WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік (Реферат) - Реферат

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік (Реферат) - Реферат

Реферат з державних фінансів

на тему:

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік

Ці Основні напрями розроблені відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки", Указу Президента України "Про Стратегію економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції на 2004 - 2015 роки", Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність" (далі - Програма діяльності Кабінету Міністрів України) і є невід'ємною частиною економічної і соціальної політики Кабінету Міністрів України на 2005 і наступні роки та складовою бюджетної стратегії на середньострокову та довгострокову перспективу.

Метою бюджетної політики на 2005 рік є фінансове забезпечення реалізації стратегічних цілей Програми діяльності Кабінету Міністрів України - підвищення рівня державних соціальних стандартів надання державних і суспільних послуг та зниження рівня бідності в країні. Бюджетна політика проводитиметься в напрямі підвищення рівня збалансованості та прозорості бюджету та посилення впливу бюджетного регулювання на соціально-економічний розвиток держави та адміністративно-територіальних одиниць.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:

1) продовжити застосування та удосконалення механізму середньострокового бюджетного планування відповідно до основних напрямів соціально-економічного розвитку держави, подальше запровадження в роботу центральних органів виконавчої влади середньострокового бюджетного планування;

2) посилити взаємоузгодженість бюджетної та грошово-кредитної політики на всіх етапах її формування і реалізації як необхідної умови збалансованого економічного зростання;

3) стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльності, формувати бюджет розвитку як фактора економічного зростання та забезпечити становлення інноваційної моделі розвитку економіки;

4) сприяти випереджаючому зростанню темпів реальних доходів населення, насамперед заробітної плати порівняно з валовим внутрішнім продуктом;

5) створити реальні умови для впорядкування оплати праці в органах державної влади та органах місцевого самоврядування шляхом оптимізації чисельності працівників цих органів та кількості стимулюючих виплат;

6) збільшити видатки соціальної спрямованості державного та місцевих бюджетів як інструменту досягнення соціальних та економічних цілей. Бюджет на 2005 рік повинен сприяти зниженню рівня бідності та підвищенню якості життя населення;

7) продовжити роботу з реформування системи соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення відповідно до напрямів, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, насамперед первинної медичної допомоги, загальної середньої освіти;

8) забезпечити поступове наближення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсій, соціальних виплат та допомоги до рівня прожиткового мінімуму, при цьому темпи зростання мінімальної заробітної плати мають перевищувати темпи зростання інших мінімальних соціальних виплат та доплат, передусім видатки на фінансування компенсаційних виплат, допомоги ветеранам війни, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям з дітьми та іншим категоріям малозабезпечених та соціальне незахищених громадян передбачати у розмірах, що забезпечують підвищення розмірів таких виплат та допомоги;

9) недопустити виникнення простроченої заборгованості із заробітної плати у бюджетній сфері та соціальних виплат, у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, скоротити дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ та бюджетів усіх рівнів;

10) забезпечити цільове використання коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, запровадити медичне страхування населення;

11) запровадити систему надання адресної допомоги малозабезпеченим та соціальне незахищеним громадянам та підвищити ефективність соціальних трансфертів населенню шляхом використання науково обгрунтованої методології під час визначення розміру соціальних виплат;

12) розробити середньострокову стратегію спорудження за рахунок бюджетних коштів житла для малозабезпечених і соціальне незахищених громадян і надання кредиту на придбання житла, включаючи іпотечне кредитування;

13) підвищити рівень соціальної підтримки малозабезпечених і соціальне незахищених громадян шляхом запровадження пріоритетності політики зростання доходів, у першу чергу працюючого населення, в тому числі через механізм забезпечення зростання рівня зайнятості працездатного населення;

14) визначити Мінпраці головним розпорядником бюджетних коштів для фінансування програм із соціального захисту громадян, у тому числі тих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

15) вдосконалити процес формування і виконання державного бюджету на основі програмно-цільового методу з розробленням відповідних науково-практичних засад, реалізувати принцип поступового переходу від утримання бюджетних установ до виділення їм коштів для надання соціальних послуг, зокрема шляхом запровадження на конкурсних засадах ряду пілотних проектів у соціальній сфері;

16) оптимізувати бюджетні і державні цільові програми виходячи з потреби у забезпеченні фінансовими ресурсами основних цілей і завдань діяльності головного розпорядника бюджетних коштів;

17) підвищити рівень видатків державного бюджету, спрямованих на наукову діяльність;

18) поліпшити умови для розвитку соціальної і гуманітарної сфери шляхом збільшення обсягів видатків на соціальний захист населення, охорону здоров'я та освіту, підвищити ефективність їх використання, зокрема через удосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансфертів;

19) виділити у 2005 році кошти з державного бюджету на підтримку розвитку сільського господарства, промисловості, транспорту, житлово-комунального господарства та інших пріоритетних галузей економіки, а також на виконання бюджетних програм, пов'язаних із здійсненням прикладних досліджень у галузях економіки, що створюють умови для прибуткового господарювання, залежно від результатів діяльності відповідних суб'єктів господарювання з метою їх економічного стимулювання;

20) забезпечити поєднання функцій взяття зобов'язань, нарахування виплат та внесення платежів у системі одного головного розпорядника шляхом упорядкування існуючих бюджетних програм з метою підвищення ефективності, відповідальності та цільового використання бюджетних коштів;

21) підвищити якість казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів у частині чіткого розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та посилення відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства; організувати взаємодію Державного казначейства і Національного банку з метою ефективного управління бюджетними коштами;

22) удосконалити систему контролю за дотриманням бюджетного законодавства, запровадити нові механізми забезпечення його прозорості, посилити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів шляхом удосконалення механізму застосування паспортів бюджетних програм;

23) посилити державний контроль за обґрунтованістю і доцільністю надання державної допомоги суб'єктам господарювання, які провадять підприємницьку діяльність на стадії формування бюджету;

24) забезпечити реалізацію ефективної регулювальної податкової політики, узгодженої з політикою запровадження інноваційної моделі економічного розвитку та державною структурною політикою;

25) формувати податкову політику на засадах економічної ефективності, справедливості, доступності, надалі проводити податкову реформу, яка базується на оптимальному поєднанні фіскальної та стимулювальної функції податків;

26) скласти бюджет на основі реформування податкового законодавства, яке передбачає:

зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків;

обмеження застосування вексельної форми розрахунків сплати податку на додану вартість під час ввезення товарів на митну територію України;

вдосконалення механізму адміністрування акцизного збору та забезпечення детінізації виробництва і обігу підакцизних товарів шляхом запровадження акцизних складів для здійснення постійного контролю за рухом спирту та посилення вимог до банків-авалістів для повної і своєчасної сплати акцизного збору;

удосконалення підходу до обчислення податкової амортизації та застосування звичайних цін;


 
 

Цікаве

Загрузка...