WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес в Україні - Курсова робота

Бюджетний процес в Україні - Курсова робота

Бюджетним Кодексом України передбачено право Президента України зупинити або скоротити фінансування окремих видатків державного бюджету, якщо Верховна Рада не прийняла рішення про скорочення передбачених бюджетом заходів. Зупиняючи чи скорочуючи фінансування окремих видатків за своїм рішенням, Президент повинний попередити про це Верховну Раду за два тижні.

Законодавством встановлено, що Верховна Рада на протязі одного бюджетного періоду не може приймати закони, що впливають на зменшення доходів або збільшення видатків бюджету без внесення відповідних змін і уточнень до Закону "Про бюджет України ".

В процесі виконання бюджетів Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів можуть виникати тимчасові касові розриви, які за клопотанням Ради Міністрів автономії та відповідних виконавчих органів місцевих Рад народних депутатів надаються з бюджетів вищого рівня на підставі рішень керівників фінансових органів. Бюджетні позички повинні бути погашені у встановлені строки в межах поточного бюджетного року.

Верховна Рада України, використовуючи своє право на вищий і постійний контроль за фінансовою діяльністю, яке надається їй Законом "Про Державний бюджет", двічі на рік (у липні і грудні) на засіданнях розглядає хід виконання бюджету. Під час розгляду заслуховується доповідь Уряду, проводиться обговорення і приймається постанова про затвердження доповіді Уряду. В разі не затвердження доповіді Уряду Верховна Рада може вирішити питання про відповідальність Уряду або окремих його членів. За пропозицією постійної комісії з питань бюджету Верховна Рада в такому разі може розглянути і прийняти закон про внесення змін і доповнень до Закону "Про Державний бюджет".

Постійна комісія Верховної Ради з питань бюджету розглядає питання про виконання бюджету чотири рази протягом одного бюджетного періоду: у квітні, липні, жовтні і січні. Комісія може схвалити бюджетну політику Уряду або ініціювати розгляд Верховною Радою питання про недовіру до бюджетної політики Уряду.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим і виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів наділені правом вносити зміни щодо доходів і видатків відповідного бюджету в межах наданих їм законодавством прав.

Бюджетним законодавством України передбачено відповідальність за порушення бюджетного законодавства і найбільш поширені види порушень. Таким порушенням є не цільове використання бюджетних коштів або в обсягах, що перевищують межу видатків, затверджену актами про бюджет; невиконання умов пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів; видання органами державної влади і посадовими особами актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч виключній компетенції Верховної Ради України щодо встановлення обов'язкових платежів та видатків державного бюджету; порушення строків проходження бюджету.

Слід відзначити, що Президент України для зміцнення фінансової дисципліни при виконанні державного бюджету ухвалив, що проекти законодавчих актів, реалізація яких потребує додаткових витрат або скорочення дохідної бази державного бюджету, включаючи пільги щодо сплати податків, митних платежів та інших обов'язкових платежів до бюджету подаються до Верховної Ради України на підставі рішень Кабінету Міністрів України.

У відповідності з Указом Президента України від 1 травня 1995 року "Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при виконанні державного бюджету України" Кабінет Міністрів не може розглядати будь-які звернення органів державної виконавчої влади, Рад усіх рівнів та їх виконавчих органів, окремих посадових осіб, народних депутатів України щодо збільшення видатків або скорочення доходів державного бюджету, крім звернень, пов'язаних надзвичайними ситуаціями.

За порушення порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках Державного бюджету України установи банків і підприємства зв'язку сплачують штраф у розмірі 5% від суми затриманого платежу або перерахованих із бюджету коштів за кожний день прострочення. Суми штрафів зараховуються в державний бюджет.

Президент також заборонив органам державної виконавчої влади, підприємствам, організаціям і установам перераховувати кошти Державного бюджету України та державних цільових фондів на рахунки строкових депозитів в установах банків

2.3 Звіт про виконання бюджету

Бюджетний процес завершується затвердженням звіту про виконання бюджету. Це і є його остання стадія.

Звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік надається Президенту України, Верховній Раді у вигляді письмового звіту. На засіданні Верховної Ради заслуховується доповідь Кабінету Міністрів, з якою виступає Міністр фінансів, або особа, що виконує його обов'язки.

Протягом двох тижнів після цього постійні комісії розглядають звіт і готують висновки. Звіт про виконання Державного бюджету повинен бути розглянутий не пізніше 1 травня. На засіданні Верховної Ради заслуховуються висновки постійної комісії з питань бюджету та інших постійних комісій.

Після обговорення приймається постанова про звіт про виконання Державного бюджету.

Верховна Рада України може і не затвердити звіт про виконання бюджету і розглянути питання про відповідальність державних органів і посадових осіб виконавчої влади за порушення бюджетного законодавства. Затвердженням звіту про виконання бюджету Верховна Рада народних депутатів здійснює контроль за його виконанням, оцінює правомірність дій органів виконавчої влади, доцільність змін, що вносилися в бюджет під час його виконання. Затвердження звіту про виконання бюджету є схваленням дій органів виконавчої влади, які виконували приписи Ради, що містилися в акті про бюджет.

Постанова Верховної Ради України щодо звіту про виконання Державного бюджету України публікується для загального відома в засобах масової інформації.

3. Особливості бюджетного процесу в 2002-2003 рр.

3.1 Хроніка бюджетного процесу 2002 року

Із прийняттям Верховною Радою Закону "Про Державний бюджет України на 2002 рік" було завершено початковий етап бюджетного процесу 2002 року - першого року життя бюджетної системи за новим Бюджетним кодексом та року виборів до Верховної Ради. Поряд із наполегливими спробами уряду та парламенту витримати нові законодавчі вимоги у Бюджеті-2002, під час складання і розгляду цього документу були присутні епізоди, коли норми Кодексу не знаходили свого втілення чи викликали неоднозначні інтерпретації та палкі дискусії. Така ситуація була прогнозованою, бо Бюджетний кодекс вперше жорстко дисциплінував процес політичного узгодження і ухвалення бюджетних пріоритетів, на відміну від практики, що існувала до його прийняття.

Поданий Кабінетом Міністрів України законопроект "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та супровідні матеріали до нього в основному відповідали положенням Бюджетного кодексу та пропонували новаційні підходи до формування бюджету. Обговорення запропонованих підходів вимагало певного часу для узгодження позицій виконавчої та законодавчої гілок влади у ході всіх трьох читань законопроекту у Верховній Раді. Свідченням тернистого проходження законопроекту у Верховній Раді було те, що навіть ключові параметри бюджету обговорювалися після їх затвердження у другому читанні. Крім того, урядом у пакеті документів були подані пропозиції про прийняття п'яти додаткових законопроектів, що мали на меті збільшення доходної частини бюджету 2002 року. Така пропозиція суперечила пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України, за яким будь-які закони, що впливають на доходну чи видаткову частини бюджетів, повинні бути оприлюднені до 15 серпня року, що передує введенню цих законів в дію; в іншому разі норми відповідних законів, що впливають на формування доходної або видаткової частини бюджетів, повинні застосовуватися не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим, тобто в даному випадку при формуванні бюджету 2003 року. З іншого боку, суттєвий вплив на характер обговорення бюджетного законопроекту справили позиції окремих депутатів щодо вирішення соціальних питань у бюджеті в переддень виборів. Зокрема, це стосується виключення статті 48, яка обмежувала дію окремих соціальних законів щодо надання пільг певним категоріям громадян. Все це обумовило складне проходження законопроекту "Про Державний бюджет України на 2002 рік" через парламент. Попри всі складнощі, законопроект було прийнято Верховною Радою 20 грудня 2001 року і до кінця року підписано Президентом України.

Хроніка бюджетного процесу 2002 року наведена в таблиці 3.1.


 
 

Цікаве

Загрузка...