WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державній бюджет України - Реферат

Державній бюджет України - Реферат

3. Аналіз структури доходів Державного бюджету України.

Державний бюджет України з точки зору його ідеології виражається насамперед в такому перерозподілі доходів, який забезпечує баланс політичних, економічних, соціальних та міжбюджетних відносин.

Характерними ознаками Державного бюджету України є:

  • бездефіцитність, що дозволяє використовувати ресурси держави не на фінансування дефіциту, а на здійснення загальнодержавних програм;

  • зменшення частини фінансових ресурсів, які перерозподіляються через державний бюджет, що забезпечує подальший рух у досягненні компромісу між фіскальними інтересами держави та її стимулюючою функцією;

  • скорочення необгрунтованих пільг з одночасним збільшенням обсягів видатків на здійснення програм соціального спрямування;

  • цільове використання бюджетних коштів та досягнення прозорості бюджетного процесу за рахунок концентрації у державному бюджеті всіх позабюджетних коштів та фондів, включаючи фонд соціального страхування.

Розглянемо спрощену структуру доходів державного бюджету, яка наведена в Таблиці 1.

Таблиця 1

Спрощена структура доходів Державного бюджету України на 2003 рік

Найменування доходів

Сума, тис. грн.

%

1.

Податкові надходження в т.ч.

19840758,0

59,3

1.1.

податок на прибуток підприємств

5789 023,0

29,2

1.2.

податок на додану вартість

9716 759,0

49,0

1.3.

акцизний збір з вітчизняних товарів

1562 104,0

7,9

1.4.

акцизний збір з імпортних товарів

400 000,0

2,0

1.5.

збори за використання природних ресурсів

400 000,0

2,0

1.6.

плата за ліцензії

125 250,0

0,6

1.7.

податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

1759 647,0

8,9

1.8.

інші податки

100 785,0

8,9

2.

Неподаткові надходження в т.ч.

8967295,4

26,8

2.1.

доходи від власності та підприємницької діяльності

3609 854,0

40,3

2.2.

адмінистративні збори та платежі від некомерційного та побічного продажу

532 174,1

5,9

2.3.

надходження від штрафів та фінансових санкцій

38 840,0

0,4

2.4.

інші неподаткові надходження

4786 427,3

53,4

3.

Доходи від операцій з капіталом

23000,0

0,1

4.

Цільові фонди

3295573,0

9,9

Разом доходів

32126529,5

96,1

5.

Офіційні трансферти

1306529,5

3,9

Всього доходів

33433155,9

100

Як бачимо, левову частку доходів бюджету складали податкові надходження – 19 840 758,0 тис. грн. (59,3% від загальної суми доходів). Можна сказати, що податкові надходження – це основне джерело доходів бюджету не тільки в Україні. І це не дивно. Так, якщо розглянути, наприклад, структуру доходів Федерального бюджету США на 2003 рік, то побачимо, що загальний дохід дорівнював 1 743 млрд. доларів США з них за рахунок податків одержано 1 146 млрд. доларів США. Тобто, в структурі доходів Федерального бюджету США на 2003 рік податкові надходження складали 65,7% від загальної суми доходів.

Основне навантаження з формування податкових надходжень до державного бюджету лягає на податок на додану вартість. За його рахунок формувалось 49,0% податкових надходжень. Друге місце займав податок на прибуток підприємств – 29,2% від загальної суми податкових надходжень. Далі йдуть податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції –8,9% та акцизний збір з вітчизняних товарів – 7,9%. Надходження від решти податків складали 5% в структурі податкових надходжень до Державного бюджету України на 2003 рік.

Наступними за вагомістю в структурі доходів бюджету йдуть неподаткові надходження. Вони забезпечили 26,8% доходів Державного бюджету України на 2003 рік, що становило 8 967 295,4 тис. грн. Провідну роль в цих надходженнях відіграли доходи від власності та підприємницької діяльності – 40,3% від загальної суми неподаткових надходжень. Серед інших неподаткових надходжень за вагомістю можна виділити надходження частини виручки від реалізації газу, що отримувалось як плата за транзит природного газу через територію України – 1 005 422,0 тис. грн., що становило 11,2 від загального обсягу неподаткових надходжень. Решту, а саме – 48,5%, складала велика кількість різноманітних зборів, платежів, відрахувань, штрафів та надходжень.

Надходження до цільових фондів Державного бюджету України на 2003 рік передбачали у сумі 3 295 573,0 тис. грн., що становили 9,9% доходів бюджету. Доходи цільових фондів формувались за рахунок надходжень коштів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (157 900,0 тис. грн.); Фонду соціального страхування України (1 304 917,0 тис. грн.); Державного фонду сприяння зайнятості населення України (596 800,0 тис. грн.); Державного інноваційного фонду України (1182 880,0 тис. грн.); Фонду України соціального захисту інвалідів (40 000,0 тис. грн.); Фонду охорони навколишнього середовища (13 076,0 тис. грн.). Як видно, найбільші надходження за цією статтею забезпечували збори до Фонду соціального страхування України та до Державного інноваційного фонду України.

Офіційні трансферти, які формувались за рахунок коштів, що передаються до державного бюджету з інших бюджетів, передбачались надходження у сумі 1 306 529,5 тис. грн., що становило 3,9% від загального обсягу доходів бюджету.

І, нарешті, доходи від операцій з капіталом передбачали отримати в сумі 23 000 тис. грн. (0,1% від суми доходів бюджету) за рахунок надходжень від продажу основного капіталу. Мається на увазі реалізація безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, скарбів, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

4. Динаміка структури доходів Державного бюджету України за 2001 - 2003 роки.

Як бачимо, з року в рік, доходи державного бюджету зростали. Так у 2003 році по зрівнянню з 2001 роком було заплановано отримати доходів номінально більше на 12 332 105 тис. грн. і по зрівнянню з 2002 роком - на 9 537 895,1 тис. грн. Тобто, зростають темпи номінального росту доходів Державного бюджету України. Враховуючи те, що рівень інфляції за 2002 рік складав 19,2%, можна зробити висновок – реальне зростання доходів бюджету у 2002 році, якщо за базовий прийняти 2002 рік, без врахування рівня інфляції у 2003 році складав 8 002 294,0 тис. грн. Цей зріст можна пояснити, перш за все, розширенням бази оподаткування.

В структурі доходів бюджетів на2001, 2002 та 2003 роки основне навантаження з заповнення дохідної частини бюджету лягало на податкові надходження – вони складали 54,5%, 66,9% та 59,3% від загальної суми доходів відповідно. Тобто, відносна величина цієї складової частини доходів бюджету не носила більш-менш постійного характеру. Крім того, структура безпосередньо податкових надходжень зазнає суттєвих коливань із року в рік. Так, прибутковий прибуток з громадян в 2001 році у повному обсязі відраховувався до місцевих бюджетів. Таке ж передбачалось і в 2003 році. А в 2002 році 86,5% відраховувалось до місцевих бюджетів, решта – надходила до державного бюджету. Аналогічно нестабільна ситуація склалася і з рештою загальнодержавних податків (зборів): податок на прибуток підприємств, акцизний збір на вітчизняні товари (Табл. 2).

Таблиця 2

Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів)

до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць(у відсотках до загальної суми)

Рік

Прибутковий податок з громадян

Податок на прибуток підприємств

Акцизний збір з вітчизняних товарів

2001

100,0

100,0

0

2002

86,5

85,9

45,6

2003

100,0

7,4

3,7


 
 

Цікаве

Загрузка...