WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес в Україні - Курсова робота

Бюджетний процес в Україні - Курсова робота

У виступі основного доповідача зверталася увага на те, що наступний бюджетний рік має бути значно кращим для місцевих бюджетів: частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті зросте до 45,7 відсотка порівняно з 40 відсотками поточного року. Втім, вказані цифри є неспівставними, оскільки видатки до місцевих бюджетів передані без відповідних трансфертів з державного бюджету. Тобто, на завдання щодо здійснення платежів, пов'язаних із підвищенням заробітної плати освітянам, працівникам охорони здоров'я та певної частини видатків на утримання місцевої міліції, які покладаються на місцеві бюджети, з державного бюджету виділяється лише трохи більше половини необхідних коштів. У проекті бюджету-2003 не передбачаються кошти на погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, при цьому на час обговорення законопроекту ця заборгованість зросла з початку року з 524 мільйонів до 782 мільйонів гривень (станом на 1 липня 2002 року). Окрім цього, було відзначено, що поданий проект державного бюджету не передбачає розвитку реформи міжбюджетних відносин, яка зупинилася на рівні районних бюджетів.

Отже, за висновками голови комітету Верховної Ради з питань бюджету, у поданому Кабінетом Міністрів України законопроекті "Про Державний бюджет України на 2003 рік", фінансові відносини між державним бюджетом і місцевими бюджетами ґрунтуються на таких засадах: по-перше, це - зростання обсягів вилучення з місцевих бюджетів за рахунок збільшення прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, закріплених за ними Бюджетним кодексом; і, по-друге - делегування місцевим бюджетам повноважень на здійснення додаткових функцій без належного забезпечення їх фінансовими ресурсами. У рішенні комітету з цього питання зазначено, що такий підхід уряду до формування міжбюджетних відносин державного бюджету і місцевих бюджетів призведе до погіршення реального стану місцевих бюджетів.

17 жовтня 2002 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 2000/П1 "Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік". Відповідно до статті 41 Бюджетного кодексу, ухвалення цього рішення вважається прийняттям проекту закону про Державний бюджет України в першому читанні.

На противагу запропонованим Урядом підходам, Верховна Рада України за ініціативою Комітету з питань бюджету прийняла рішення про необхідність покращання фінансового стану місцевих бюджетів, спрямувавши їм додатково коштів на суму 1,8 млрд. грн. З них 300 млн. грн. - це капіталовкладення, що їх будуть здійснювати місцеві бюджети, і 1 млрд. 385 млн. грн. передбачено додатково спрямувати до місцевих бюджетів на соціальні потреби, зокрема:

  • 1,053 млрд. грн. - на фінансове забезпечення рішень про підвищення зарплати освітянам, працівникам культури, охорони здоров'я та соціального забезпечення;

  • 140 млн. грн. додатково - на придбання медикаментів, забезпечення якими складає сьогодні дуже гостру проблему, особливо в регіонах;

  • 187 млн. грн. - на подолання так званої диспропорції в мережі, головним чином у галузі закладів культури, коли внаслідок нерівномірного розподілу бюджетних установ рівень утримання бюджетних працівників суттєво відрізняється в залежності від регіону;

  • окрім цього, передбачено 100 млн. грн. на покриття заборгованості місцевих бюджетних установ за послуги зв'язку;

  • не була підтримана пропозиція уряду щодо фінансування з місцевих бюджетів невластивої їм функції утримання деяких підрозділів державної міліції в обсязі 214,8 млн. грн.

В основу пропозицій Комітету Верховної Ради з питань бюджету покладено матеріали та висновки робочої групи, створеної Бюджетним комітетом для розгляду показників місцевих бюджетів. У засіданнях робочої групи брали участь голови обласних та районних державних адміністрацій, представники міст і районів більшості регіонів України. У запропонованих Бюджетних висновках враховані напрацювання та пропозиції територіальних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадських організацій, зокрема Спілки лідерів місцевих і регіональних влад, українських асоціацій, які взяли активну участь в обговоренні та розгляді питань трансфертної політики уряду на наступний рік.

Кабінету Міністрів України дано доручення врахувати вказані пропозиції при підготовці проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" до другого читання. Крім того, урядові запропоновано узгодити рішення про надання пільг з плати за землю з відповідними органами місцевими самоврядування: так, з річного обсягу таких пільг у сумі 1,1 млрд. грн. місцеві бюджети 2002 року надали пільг лише на 200 млн. грн., решта 900 млн. грн. пільг надані рішеннями центрального уряду. Верховна Рада звернула увагу на проблему існування кредиторської заборгованості місцевих бюджетів на рівні 1,2 млрд. грн. Цей борг запропоновано інвентаризувати, визнати зобов'язаннями уряду і розробити чіткий механізм його ліквідації. Для розв'язання проблеми, коли місцеві бюджети для покриття касового розриву змушені брати кредити під відсотки в комерційних банках, запропоновано зобов'язати територіальні органи Державного казначейства надавати місцевим бюджетам безпроцентні короткострокові позички. Окрім цього, урядові доручено розробити механізм стимулювання нарощення місцевими бюджетами доходної частини бюджетів, що є особливо актуально для регіонів, які є донорами загальнодержавного бюджету, і запропоновано додати до текстових статей проекту бюджету положення щодо врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного значення та районного бюджету.

1 листопада 2002 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1651 "Про схвалення проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", підготовленого до другого читання у Верховній Раді України".

Відповідно до статті 42 Бюджетного кодексу, проект закону про бюджет на друге читання має містити статті та показники, які пропонувалися Кабінетом Міністрів України в першому читанні, або були схвалені Бюджетними висновками Верховної Ради України. Ця вимога може бути зміненою тільки у випадку, якщо основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені Кабінетом Міністрів України в основу проекту Державного бюджету України, поданого до Верховної Ради України 15 вересня року, що передує плановому, змінилися на час розгляду в другому читанні більш ніж на два відсотки. Що про зміну прогнозу макроекономічних показників у матеріалах доопрацьованого до другого читання проекту бюджету та в супровідних матеріалах не згадується, то проект бюджету від Кабінету Міністрів України мав врахувати положення, схвалені Верховною Радою України у формі Бюджетних висновків або проекту бюджету, поданого урядом на перше читання.

Отже, у проекті бюджету на друге читання уряд не визнав достатньо обґрунтованою пропозицію Верховної Ради щодо збільшення доходної частини державного бюджету з точки зору її економічної та юридичної обґрунтованості і впливу на соціальний та економічний розвиток держави. Тому, відповідно до прогнозного обсягу державного бюджету, що були враховані урядом, показники міжбюджетних відносин між державним бюджетом і місцевими бюджетами на 2003 рік майже не зазнали суттєвих змін, порівняно з показниками законопроекту КМУ, поданого на перше читання.

У порівнянні з показниками міжбюджетних трансфертів, ухваленими Верховною Радою в першому читанні, обсяг дотації вирівнювання зменшено на 866,8 млн. грн., а обсяг коштів, що передаються до державного бюджету, збільшено на 518,2 млн. грн. Детальні показники порівняння проектів бюджетів у частині формування міжбюджетних відносин наведено у таблиці 1 у додатку до статті.

У процесі доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" для подання його на друге читання Кабінет Міністрів України вніс зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, а саме:

здійснено коригування фактичних надходжень доходів місцевих бюджетів за 1999-2001 роки, які є базою для обчислення прогнозних обсягів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2003 рік, без збільшення їх загальної суми;

збільшено прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджених трансфертів на суму 42 млн. грн., в основному надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, а такожзбільшено прогнозний обсяг надходжень до бюджету розвитку місцевих бюджетів на 90 млн. грн. за рахунок уточнення прогнозу надходжень від продажу землі несільськогосподарського призначення;

збільшено розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів на придбання медикаментів на 30 млн. грн., а також враховано уточнення показників чисельності населення, яке обслуговується у відомчих загальнодержавних закладах, та переадресацію коштів міжбюджетами окремих міст і районів;


 
 

Цікаве

Загрузка...