WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Форвардна валютна операція (Реферат) - Реферат

Форвардна валютна операція (Реферат) - Реферат

де Sа сума угоди у валюті А в перерахунку на курс спот;

Sb - еквівалентна їй сума за курсом спот у валюті В,

Iа, Ib - процентні ставки за валютами А і В:

d - термін форвардної угоди;

Ка і Кb - тривалість процентного року при розрахунку відсотків за валютами А і В.

Отже,

Форвард-курс А/В= =Спот-курс А/В

Приклад 1. Курс долара США до ієни рівний 1880 ієн. Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють 200% за операціями в ієнах і 15% за операціями в доларах США. Визначити теоретичні 90-денний і 180-денний форвардні курси долара США до ієни, якщо тривалість процентного року становить за ієнами 365 днів, а за доларами США - 360 днів. .

Розв'язання. При терміні форвардної угоди 90 днів:

Форвард-курс =ієн за 1 долар США.

Форвардна маржа, що є в даному випадку премією, буде дорівнювати:

Премія =2706-1880=826 ієн за дол. США.

При терміні форвардної угоди 180 днів:

Форвард-курс =ієни за 1 долар США

Форвардна маржа (премія) буде дорівнювати:

Премія =3474-1880=1594 ієни за дол. США.

Реально форвардні курси не котируються як такі. Валютні дилери працюють лише з форвардними маржами (преміями або дисконтами), причому значення форвардної маржі даються для курсу покупки і курсу продажу. Оскільки курс купівлі повинен бути завжди нижче курсу продажу, за значеннями форвардної маржі можна відразу визначити, як котирується валюта - з премією або дисконтом. Якщо значення форвардної маржі для курсу купівлі будуть більше її відповідних значень для курсу продажу, валюта котирується з дисконтом, якщо менше - з премією. Форвардний курс буде дорівнювати курсу спот плюс премія або курс спот мінус дисконт.

Приклад 2. На валютному ринку є наступні дані котирування валют для форвардних угод:

Термін

Долар/ієна.

Долар/швейц.франк

Спот

1860-1890

1,7550-1,7560

1 місяць

90-125

5-3

2 місяці

185-225

17-15

3 місяці

310-340

28-25

Визначити, як котирується долар США до ієни і швейц.франка та його форвардний курс до ієни та швейц.франка для 3-місячних угод.

Розв'язання. Для курсу долара до ієни форвардна маржа для курсу купівлі менша, ніж для курсу продажу. Отже, долар США котирується до ієни з премією і його форвардний 3-місячний курс буде дорівнювати:

Курс спот

1860-1890

Премія (3 місяці)

310-340

Курс форвард

2170-2230

Для курсу долара до франка форвардна маржа для курсу купівлі більша, ніж для курсу продажу. Отже, долар США котирується до німецької марки з дисконтом і його форвардний 3-місячний курс буде дорівнювати:

Курс спот

1,7550-1,7560

Премія (3 місяці)

28-25

Курс форвард

1,7522-1,7535

У якості основи для визначення форвардної маржі на практиці звичайно використовують її значення, які одержують з урахуванням близького форвардного курсу, що визначається, виходячи з наступних міркувань.

Вважається, що сума у валюті В, яка котирується, еквівалентна відповідній сумі у валюті А, яка котирується, - перерахована за наближеним форвардним курсом для прямого котирування, буде дорівнювати сумі у валюті В за курсом спот, збільшеній (зменшеній) на суму відсотків, що була б отримана для суми у валюті В за курсом спот, розміщеній на термін форвардної угоди за ставкою процентів, яка дорівнює абсолютній величині різниці процентних ставок за валютами А і В для тривалості процентного року, рівній 360 дням.

З наведеного раніше виразу для теоретичного беззбиткового форвардного курсу можна зробити висновок: якщо ставка відсотків за валютою А буде вище ставки відсотків за валютою В, що котирується, - форвардний курс валюти А буде меншим її спот-курсу, тобто валюта А буде котируватися з дисконтом.

У цьому випадку сформульоване припущення можна записати математично в такому вигляді:

де Sb - сума у валюті, що котирується В; НКФ - наближений курс форвард;

КС - курс спот; Ia, Ib - ставки відсотків за валютами А і В;

d - термін

Звідси одержуємо, що наближений курс форвард буде дорівнювати:

;

а форвардна маржа:

ФМ (дисконт)=

Якщо ставка відсотків за валютою А, що котирується, буде нижчою за ставку відсотків за валютою В, що котирується, форвардний курс валюти А буде більшим за її курс спот і приблизно буде дорівнювати:

Форвардна маржа (премія) буде при цьому дорівнювати:

ФМ (премія)=

Приклад 3. Визначити наближену форвардну маржу і форвардний курс для умов прикладу 1.

Розв'язання:

При терміні угоди 90 днів:

ФМ (премія) =ієн за долар США.

НКФ =ієн за долар США.

При терміні угоди 180 днів:

ФМ (премія) = ієн за дол. СШЛ

НКФ =1880+1739=3619 ієн за дол. США.

Прибутковість форвардних операцій можна оцінити у вигляді еквівалентної річної ставки відсотків. При цьому відношення прибутку від форвардної операції до вкладеної суми вважається рівним відношенню форвардної маржі до форвардного курсу. Використовуючи формулу для ефективної річної ставки простих відсотків при тривалості процентного року 360 днів, одержуємо:

Приклад 4. Визначити прибутковість форвардної операції для умов прикладів 1 і 3.

Розв'язання. Для терміну угоди 90 днів при використанні теоретичного форвардного курсу (приклад 1) прибутковість операції буде дорівнювати:

При використанні наближеного курсу форвард (приклад 3) прибутковість становитиме:

Для терміну угоди 180 днів при теоретичному форвардному курсі прибутковість операції буде дорівнювати:

Для наближеного курсу форвард прибутковість становить:

В Україні у зв'язку з низькою насиченістю ринку інформацією про поточні валютні курси, а також поточні процентні ставки на міжбанківські гривневі депозити процес розрахунку форвардних пунктів проводиться дилерами самостійно, і отримані значення можуть суттєво відрізнятись у різних банках.

Для простоти запам'ятовування знаходження форвардного курсу дилери використовують наступне правило "сходинок":

Якщо форвардні пункти ростуть зліва направо (котирування bid менша котирування offer), то для знаходження курсу аутрайт для дати валютування, віддаленішої, ніж спот, форвардні пункти додаються до курсу спот:

Низький

Високий

Найвищий

Якщо форвардні пункти зменшуються зліва направо (сторона bid більша за сторону offer), то для знаходження курсу аутрайт для дати валютування, віддаленішої, ніж спот, форвардні пункти вираховуються з курсу спот:

Високий

Низький

Найнижчий

Іноді можна зустріти котирування форвардних пунктів у вигляді -4/+4, що означає "навколо паритету" (round par.).

Це відбувається, якщо процентні ставки для двох валют на даний період рівні, а також фактично рівні форвардний і спот-курси.

Форвардний курс у даному випадку становитиме:

Спот-курс

1,4995

1,5005

Форвардні пункти

-4

+4

Курс аутрайт

1,4991

1,5009

Перераховані вище правила розрахунку курсу аутрайт діють для форвардних строків (термінів більших, ніж спот). Для угод з датою валютування "завтра" або навіть "сьогодні", які ближчі, ніж дата спот, застосовуються зворотні правила розрахунку курсу аутрайт.

Якщо форвардні пункти зростають зліва направо, то для знаходження курсу аутрайт для дати валютування раніше, ніж спот, форвардні пункти міняються місцями і вираховуються з курсу спот.

Якщо форвардні пункти зменшуються зліва направо (сторона bid більше сторони offer), то для знаходження курсу аутрайт до споту форвардні пункти міняються місцями та додаються до курсу спот.

Для розрахунку форвардних крос-курсів застосовуються ті ж правила, що і для знаходження крос-курсів спот, тобто необхідно перемножити або розділити доларові форвардні курси валют.

4. Форвардний дилінг: поняття, переваги і недоліки.

Серед комерційних банків та інших учасників валютного ринку є дилери, які грають на зниження чи підвищення валютних курсів (їх прийнято вважати спекулянтами.7 Як відомо, спекулянтів, які грають на пониження, називають "ведмедями", а дилерів, які спеціалізуються на грі валют, курс яких має підвищувальну тенденцію, називають "биками". Так, якщо очікується спад курсу валюти, "ведмеді " продають її за діючим у даний момент форвардним курсом з поставкою цієї валюти покупцю у визначений договором термін. У випадку сприятливого для них розвитку курсу валюти вони можуть достатньо дешево купити її на ринку, одержавши тим самим прибуток у вигляді курсової різниці. Окрім того подібні угоди порушують рівновагу між попитом та пропозицією валюти і дезорганізовують валютний ринок).


 
 

Цікаве

Загрузка...