WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оборотні кошти і їх організація на підприємстві. Сутність і основи організації обігових коштів - Реферат

Оборотні кошти і їх організація на підприємстві. Сутність і основи організації обігових коштів - Реферат

розповсюдивши потім отриманий середньозважений час на всі вироби, що випускаються.
Коефіцієнт наростання витрат характеризує ступінь готовності виробів у незавершеному виробництві, тобто відношення витрат у незавершеному виробництві до всієї собівартості готової продукції. Послідовність і темпи наростання витрат у різних виробництвах різноманітні. Вони залежать від характеру продукції, що виробляється, технології й організації виробництва. Чим більше витрат припадає на перші дні циклу, тим вище коефіцієнт наростання витрат і більше норматив обігових коштів.
Розрахунок коефіцієнта наростання витрат залежить від розподілу витрат протягом виробничого циклу. При рівномірному розподілі витрат протягом виробничого циклу коефіцієнт наростання витрат (К.) визначається по такій формулі:
, де
А - витрати, вироблені одноразово на початку виробничого циклу;
Б - наступні витрати, що включаються в собівартість продукції.
До одноразових витрат відносяться витрати сировини, матеріалів, що надходять у виробництво на самому початку виробничого циклу.
До наступних витрат відносяться всі інші витрати - заробітна плата, амортизація, електроенергія й інші.
Наприклад, виробнича собівартість виробу дорівнює 250 грн. Витрати в перший день складають 150 гривень, а в інші дні витрати розподіляються рівномірно. Звідси коефіцієнт наростання витрат буде дорівнювати:
Якщо витрати на виготовлення продукції по днях виробничого циклу розподіляються нерівномірно, коефіцієнт наростання витрат (К), визначається як середньозважений показник.
Витрати майбутніх періодів включають виробничі витрати, що проводяться в даному плановому періоді і будуть віднесені на собівартість продукції, що випускається в наступні періоди. До них відносяться витрати, пов'язані з підготовкою нових виробництв і нових видів продукції, якщо вони не фінансуються з фонду розвитку виробництва, науки і техніки; витрати, пов'язані з проведенням гірських виробіток, гірсько-підготовчих, та інших робіт.
Норматив обігових коштів на витрати майбутніх періодів визначається по формулі:
Н = Со + РП - РВ - де
Н - норматив обігових коштів на витрати майбутніх періодів;
Со - сума коштів, вкладених у ці витрати на початок планованого періоду, за відрахуванням кредиту банку;
Рп - витрати, вироблені в планованому році, передбачені по відповідних кошторисах;
Рв - витрати, що включаються в собівартість продукції планованого року, передбачені по кошторисі виробництва.
Розрахунок нормативу обігових коштів на витрати майбутніх періодів проводиться щорічно.
2.Нормування обігових коштів для утворення запасів готової продукції
До готової продукції відносяться вироби, з закінченим циклом виробництва, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або прийняті замовником відповідно до затвердженого для визначених видів продукції порядком її приймання. Розмір готової продукції на складі повинний бути оптимальним в залежності від тривалості виробничого циклу, умов реалізації продукції і порядку її оплати.
Норматив обігових коштів по готовій продукції (Н) визначається по такій формулі:
Н = 3 * Р, де
З - одноденний випуск продукції в IV кварталі планового року по виробничій собівартості (грн.):
Р - норма запасу обігових коштів по готовій продукції (дні).
Норма запасу обігових коштів по готовій продукції обчислюється в днях і включає такі елементи: час на комплектування виробів у партії, упаковування продукції, час на оформлення і здачу платіжних документів у банк.
При великій номенклатурі випускаємої продукції норма обігових коштів по готовій продукції на складі може бути визначена як середньозважена з норм по групах продукції, що включає не менше 70-80% планованого випуску готової продукції. Розрахована по цим даним середня норма обігових коштів поширюється на всю готову продукцію па складі.
Середня норма по всім групах готової продукції на складі склала 5,1 дня (510:100) (табл. 4).
Сукупний норматив обігових коштів підприємства на плановий рік визначається шляхом підсумовування усіх раніше встановлених нормативів по кожній статті нормованих обігових коштів у грошовому вираженні. Виходячи зі загальної потреби підприємства в обігових коштах розраховується приріст (зменшення) нормативу обігових коштів у планованому році в порівнянні зі звітним роком у вигляді різниці між нормативами на кінець і на початок планованого року. Ці дані використовуються при складанні фінансового плану. У фінансовому плані для приросту нормативу обігових коштів повинні бути забезпечені відповідні джерела коштів.
Розрахунок середньозваженої норми обігових коштів по готовій продукції на складі.
Групи виробів Питома вага в загальному об'ємі випуску, % Витрати часу на окремі операції, днів Підсумкове число (гр.2*гр7)
Накопичення партій Підбір відсортування заказами Упаковка і маркуван-ня Транспорту-вання і завантажен-ня Всього
1 2 3 4 5 6 7 8
Виріб А
Виріб Б
Виріб В
Виріб Г 50
20
20
10 3
2
3
1 1
2 1 1
1
1
2 6
5
4
3 300
100
80
30
Всього 100 510
Розрахунок нормативу обігових коштів економічним методом
Розрахунок потреби в обігових коштах методом прямого розрахунку па підприємстві проводиться на тривалий період, якщо в наступні роки не змінюється різко асортимент випускаємої продукції, технологія виробництва, умови постачання і збуту продукції. У таких умовах розрахований норматив обігових коштів методом прямого розрахунку щорічно коректується підприємством з урахуванням росту виробничої програми і зміни оборотності обігових коштів, тобто норматив обігових коштів розраховується укрупненим (економічним) методом.
При економічному методі визначення загальної потреби підприємства в обігових коштах, норматив обігових коштів, розрахований методом прямого розрахунку ділиться на дві частини. До першого відносяться нормативи, розмір яких прямо залежить від обсягу витрат на виробництво: сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, тара, незавершена виробництво і готовапродукція (виробничий норматив). В другу частину включаються ті статті нормованих активів, по котрим потреба в коштах прямо не залежить від зміни витрат на виробництво: нормативи по запасним частинах для ремонтів устаткування, МШП, витратам майбутніх періодів (невиробничий норматив).
Для визначення нормативу обігових коштів на плановий рік виробничий норматив збільшується відповідно до росту виробничої програми в планованому році. Невиробничий норматив обігових коштів збільшується в половинному розмірі від росту виробничої програми.
Отримана загальна сума нормативу зменшується на суму коштів, ідо визволяються в результаті планованого (прогнозованого) прискорення оборотності обігових коштів.
Наприклад, норматив обігових коштів по підприємству на початок планованого року склав 2,5 млн. грн., у тому числі виробничий -2,0 млн. грн., невиробничий - 0.5 млн. грн. Ріст виробничої програми на плановий рік передбачений у розмірі 10% у порівнянні з минулим роком. У планованому році в результаті реалізації заходів щодо поліпшення використання обігових коштів передбачається прискорення їх оборотності 2%. По приведеним даним провадиться такий розрахунок. Визначаємо виробничий норматив обігових коштів на плановий рік:
Визначаємо невиробничий норматив обігових коштів на плановий рік по другій групі:
Загальний норматив на плановий рік складе 2,725 млн. грн. (2,2+0,525)
У зв'язку з прискоренням оборотності обігових коштів у плановому році на 2% визначаємо очікувану суму звільнення з обороту обігових коштів:

 
 

Цікаве

Загрузка...