WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Види банківського кредиту та їх характеристика - Реферат

Види банківського кредиту та їх характеристика - Реферат

обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку.
Для підприємства у комерційному банку може відкриватись спеціальний позичковий рахунок - контокорент (італ. conto cor-rente - поточний рахунок) - єдиний рахунок, на якому враховуються всі операції підприємства. На контокорентному рахунку відображуються, з одного боку, погашення кредиту банку та інші платежі з доручення підприємства, з іншого - кошти, які надходять на користь підприємства(виручка від реалізації продукції, наданий кредит та інші надходження). Контокорент - це поєднання позикового рахунка з поточним, і він може мати дебетове та кредитове сальдо.
Підприємству-позичальнику банк відкриває контокорентний рахунок за схемою рис.2
Підприємство може підтримувати комерційні стосунки з багатьма партнерами, і в нього постійно виникають грошові зобов'язання та вимоги. Банк бере на себе здійснення розрахунків за поточними вимогами і зобов'язаннями підприємства і з цією метою відкриває йому контокорентний рахунок. Грошові зобов'язання, які має підприємство, можуть у певний час перевищувати його фінансові можливості. У зв'язку з цим виникає потреба в отриманні контокорентного кредиту.
Якщо підприємство використовує контокорентний кредит без згоди з банком або виходить за встановлені межі кредиту, то цю частину кредиту називають терміном "овердрафт".
За дебетового сальдо контокорентного рахунка банк за викори-
стані ним кошти сплачує підприємству відсотки, як правило, у розмірі ставки на вклади до запитання. За кредитового сальдо - навпаки, підприємство сплачує банку відсотки в розмірі, передбаченому кредитною угодою (рис. 3).
Відкриваючи контокорентний рахунок підприємству, банк визначає ліміт кредиту, який може бути протягом року переглянутий за згодою сторін. Ліміт кредитування може бути збільшений, якщо підприємство переконає банк у доцільності такого рішення (плановане збільшення обсягів виробництва тощо).
Ліміт кредиту за контокорентним рахунком залежить від розміру необхідного кредиту, можливості підприємства погашати його, щоденного обсягу реалізації продукції, міри довіри банку до свого клієнта.
Коли підприємство робить перевитрати за контокорентним рахунком, то банк може:
o переглянути ліміт кредиту (за наявності об'єктивних причин);
o стягнути штраф;
o відмовити у контокорентному кредиті.
Рис. 3 Механізм контокорентного кредитування
Використання контокорентного кредиту пов'язане з більшими витратами для підприємства. Відсотки за користування позикою за контокорентним рахунком є найвищими у банківській практиці.
Контокорентний кредит може використовуватись для:
o фінансування придбання засобів виробництва, готової продукції, виробничих запасів;
o подолання тимчасових фінансових труднощів. Характерні особливості контокорентного кредиту:
o встановлення ліміту кредитування;
o можливість скасування кредитної угоди будь-коли. З іншого боку, контокорентний кредит має певні переваги для підприємства-позичальника:
o відсотки за кредит нараховуються лише за фактичні дні користування;
o кредитними коштами підприємство може скористатись будь-коли без укладення додаткової кредитної угоди.
Кредит під облік векселів (обліковий кредит) - це короткостроковий кредит, який банківська установа надає пред 'явнику векселів, обліковуючи (скуповуючи) їх до настання строку виконання зобов 'язань за ними і сплачуючи пред 'явнику номінальну вартість векселів за мінусом дисконту.
Переваги такого кредиту для підприємства:
o гарантія того, що кредити, які надає підприємство своїм контр-агентам, можуть бути рефінансовані в банку за вигідною відсотковою ставкою;
o у зв'язку з наявністю солідарної відповідальності за векселем, банки не вимагають додаткових гарантій від підприємств;
o такий кредит поліпшує умови ліквідності суб'єкта господарювання. Надання облікового кредиту здійснюється на підставі поданої підприємством заяви на дисконтування векселів. Банк ретельно перевіряє репутацію підприємства-векселедавця, а також підприємства-пред'явника векселя. Коли їх фінансовий стан є позитивним, банк дисконтує векселі. При цьому він залишає за собою право повернути ті векселі, які викликають підозру.
Механізм дисконтування векселів підприємств зображено на рис. 4
Рис. 4 Структурно-логічна схема вексельного кредитування підприємства
Розмір та термін дії вексельного кредиту залежать від строку пред'явленого векселя. Термін, на який видається вексель, не може перевищувати 90 днів.
Приклад 2.
Номінальна вартість векселя - 10000 грн. Банк викуповує в під-приємства вексель за 90 днів до його погашення за ставкою 10% річних. Підприємство сплачує банку дисконт, що розраховується за формулою:
,
де С - сума дисконту; К - номінальна сума векселя; Т - строк (у днях) від дня обліку до дня платежу; П - ставка, за якою обліковується вексель.
Банк виплачує підприємству номінальну вартість векселя за мінусом дисконту, тобто 10 000 грн. - 246,6 грн. = 9753,4 грн.
Погашения вексельного кредиту здійснюється в день оплати векселя платником (трасантом). Коли трасант неплатоспроможний, відповідальність за зобов'язаннями несе пред'явник векселя та інші особи, що мають солідарну відповідальність за цим векселем.
Усі операції з обліку векселів здійснюються банком на підставі договору, укладеного з підприємством-власником векселя.
Для укладення договору про облік векселів підприємство подає в банк такі документи:
" заяву;
" оригінали векселів, що пропонуються до дисконтування;
" дві ксерокопії кожного векселя (лицьовий та зворотний бік);
" реєстр векселів;
" копії засновницьких документів фірми-власника векселя;
" баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період;
" довідку про операції за основним поточним рахунком пред'яв-ника векселя;
" документ, що підтверджує товарний характер векселя.
За позитивного рішення банк та власник векселя укладають договір. Предметом договору є порядок і умови придбання банком прав за векселем через його оплату до настання строку платежу.
Зміст договору:
1. Предмет договору.
2. Права та обов'язки сторін.
3. Порядок розрахунків (зазначення строків перерахування банком пред'явнику облікової вартості векселів).
4. Відповідальність сторін (зазначаються штрафні санкції у разі невиконання банком і пред'явником умов договору).
5. Особливі умови (зазначається порядок зміни умов договору, вирішення суперечок між банком та пред'явником векселя).
6. Строк

 
 

Цікаве

Загрузка...