільшення на ринку банківського обслуговування частки корпоративних клієнтів, формування у клієнтів відчуття довгострокових переваг у використанні послуг Банку.

2. Зміцнення власних позицій на ринку залучення заощаджень громадян, стимулювання ощадної й інвестиційної активності населення шляхом надання вкладникам Банку можливості вибору ефективних форм заощаджень, які, з одного боку, враховують вимоги до ліквідності, прибутковості і надійності, а з іншого, забезпечують приріст і накопичення вкладених коштів. Збереження пріоритетних цінових умов для вкладів найменш соціально захищених груп населення.

З метою створення ресурсної бази для збільшення кредитних вкладень та інвестицій у реальний сектор економіки і зниження власних процентних ризиків у якості основних пріоритетів при формуванні ресурсної бази Банк "Аваль" виділяє:

- подовження строків залучення коштів;

- зниження загальної вартості ресурсів;

- оптимізацію структури залучення ресурсів за параметрами "ціна - строк - ризик переоцінки або дострокового відкликання".

Банк буде дотримуватися тактики залучення термінових коштів під конкретні кредитні та інвестиційні програми із зберіганням рівня фінансування кредитно-інвестиційного портфеля строковими коштами на постійному рівні.

З метою поліпшення структури залучених коштів і надання конкурентноздатних цінових умов для інвестицій у реальний сектор економіки, Банк "Аваль" ставить однією з основних задач в області залучення коштів зберігання і збільшення власної частки на ринку банківського обслуговування корпоративних клієнтів.

Поставлену ціль передбачається досягти на основі формування довгострокового і взаємовигідного співробітництва з клієнтами. Банк планує сформувати і тиражувати стандартний портфель банківських послуг для приватних підприємців, представників середнього і малого бізнесу, великих корпоративних клієнтів, доступний у всіх регіонах України. Обслуговування даних груп клієнтів буде розвиватися на основі гнучких технологій, що передбачають максимальну адаптацію технологічних можливостей Банку до вимог клієнта. Банк буде звертати особливу увагу на якість обслуговування, швидкість здійснення операцій, розвиток системи "Клієнт - Банк", систем переказів безготівкових і готівкових коштів. При формуванні продуктового ряду, процентної і тарифної політики будуть враховуватися регіональні особливості.

Розвиток довгострокових партнерських відносин з клієнтами та комплексність у наданні послуг дозволять стабілізувати ресурсну базу, зроблять її більш передбачуваною і стабільною.

Економічна нестабільність, інфляційні очікування, низький рівень грошових доходів населення є основними чинниками, що перешкоджають збільшенню заощаджень.

Задачею Банку "Аваль" є досягнення високого рівня довіри населення в сполученні з доступністю і звичністю форм, що використовуються для збереження коштів.

Політика Банку "Аваль" в області залучення буде спрямована на зміцнення позицій на ринку вкладів фізичних осіб. Банк запропонує нові фінансові продукти для фізичних осіб, розроблені на основі оцінки макроекономічних параметрів, моніторингу регіональних ринків вкладів і послуг, рівня затребуваності визначених умов по вкладах. Запропоновані Банком продукти будуть враховувати потреби усіх соціальних і вікових груп громадян і будуть розраховані як на малозабезпечені верстви населення, так і на людей із середнім і високим рівнем доходів.

Процентна політика Банку "Аваль" стосовно строкових депозитів фізичних осіб буде спрямована на пропозицію процентних ставок, що враховують ринкові умови, фінансову і маржинальну вартість ресурсів Банку, резервні вимоги Національного Банку України. У числі пріоритетів процентної політики буде збільшення частки довгострокових депозитів.

Банк "Аваль" продовжить розробку і впровадження комплексу заходів, спрямованих на залучення до обслуговування всіх груп населення, стимулювання їх ощадної активності. Банк запропонує з'єднання вкладних послуг із кредитними і страховими, розробить послуги, спрямовані на задоволення потреб вкладників у житлі, придбанні товарів довгострокового користування, оплаті освіти, туризму і відпочинку, комунальних та інших видів послуг.

Поряд із тиражуванням стандартних конкурентноздатних банківських послуг, орієнтованих на широкі верстви населення, будуть запропоновані індивідуальне обслуговування і вкладні послуги для VIP - клієнтів.

Поряд із залученням коштів фізичних і юридичних осіб, з використанням традиційних депозитних інструментів, Банк "Аваль" буде здійснювати емісію власних боргових зобов'язань (в т.ч. депозитних сертифікатів і векселів). Банк планує довести частку ресурсів, залучених з використанням власних боргових зобов'язань, до 4% від загального обсягу залучених коштів.


 
 

Цікаве

Загрузка...