WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансового стану підприємства - Реферат

Оцінка фінансового стану підприємства - Реферат

позикового капіталу;
3) співвідношення позикового і власного капіталу;
4) коефіцієнт забезпеченості за кредитами.
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (інше найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності). Визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів. Коефіцієнт розраховується за формулою
Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільне і незалежне від кредиторів підприємство. Якщо. його значення дорівнює 1 (або 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
Згідно з Методикою № 81 і Методикою № 22 підприємство вважається фінансово стійким за умов, що частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів підприємства становить не менше 50 %.
Хочемо звернути увагу також на П(С)БО 5, відповідно з до якого заповнюється форма фінансової звітності "Звіт про власний капітал". Показники наведені у Звіті, можна використовувати для аналізу динаміки структури власного капіталу.
2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу. доповненням до попереднього коефіцієнта їх сума дорівнює 1 (або 100 %). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Коефіцієнт розраховується за форму:
3. Співвідношення позикового капіталу і власного. Як і вищеперелічені, коефіцієнти, цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стабільності підприємства. Він розраховується за формулою:
Показник має досить просту інтерпретацію:
його значення, що дорівнює, наприклад, 0,3, означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає ЗО коп. позикових коштів. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.
4. Коефіцієнт забезпеченості за кредитами (інше найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт покриття відсотка). З його допомогою оцінюється потенційна можливість підприємства погасити позику. Коефіцієнт показує ступень захищеності кредиторів від несплати відсоткових платежів. Він розраховується за формулою:
Зменшення значення коефіцієнта порівняно з аналогічним коефіцієнтом попереднього періоду свідчить про збільшення витрат підприємства на виплату відсотків за кредит.
Можна сформулювати правило, яке застосовне для підприємств будь-яких типів: кредитори (постачальники, інші контрагенти) віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, з більшою фінансовою автономністю, оскільки таке підприємство з більшою імовірністю може погасити борги за рахунок власних коштів. Власники ж підприємства (акціонери, інвестори, інші особи, які зробили внесок до статутного капіталу) віддають перевагу розумному зростанню в динаміці частки позикових коштів.
Оцінка рентабельності
На короткострокову і довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У зв'язку із цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства - рентабельність, яка є якісним показником ефективності роботи підприємства.
Звичайно при розрахунку рентабельності визначають відношення прибутку до таких показників:
рівня продажу, активів, власного капіталу. При розрахунку цих показників використовуються:
- чистий прибуток, що визначається як балансовий прибуток за вирахуванням платежів до бюджету (ряд. 220 ф. № 2);
- чиста реалізація, що визначається як виручка від реалізації без урахування ПДВ, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (ряд. 035 ф. № 2).
Загальноприйнятих значень рентабельності, на які можна орієнтуватися при аналізі, не існує, тому зростання вищезгаданих показників у динаміці за періодами звітності розглядається як позитивна тенденція.
Розглянемо показники рентабельності.
1. Рентабельність продажу (інше найменування цього показника - коефіцієнт "прибуток/ продаж" (ргоПІ тагдіп), норма чистого, прибутку). Він показує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство. Розраховується за формулою
Наприклад, для підприємства А рентабельність продажу в 1999 році склала,
Рентабельність продажу = 52 500 : 350 000 = = 0,15 (15 %). Це означає, що після вирахування з отриманого доходу всіх витрат залишається 15 копійок прибутку від кожної гривні продажу.
Зміну рентабельності продажу підприємства А за два роки можна подати в Таблиця 4
Рентабельність продажу 1999 2000
Чистий прибуток
Чиста реалізація 51200 / 320000 =0,16; 52500 / 350000 = 0,15
З таблиці видно, що рентабельність продажу знизилася з 16 % в 1999 році до 15 % в 2000 році.
Перш ніж розглянути другий коефіцієнт рентабельності - рентабельність активів, розглянемо такий показник, як коефіцієнт оборотності активів.
Коефіцієнт оборотності активів (авзєї іигпоуег). Він характеризує, наскількиефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації, оскільки показує, скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства, іншими словами, скільки разів за звітний період активи обернулися у процесі реалізації продукції. Чим вищий оборот, тим ефективніше використовуються активи. Коефіцієнт визначається як відношення чистої реалізації до середньорічної вартості активів.
Зміна коефіцієнта оборотності активів за два роки роботи підприємства А подана в табл. 5.
Таблиця 5
Коефіцієнт оборотності активів 1999 2000
Чиста реалізація
----------------------
Середньорічна вартість активів 320000 / 51200 =2,13; 350000 / 52500 = 1,86
Дані цієї таблиці свідчать про зниження оборотності активів підприємства А в 2000 році порівняно з 1999 роком, тобто про менш ефективне їх використання.
2. Рентабельність активів (інше найменування цього показника - коефіцієнт "прибуток/актив" (ПОА - Пеґигп оп Ачкеіз)). Він характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства. Визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів:
Наприклад, для підприємства А рентабельні: і і, активів в 1999 році склала:
Рентабельність активів = 52 500 : 188 000 = = 0,28 (28 %). Тобю кожна гривня активів принесла підприємству прибуток 28 копійок
Зміну рентабельності активів за два роки роботи підприємства А можна подати в табл. 6:
Таблиця 6.
Коефіцієнт активів
ROA 1999 2000
Чиста реалізація
Середньорічна вартість активів 51200 / 150000 =0.34; 52500 / 188000 = 0.28
Дані табл. 6 свідчать про зниження коефіцієнта RОА, тобто про зменшення рентабельності активів в 2000 році порівняно з 1999 роком.
Зазначимо, що коефіцієнт RОА об'єднує два показники: частку прибутку в одній гривні реалізації та оборот активів. Вище ми розглянули, що частка прибутку в одній гривні реалізації обчислюється за допомогою показника рентабельності продажу, а оборот активів - за допомогою коефіцієнта оборотності активів. Тобто добуток названих показників дорівнює значенню коефіцієнта рентабельності активів (RОА).
Рентабельність активів Рентабельність продажу Коефіцієнт оборотності активів
Чиста реалізація
Середньорічна вартість активів 320000 / 51200 =2,13; 350000 / 52500 = 1,86

 
 

Цікаве

Загрузка...