WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах - Курсова робота

Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах - Курсова робота

Курсова робота з фінансів.
Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах.
Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Шляхи становлення національної валютної системи 4
1.1 Формування системи валютного регулювання і валютного контролю 4
1.2 Передумови та періоди становлення валютного ринку в Україні 7
1.3 Сучасні проблеми функціонування гривні 11
Розділ 2. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему 13
2.1 Об'єктивна необхідність інтеграції України в систему
міжнародних фінансів 13
2.2 Валютна система України 15
2.3 Валютний ринок 18
Висновки 21
Список використаних джерел і літератури 22
Вступ
Глобалізація - складна й багатоперспективна проблема , за якою стоїть багато реальних явищ і процесів, а також проблем , які займають усе людство. Зрозуміло , що входження молодої української держави у світову спільноту якнайбільш врівноваженої валютної національної системи . Проте , сьогодні це досить актуальне питання, яке протягом усіх років незалежності України перебуває на стадії зародження і становлення, так і не спроможне ще набрати повноцінної міжнародної ваги.
Метою курсової роботи є дослідження валютної системи України з усіма проблемними аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах.
Виходячи з мети , завданнями є :
- проаналізувати вагомість валютного регулювання і контролю;
- висвітлити етапи становлення власного валютного ринку;
- довести об'єктивну необхідність інтеграції української валюти в світову фінансову спільноту;
- охарактеризувати валютну систему та валютний ринок.
При цьому основною літературою із даної галузі економічної науки є підручники та монографії з валютно - кредитних відносин, а також періодичні видання такого ж спрямування.
Варто наголосити , що питаннями національної валютної системи з усіма похідними займаються українські вчені Боринець С. , Філіпенко А., Козик В., Мальчинський А.
Розділ 1
Шляхи становлення національної валютної системи
1.1 Формування системи валютного регулювання і валютного контролю
Після розголошення незалежності Україна не успадкувала нічого позитивного в економічному плані від колишнього Радянського Союзу. Так внаслідок нав'язування нашій державі в складі колишнього Союзу невигідних, із точки зору перспектив світового науково - технічного розвитку, спеціалізації і кооперування, структура загального експорту і імпорту України була ще більш деформована ніж у цілому в СРСР . Практично весь кадровий потенціал, який більш - менш знався на зовнішньо - економічній діяльності, було зосереджено за межами України в Москві [ 29,c3] .
Після розпаду СРСР Росія привласнила валютний й інші внески України, фактично весь алмазний і художні фонди колишнього Союзу. Саме за таких обставин Україна змушена була взяти на себе обслуговування і погашення 16,37% загального боргу колишнього СРСР [7,с.в].
Забезпечення стабільності національних грошей та їхньої реальної ціни молода незалежна держава не могла здійснювати без відповідної валютної політики. Тому на початку 1993 р. Уряд прийняв декрет "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", яким призначив Національний банк України головним валютним органом держави [10,с.65].
Основна складова частина валютної політики - це впровадження механізму регулювання платіжного балансу України, що є одним із найважливіших макроекономічних аспектів діяльності НБУ [9, с.102].
Пріоритетними завданнями вищенаведеного декрету були:
- стабілізація курсу українського карбованця до іноземних валют;
- концентрація валютного попиту та пропозиції;
- поступова ліквідація паралельного обігу іноземних і національної валют;
- залучення валютних коштів в Україну;
- скорочення імпортованої інфляції [10,с.66].
Декретом установлювався принцип внутрішньої конвертованості українського карбованця на розвинутому міжбанківському ринку, було запроваджено обов'язків продаж через уповноважені банки на Міжбанківському валютному ринку України 50% надходжень в іноземній валюті на користь резидентів. При цьому такий порядок не поширювався на:
- валютну виручку, яка спрямовувалася на погашення використаних валютних кредитів, отриманих за дозволом НБУ або гарантованих урядом;
- залишки коштів на поточних балансових рахунках резидентів на момент прийняття Декрету;
- іноземну валюту , що вивозиться для внесення у статутні фонди спільних підприємств;
- виручку в іноземній валюті за експорт продукції власного виробництва, яка надходить на користь підприємств і іноземними інвестиціями[12,с.61].
Ці декрети поклали початок формувань певної системи валютного регулювання і валютного контролю, що мало сприяти подоланню традиційних процесів й оздоровлення економіки в цілому.
Пізніше, залежно від економічної ситуації. Що склалась в Україні. Виконавча влада постійно вдосконалювала існуючу систему валютного регулювання і контролю.
Протягом 1993-1996 рр. НБУ було здійснено низку заходів на поступову лібералізацію децентралізацію валютного ринку України. З 31 жовтня 1994 року офіційний курс українського карбованця почали визначати на підставі відновлення торгів на Українській міжбанківській валютній біржі, що відкрило можливість встановлювати реальний курс українського карбованця о іноземних валют.
З 1 січня 1995 року припинено використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу на території нашої держави. Для поглиблення інтеграції у світову економічну систему НБУ здійснено ряд заходів для досягнення режиму конвертованості національної грошової одиниці за поточними операціями.
Так, для створення умов для офіційного визнання на міжнародній фінансовій арені гривні конвертованою валютою за поточними операціями, розроблено ряж нових нормативних документів, які поступово лібералізують порядок проходження платежів у іноземній валюті.
З метою поліпшення умов для здійснення інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні було вдосконалено порядок відкриття іноземними інвеститорами рахунків у грошовій одиниці України та іноземній валюті [19,с.84 - 86].
Разом із тим повільні темпи структурної перебудови , великі політичні ризики та недосконала правова база захисту приватної власності сприяли посиленню процесів відпливу капіталів з України. Ці явища , а також значні інфляційні очікування в економіці призвели до підвищено попиту як суб'єктів господарювання, так і населення на фінансові активи у вигляді конвертованої валюти, які за умов інфляції стають надійним захистом купівельної спроможності споживачів [30,с.91-94].
Адже всі види валют , відповідно

 
 

Цікаве

Загрузка...