WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік (Реферат) - Реферат

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік (Реферат) - Реферат

врегулювання порядку оподаткування прибутку спільної діяльності (без створення юридичної особи);

запровадження системи економічних та адміністративних заходів для легалізації доходів і скорочення тіньового сектору економіки;

удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва;

оптимізація кількості та розмірів ставок місцевих податків і зборів з метою зростання їх частки у доходах місцевих бюджетів і збільшення обсягу власних повноважень органів місцевого самоврядування;

удосконалення системи справляння державного мита шляхом перегляду розміру ставок та об'єктів, що його сплачують;

зміна у підходах реалізації державної політики щодо податкових пільг як складової регулювальної податкової політики, відмова від безсистемного надання податкових пільг, що запроваджувалися для розв'язання поточних економічних проблем. З цією метою:

- провести аналіз передбачених законодавством пільг та затвердити методику обчислення витрат з державного і місцевого бюджетів на їх реалізацію;

- перейти до надання податкових пільг виключно на виконання конкретних програм, пов'язаних із забезпеченням економічного розвитку держави;

- розробити механізм контролю за використанням фінансових ресурсів, отриманих від надання податкових пільг, що пов'язані із стимулюванням або здешевленням виробництва;

поетапне обмеження податкових пільг в окремих галузях економіки, а також прихованого субсидування;

запровадження системного аналізу і контролю за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, а також удосконалення критеріїв оцінки ефективності інвестиційних та інноваційних проектів. Законодавче врегулювання умов спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності щодо пільгового оподаткування та митного регулювання.

Дохід бюджету 2005 року зросте за рахунок розширення податкової бази та збільшення податкових надходжень, а також скорочення рівня тінізації економіки, поповнення кредитних ресурсів та поліпшення інвестиційного клімату шляхом запровадження механізму легалізації доходів фізичних осіб;

27) визначити органи державної податкової служби як такі, що мають право стягувати прострочену заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками;

28) забезпечити відшкодування сум податку на додану вартість у частині зарахування на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, насамперед у рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами та позичками;

29) продовжити вдосконалення міжбюджетних відносин виходячи з динаміки фінансово-бюджетних та соціально-економічних показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць, розробити методику вартісної оцінки мінімальних стандартів основних послуг, надання яких держава делегує органам місцевого самоврядування;

30) забезпечити поетапне впровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів;

31) зміцнити ресурсну базу місцевих бюджетів, поглибити децентралізацію управління бюджетними ресурсами шляхом проведення адміністративної реформи з метою створення фінансово спроможних адміністративно-територіальних одиниць;

32) забезпечити подальше врегулювання міжбюджетних відносин на рівні районів, територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

33) удосконалити порядок планування міжбюджетних трансфертів з метою заохочення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до нарощення дохідної бази;

34) здійснити поетапне скасування пільг з податків, що зараховуються до місцевих бюджетів, наданих для підприємств пріоритетних галузей економіки та переходу до надання цим підприємствам бюджетних коштів на конкурсних засадах;

35) проводити виважену боргову політику шляхом:

своєчасного погашення та обслуговування державного боргу;

забезпечення поступового зменшення частки витрат з державного бюджету на обслуговування і погашення державного боргу;

ретельного прогнозування наслідків переважного розвитку зовнішніх запозичень над внутрішніми та зміни у перспективі структури державних запозичень з наданням переваги внутрішнім запозиченням, що зумовлено зменшенням залежності України від зовнішніх кредиторів та сприянням зміцненню внутрішнього ринку;

підвищення ефективності використання кредитів міжнародних фінансових організацій та інституційної розбудови співробітництва з ними;

удосконалення системи управління ризиками у сфері обслуговування державного боргу;

36) визначити державні запозичення і надходження від приватизації державного майна взаємокомпенсуючими джерелами фінансування бюджету;

37) заборонити списання простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії;

38) установити, що в разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом внесення платежів за рахунок коштів державного бюджету або шляхом укладення з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за залученими під державні гарантії кредитами в обсязі фактичних витрат державного бюджету і цих реструктурованих сум;

39) продовжити у 2005 році дію мораторію на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або будь-які інші виплати за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, виділені на цю мету.

Основні параметри бюджетної політики

1. Граничний розмір дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту

Бюджетна політика і політика у сфері державного боргу та державних запозичень на 2005 рік є складовою довгострокової стратегії зменшення боргового навантаження на бюджет та істотного поліпшення структури боргу.

Передбачається подальше проведення політики залучення цільових ресурсів міжнародних фінансових установ для виконання першочергових соціальних програм та розвитку пріоритетних галузей економіки.

Дефіцит Державного бюджету України на 2005 рік не повинен перевищувати 1 відсотка валового внутрішнього продукту, в тому числі 0,7 відсотка загального фонду.

2. Частка прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України

Подальше проведення реформи податкової системи ґрунтуватиметься на зменшенні податкового навантаження на економіку, удосконаленні системи адміністрування податків, оптимізації механізму оподаткування та звітності суб'єктів малого підприємництва, усуненні причин зростання податкової заборгованості.

Створення умов для формування сприятливого інституціального середовища оподаткування, стимулювання економічного і соціального розвитку, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках та для детінізації економіки потребує здійснення заходів, спрямованих на подальше реформування податкової системи. Зміни у податковому законодавстві не повинні призвести до зменшення реального обсягу ресурсів бюджету. Частка перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет для створення цих умов передбачається на рівні не вищому, ніж прогнозований на 2004 рік показник.

Для виконання зазначеного завдання передбачається:

подальша заборона реструктуризації або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надання відстрочок і розстрочок у їх сплаті (крім випадків, визначених законодавством);

зменшення обсягу простроченої заборгованості за основною сумою податкових і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів у 2005 та наступних роках шляхом удосконалення механізму застосування сучасних технологій податкового адміністрування;

розширення бази оподаткування шляхом упорядкування податкових пільг, що надаються за галузевою та професійною ознакою, вирівнювання податкового навантаження за видами економічної діяльності;

удосконалення процедури адміністрування податків, запобігання фактам ухилення від сплати податків.

3. Граничний обсяг державного боргу та його структура


 
 

Цікаве

Загрузка...