WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат

Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат

Реферат на тему

Фінансова безпека інвестиційної безпеки

План

  1. Сутність, сучасний стан та проблеми інвестиційної безпеки держави

2. Індикатори фінансової безпеки інвестиційної діяльності

Література

1. Сутність, сучасний стан та проблеми інвестиційної безпеки держави

Під інвестиційною безпекою держави слід розуміти досягнення рівня інвестицій, що дозволяє оптимально задовольняти поточні потреби економіки в капітальних вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного використання і повернення коштів, які інвестуються, оптимального співвідношення між розмірами іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за рубіж, підтримання позитивного національного платіжного балансу.

Водночас, з точки зору забезпечення фінансової безпеки держави, формування системи інвестиційної безпеки в Україні обов'язково слід здійснювати з урахуванням необхідності дотримання виваженої антиінфляційної політики, досягнення скорочення бюджетного дефіциту.

В Україні шостий рік поспіль спостерігається позитивна динаміка інвестицій в основний капітал. Лише за 2000-2002 рр. їх обсяги зросли на 68,0%: у 2000р. освоєно інвестицій на суму 23,6 млрд. грн., 2001р. – 32,6 млрд. грн., у 2002р. – 37,2 млрд. грн., а у 2003 – 49,6 млрд. грн.

Як свідчить аналіз структури інвестицій в основний капітал, залучених на оновлення основних фондів підприємств з усіх джерел фінансування, 64-71% інвестицій становлять власні кошти підприємств.

Таблиця 1

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

1999

2000

2001

2002

2003

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

у т.ч. за рахунок:

коштів державного бюджету

7,6

5,1

5,4

5,0

6,8

коштів місцевих бюджетів

3,9

4,1

4,1

3,7

3,9

власних коштів підприємств та організацій

70,5

68,6

66,8

65,8

63,9

коштів іноземних інвесторів

3,9

5,9

4,3

5,6

4,9

коштів населення на індивідуальне та житлове будівництво

6,3

5,0

4,4

4,2

3,7

кредитів банків та інших позик

0,8

1,7

4,3

5,3

6,7

інших джерел фінансування

7,0

9,6

10,7

10,4

10,1

Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій. На 1 січня 2004 року загальний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в Україну становив 6657,6 млн. дол. США. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій у 2000 р. склав 593,2 млн. дол. США; у 2001 р. – 680,3 млн. дол. США; у 2002 р. – 916,6 млн. дол. США; у 2003 р. – 1185,7 млн. дол. США. Водночас, частка іноземного капіталу в оновлення основних фондів залишається мізерною (близько 6%), тоді як у Казахстані – близько третини, Естонії – понад 90%.

Недостатніми за обсягами і неефективними за структурою є інвестиційні кредити комерційних банків. У період виходу української економіки з кризи на їхню частку припадало менше 1% інвестицій в основний капітал. Це означає, що подолання кризи фактично відбувалося без участі українських комерційних банків. Останніми роками ситуація почала змінюватися. У 2000 р. частка кредитів банків у структурі інвестицій в основний капітал зросла до 1,7%, у 2001 р. – 4,3%, у 2002 р. – 5,3% і у 2003 р. – до 6,7%.

Вузьке місце в українській економіці – конверсія національних заощаджень в реальні інвестиції. Загалом, показник норми заощаджень в Україні відповідає світовому рівню: 1999-2002 рр. – 22,5-27,7% ВВП. Збереження цієї тенденції у наступному періоді є важливою передумовою реалізації курсу економічного зростання в середньо- та довгостроковому періоді. Водночас частка валового нагромадження основного капіталу у 1999-2002 рр. склала 19,3-19,2%, а інвестицій – 13-17% до ВВП. Подолання відповідного розриву між величиною заощаджень і часткою інвестицій в основний капітал є важливим завданням інвестиційної політики наступного періоду.

Таблиця 2

Динаміка та співвідношення показників валових заощаджень, валового нагромадження та інвестицій в основний капітал

Показники

1999

2000

2001

2002

2003

ВВП у фактичних цінах, млн. грн.

130442

170070

204190

225810

263228

Валове заощадження

у фактичних цінах, млн. грн.

29354

41896

52248

62632

у % до ВВП

22,50

24,63

25,60

27,74

Валове нагромадження основного капіталу

у фактичних цінах, млн. грн.

25131

33427

40211

43289

50361

у % до ВВП

19,27

19,65

19,70

19,17

19,10

Інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, млн. грн.

17552

23629

32573

37178

49638

у % до ВВП

13,45

13,89

15,95

16,83

18,86

Забезпечення інвестиційної безпеки повинно будуватися з урахуванням скорочення експорту/„втечі" українського капіталу за межі України, відсутності належного доступу до міжнародних ринків капіталів, обмеженості обсягів вільного іноземного капіталу, гострої конкуренції між сферами його вкладання і країнами, які залучають іноземний капітал. Іноземні інвестори твердо дотримуються правила: вкладати капітал туди, де низький ступінь ризику і висока вірогідність повернення коштів.

Інвестиційна безпека характеризується також рівнем повернення вкладених коштів. Так, наприклад, у 1989-1993 рр. інвестиції, вкладені в країни Центральної і Східної Європи, повернулися лише на 75 відсотків.

Водночас великого значення для забезпечення високого рівня інвестиційної безпеки держави набуває добросовісна поведінка інвесторів. Цей аспект необхідно обов'язково враховувати. Недобросовісна поведінка інвестора може проявлятися в таких формах, як:

отримання контролю над вітчизняним підприємством з метою обмеження виробництва і конкуренції на світовому ринку;

купівля підприємства (акцій, контрольного пакету акцій) з метою легалізації доходів від злочинної діяльності;

прагнення до короткострокового вилучення прибутку за будь-яку ціну;

придбання підприємств виключно заради ноу-хау (якщо інвестор - нерезидент, відбувається втрата Україною пріоритету у відповідних галузях на світовому та внутрішньому ринках);

перетворення українського підприємства у технологічний придаток зарубіжної компанії, не здатний до самостійного розвитку;

придбання підприємств з метою обмеження експорту;

приховане вивезення капіталу з України через заниження цін на товари, що поставляються в рамках обміну, який відбувається всередині фірми, прихованого експорту технології тощо;

організація виробництва застарілої продукції, що призводить до обмеження експортного потенціалу;

нанесення шкоди довкіллю через вкладання коштів у природомісткі, екологічно небезпечні виробництва, використання території країни для переробки і зберігання токсичних відходів, використання технологій, які заборонені в розвинутих країнах.

І, нарешті, інвестиційна безпека визначається чіткою інвестиційною політикою, розрахованою на тривалу перспективу. Отже, справа – за виробленням і впровадженням такої державної політики.

2. Індикатори фінансової безпеки інвестиційної діяльності

На розвиток інвестиційної діяльності впливають фактори політичного, ресурсного, глобального характеру, які формують напрями і шляхи міжнародної інвестиційної взаємодії. У практичному плані для забезпечення фінансової безпеки інвестиційної діяльності, важливе значення мають, насамперед, потенційні можливості тієї чи іншої країни приймати капітал у певних масштабах і формах, умови його використання із забезпеченням достатнього для інвестора прибутку (доходу) при допустимому рівні ризику.


 
 

Цікаве

Загрузка...