WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ф’ючерсна валютна операція (Реферат) - Реферат

Ф’ючерсна валютна операція (Реферат) - Реферат

Реферат на тему:

Ф'ючерсна валютна операція

Ф'ючерсна валютна операція

1. Поняття фінансових ф'ючерсів та визначальні риси ф'ючерсних ринків.

2. Техніка укладення ф'ючерсних контрактів на біржі. Система маржі.

3. Ф'ючерсна ціна та особливості її формування для валютного ф'ючерса.

4. Механізми хеджування ризику за допомогою ф'ючерсних контрактів

1. Поняття фінансових ф'ючерсів та визначальні риси ф'ючерсних ринків.

Ф'ючерсна угода — це стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) кошти у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент визнання зобов'язань сторонами контракту.

Ця угода здійснюється на підставі підписання ф'ючерсного контракту (ф'ючерса) за такою формою:

Час

№ клієнта

Ф'ючерс

Учасник Купівля

Контрагент Продаж

Контракт

Строк поставки

Ціна

Кількість

Підпис

Фінансовий ф'ючерс - це контракт на купівлю або продаж того іншого фінансового активу за заздалегідь узгодженою ціною на стандартизовану дату в майбутньому.

Ціна фінансового активу, зафіксована в контракті, називається ціною поставки.

Відкриття короткої позиції означає, що учасник ринку продав ф'ючерсний контракт, а відкриття довгої позиції – що учасник купив ф'ючерсний контракт.

Зараз ф'ючерсні операції особливо популярні на ринку США. Головна мета ф'ючерсів – хеджування (страхування ризику) та спекуляція.

Ф'ючерсні контракти відрізняються від форвардних, хоча є похідними від них. Ф'ючерси – це чисті (абсолютні) застави в умовах руху валютних курсів. Якщо після купівлі ф'ючерсу ціна зросла, то його власники отримують прибуток, якщо знизилася – зазнають збитків. Продаж ф'ючерсу дає прибуток при зниженні ціни.

Інакше кажучи, коротка позиція – це ставка на те, що ціна знизиться, а довга – ставка на те, що ціна зросте.

Види фінансових ф'ючерсів:

1. За суб'єктами:

угоди хеджерів;

угоди спекулянтів:

а) арбітражні – отримання прибутку з практично нульовим ризиком за рахунок тимчасового порушення рівноваги цін між ринками спот і ф'ючерсів;

б) торгівля спредами – отримання прибутку за рахунок зміни різниці цін між різними ф'ючерсними угодами;

в) відкриття позицій – купівля або продаж ф'ючерсних контрактів з метою отримання прибутку від абсолютної зміни валютних курсів або процентних ставок.

2. За об'єктами:

процентні (короткострокові, довгострокові);

валютні.

Валютний ф'ючерс - це контракт на купівлю-продаж валюти в майбутньому, за яким продавець приймає зобов'язання продати, а покупець - купити визначену кількість за встановленим курсом у зазначений строк.

Однак ф'ючерсний контракт може перепродаватися покупцем, тобто переходити від одного покупця до іншого аж до вказаної у ньому дати виконання. Тому під час торгівлі ф'ючерсами важливо:

• передбачати зміну курсу валюти в майбутньому порівняно з датою її купівлі;

• постійно стежити за зміною курсу протягом усього строку дії ф'ючерса та, вловивши небажану тенденцію, своєчасно звільнитися від контракту.

Особливості ф'ючерсних угод:

1. При укладенні ф'ючерсних угод торгують стандартними контрактами, в яких детально регламентовані умови – сума, термін, методи розрахунку, фіксовані дати виконання у визначені дні березня, червня, вересня та грудня.

2. При здійсненні ф'ючерсних угод застосовується хеджування – страхування ціни чи прибутку. При хеджування учасники угод дістають можливість застрахувати себе від можливих втрат від змін ціни протягом терміну угоди. Ф'ючерсні контракти дають змогу зайняти коротку та довгу позиції. Обидва хедери, кожний зі свого боку, знижують свої ризики. Виграш полягає в тому, що динаміка цін стає менш невизначеною. Успіх ринку в цілому залежить від бази хеджування.

3. Біржі, де відбуваються основні торги з ф'ючерсами, встановлюють обмеження денних коливань цін на ф'ючерси. Щодо форвардів денного ліміту зміни цін немає.

4. Ф'ючерсні операції здійснюються з обмеженим колом валют (долар США, євро, ієна, фунт стерлінгів та деякі інші). При цьому обсяг операцій фіксований для кожної з валют, які використовуються в торгівлі, і він задається обсягом стандартизованої валютної партії.

5. Ф'ючерсний ринок доступний як для великих інвесторів, так і для дрібних. Форвард для невеликих фірм обмежений (мінімальна сума форвардного контракту у валюті становить 500 тис. дол. США).

6. Ф'ючерсні операції не такі дорогі, як форвардні. Для них характерний відносно невеликий спред.

7. 95% ф'ючерсних операцій закінчуються укладенням офсетної (зворотної) угоди, при цьому реальної поставки фінансового активу не відбувається. Учасники отримують лише різницю між вартістю первісної угоди і ціною під час виконання контракту. Понад 95% форвардних угод закінчуються поставкою фінансового активу за контрактом.

8. За ф'ючерсами відбувається безперервний (щоденний) потік платежів. За форвардами – оплата не здійснюється до настання дати контракту.

9. Грошовий потік у випадку ф'ючерсів дає можливість заробити на проценті, відкладаючи кошти, які одержуються у вигляді платежу за ф'ючерсом (цього не відбувається у випадку форвардів). Однак за ф'ючерсом можливі й збитки. Крім того, прибутки та збитки за ф'ючерсами сплачуються невідкладно в той самий день, коли вони виникають.

10. Форвардний ринок є само регулятивним, форвардні контракти регламентуються звичайними законами, а ф'ючерси – спеціальними рішеннями агентств (напр., у США – Комісія з торгівлі ф'ючерсами).

11. Форвардними угодами торгують всюди, ф'ючерсами – на великих біржах.

12. За ф'ючерсної угоди партнером клієнта є клірингова палата відповідної ф'ючерсної біржі (в той час як вторинного ринку форвардів просто не існує).

Учасники ф'ючерсних ринків

Міжнародна практика Вітчизняна практика

клієнт клієнт

брокер банк(дилер)

біржа біржа

уповноважена особа

клірингова палата

торговельно-комерційний центр

банк

розрахункова фірма

Клієнт — громадянин або підприємець, зацікавлений в укладанні контракту з індексом безготівкової та готівкової валюти і відстрочкою виконання ф'ючерсних контрактів.

Брокер - громадянин, який допущений до участі в торгах розрахунковою фірмою і виконує вимоги біржі в рамках Правил торгів.

Біржа - організує діяльність з укладення і виконання ф'ючерсних контрактів та опціонів.

Уповноважена особа є другою стороною в укладених контрактах. її обов'язки за контрактами існують лише за умови виконання вимог до гарантійного забезпечення обов'язків з боку клієнта і розрахункової фірми, яка його обслуговує.

Клірингова палата — надає приміщення для проведення торгів, приймає організаційні рішення, вирішує адміністративно-господарські питання, пов'язані з функціонуванням та розвитком ринку.

Банк - організує діяльність пункту обміну валюти в місці проведення торгів і розрахунків; здійснює операції купівлі-продажу за ціною реалізації контракту готівкової валюти для клієнтів, які мають відкриті позиції щодо індексу курсу готівкової ви люти на день виконання контракту.

Розрахункова палата - перевіряє та оформляє, реєструє і підтверджує всі угоди, які здійснюються на біржі протягом дня; виступає протилежною стороною за будь-якою угодою, що здійснюється на біржі.

Класифікація учасників ф'ючерсних ринків залежно від мети, яку вони ставлять перед собою:

- хеджери, метою яких є зниження впливу несприятливих змін валютних курсів шляхом відкриття позиції на ф'ючерсній біржі у протилежний бік від тієї позиції, що є або планується на ринку спот;

- роздрібні торговці, які прагнуть отримати максимальний процентний дохід від сезонного надлишку коштів;

корпорації, які прагнуть отримати максимальний процентний дохід від тимчасового можливого надлишку коштів або мінімізації процентних витрат із залучення коштів у майбутньому;

експортери, яким необхідне фіксування у національній валюті сум майбутніх надходжень в іноземній валюті;

інвестиційні банки, яким необхідно продати великий обсяг короткострокових активів за одним рівнем цін, що б сильно впливало на зниження рівня цін на ринку спот у разі їх продажу на спот;

спекулянти, метою яких є отримання прибутку шляхом відкриття позиції в тому або іншому ф'ючерсному контракті в очікуванні сприятливої для спекулянта зміни цін цього контракту в майбутньому;

- фізичні або юридичні особи, які торгують ф'ючерсними контрактами тільки для отримання прибутку, а не для страхування своєї поточної або майбутньої позиції на ринку спот цього товару

2. Техніка укладення ф'ючерсних контрактів на біржі. Система маржі.

Механізм торгівлі ф'ючерсами

Клієнт, який бажає купити або продати валюту, звертається до брокера біржі та укладає з ним договір-доручення на брокерське обслуговування.

Для гарантії виконання взятих на себе зобов'язань з учасників біржа бере заставу - певну суму від розміру ф'ючерсного контракту.

Розмір застави коливається від 10 до 20%.

Наявність застави означає, що учасник відкриває позицію, яка має поточну і розрахункову ціни.


 
 

Цікаве

Загрузка...