WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ф’ючерсна валютна операція (Реферат) - Реферат

Ф’ючерсна валютна операція (Реферат) - Реферат

Процес купівлі-продажу

У середині торгового кола знаходяться розпорядник торгів, оператор табло, годинник і табло. За колом розміщуються брокери.

Кожен брокер має право вигукнути пропозицію із зазначенням виду та ціни угоди. Наприклад, "Куплю по 3,52". Пропозиції, що виходять за денний ліміт ціни, завертаються розпорядником торгів. Пропозиція не має обов'язкової сили з часом, тобто вона від міняється іншою пропозицією.

Якщо пропозицією зацікавилися, то лунає вигук "Тут". Тоді розпорядник торгів зупиняє торги, уточнює у контрагента угоди кількість контрактів та оголошує про фіксацію умов угоди п зазначенням часу. На табло відображаються ціна пропозиції купівлі, продажу, ціна останньої угоди і кількість контрактів останньої угоди. У разі виникнення конфліктної ситуації, коли кілька учасників вигукнули "Тут" на одну пропозицію, суперечка вирішується розпорядником торгів. Час торгів обмежений встановленим регламентом. На біржі допускається узгодження умов і фіксації угоди поза торговельним часом, яке не впливає на котирування.

Останнім днем торгів за ф'ючерсним контрактом є останній торговий день біржі перед днем поставки. Після узгодження умов угоди кожен її учасник заповнює торгові квитанції (торговельні картки), вписуючи в них вид контракту, строк поставки, кількість контрактів, ціну угоди, свій реєстраційний номер і номер контрагента, час фіксації угоди, який оголошує розпорядник торгів, номер клієнта, на ім'я якого виконується угода, та ставить підпис. Одночасно угода фіксується в протоколі торгів оператором табло.

Після завершення торгів зафіксовані угоди реєструються реєстратором угод за торговими квитанціями, потім оформлюється список зареєстрованих угод. Реєстратор протягом 15-20 хвилин приймає претензії щодо не зареєстрованих угод і розглядає питання про їх реєстрацію. Угода не реєструється у разі, якщо:

до реєстратора не зверталися обидва учасники угоди або не знайдено примірник торгової квитанції;

на субрахунку вільних коштів клієнта або балансовому рахунку розрахункової фірми відсутні необхідні кошти;

брокер перевищив повноваження, які обмежені нормативними документами.

За завершення угоди, яка не підлягає реєстрації, розрахункова фірма несе матеріальну відповідальність. За неправильне заповнення торгових квитанцій та помилки у видачі торгових квитанцій біржа бере штраф з винних брокерів. Штраф накладається на підставі постанови розпорядника торгів. Розмір його на кожній біржі встановлюється відповідно до діючого тарифу.

Претензії щодо зафіксованих, але не зареєстрованих угод, розмір претензій та санкції до винних розглядає Рада або орган, уповноважений нею, до початку наступних торгів. Брокер, який не оплатив штраф, до торгів не допускається. Реєстратор надає всім бажаючим протокол зареєстрованих угод із зазначенням типу ф'ючерсного контракту, часу фіксації угоди, ціни та обсягу. За фіксацію угод біржею та уповноваженою особою збираються комісійні.

За не зареєстровані з вини біржі угоди біржа несе матеріальну відповідальність, і угода реєструється за рішенням реєстратора угод. За не зареєстровані з вини реєстратора угод угоди уповноважена особа несе матеріальну відповідальність, і угода реєструється за згодою сторін або за рішенням Ради ринку чи особи, уповноваженої Радою.

3. Ф'ючерсна ціна та особливості її формування для валютного ф'ючерса.

Ф'ючерсна ціна, що фіксується при укладенні будь-якого виду контрактів, на практиці відображає очікування учасників ринку відносно майбутнього курсу спот визначеного активу (валюти, боргового інструменту, фондового індексу). Ф'ючерсна ціна може бути вищою або нижчою за ціну спот.

Ситуація, коли ф'ючерсна ціна вища за ціну спот, називається контанго (contango), або ціна з премією. Це свого роду базова система ціноутворення у торгівлі терміновими контрактами.

Протилежна ситуація, коли ф'ючерсна ціна нижча за ціну спот, така ціна має назву беквардейшн (backwardation), або ціною зі знижкою (депортом). Система ціноутворення беквардейшн визначається тим, що попит на активи з поставкою в найближчому майбутньому вищий за попит на активи з віддаленим строком поставки.

Графічно контанго і беквардейшн можна представити наступним чином (мал. 1 і 2).

Дата укладення Дата поставки

ф'ючерсного контракту

Мал.1. Нормальне контанго

Ф'ючерсна ціна

Нормальне контанго

Дати поставок

Мал. 1 . Нормальне беквардейшн

Якщо (для ряду ф'ючерсних контрактів, що мають різні дати виконання) ф'ючерсна ціна найближчого за датою виконання контракту менша за ціну більш віддаленого контракту, така ситуація називається нормальним контанго.

Якщо ф'ючерсна ціна першого контракту вища за ф'ючерсну ціну більш віддаленого за терміном виконання контракту, то це називається нормальне беквардейшн.

По мірі наближення терміну поставки за ф'ючерсним контрактом ф'ючерсна ціна наближається до ціни спот і стає рівною їй у підсумку. Причина виникнення такої ситуації в тому, що у інвестора є вибір:

А) Він може прийняти або поставити актив за ф'ючерсним контрактом;

Б) якщо буде спостерігатися різниця між ф'ючерсною ціною та ціною спот, він може здійснити арбітражну операцію.

Якщо до моменту закінчення контракту ф'ючерсна ціна встановилася вище за ціну спот, арбітражер продає ф'ючерсний контракт і купує на спот-ринку актив, який лежить в основі контракту. Прибуток арбітраж ера складає різниця між ф'ючерсною ціною і ціною спот.

Якщо припустити, що на дату поставки ф'ючерсна ціна встановилася вище за спотову, арбітражер купує ф'ючерсний контракт і продає актив на ринку. За ф'ючерсним контрактом йому поставляють актив, і він розраховується за його допомогою по касовій угоді. Різниця між ціною спот на базовий актив і ф'ючерсною ціною складе прибуток арбітражера (мал. 3).


Ф'ючерсна ціна

Мал.3. Визначення прибутку арбітражера

В першому випадку учасники ринку, що прагнуть одержати арбітражний прибуток, починають активно продавати контракти і пропозиція контрактів на ринку зростає, в результаті чого знижується ціна. Одночасно вони починають купувати відповідні активи на ринку спот, і ціна цих активів зростає через збільшення попиту. В підсумку ф'ючерсна і спотова ціни стають однаковими або близькими за значенням.

У другому випадку інвестори починають активно продавати активи, що лежать в основі ф'ючерсного контракту, в результаті чого їх ціна знижується. Одночасно арбітражери скуповують ф'ючерсні контракти, в підсумку підвищується ф'ючерсна ціна, що призводить знову до рівності ф'ючерсної та спотової цін.

5.Механізми хеджування ризику за допомогою ф'ючерсних контрактів.

Хеджування за допомогою ф'ючерсів являє собою стратегію зниження ризику шляхом інвестування у фінансові інструменти, прибутковість яких пов'язана між собою оберненою статистичною залежністю. Ринки ф'ючерсних контрактів зобов'язані своєю появою в першу чергу необхідності страхування ризиків, пов'язаних з непередбаченими коливаннями цін на товарних, фондових і валютних ринках. Ф'ючерсний контракт на деякий базовий актив являє собою інструмент, що ідеально підходить для цілей хеджування, тому що прибутковість ф'ючерсного контракту пов'язана тісною від'ємною кореляційною залежністю з приростом величини базової змінної.

Приклад 1. Якщо інвестор володіє активом (має довгу позицію), ціна якого в даний момент складає, скажемо. 100 гривень і побоюється зниження ціни, то при наявності ф'ючерсного ринку даних інструментів, йому варто продати ф'ючерсний контракт (відкрити коротку позицію на ф'ючерсному ринку). Тоді будь-яке зниження ціни базового активу буде в більшій чи меншій мірі компенсовано доходом за ф'ючерсним контрактом, тому що ф'ючерсна ціна і ціпа спот тісно взаємозалежні.

Природно, що виграш від володіння базовим активом у результаті росту його ціни буде, у свою чергу, знижений за рахунок збитків по короткій ф'ючерсній позиції. Хеджування дозволить знижувати ризик, але це об'ективно приводить до зниження прибутковості. Стратегія страхування довгої позиції по базовому активу за допомогою відповідної короткої ф'ючерсної позиції називається коротким хеджем.

Аналогічно, ризик пов'язаний з короткою позицією по базовому активу (необхідністю його придбання в майбутньому) страхується за допомогою довгої позиції на ф'ючерсному ринку Ця стратегія називається довгим хеджем.

У ситуації, коли ф'ючерсний ринок для деякого базового активу відсутній, хеджування ризику можливе за допомогою ф'ючерса на який-небудь інший актив. Причому коливання

останнього повинно бути тісно взаємозалежне з коливаннями ціни активів, позицію по яких необхідно застрахувати. Таку операцію називають перехресним хеджем.

Довгий хедж. Довгий хедж полягає у відкритті довгих позицій на ф'ючерсному ринку, і застосовується у випадку, якщо інвестор стоїть перед необхідністю придбання активу в деякий майбутній момент часу (володіє майбутньою короткою позицією на ринку спот).

Приклад 1. Як приклад, можна розглянути імпортера, що стоїть перед необхідністю оплати контракту на постачання деяких товарів у сумі 1 млн доларів. Нехай контракт укладений 1 січня, а оплата повинна бути зроблена 1 травня. Курс спот на 1 січня складає 5,3 грн. за один долар, тобто вартість контракту на момент висновку дорівнює


 
 

Цікаве

Загрузка...