WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оподаткування суб’єктів господарювання - Реферат

Оподаткування суб’єктів господарювання - Реферат

експортованим товарам).
Особливістю сплати мита є те, що контроль за правильністю та своєчасністю сплати цього податку до бюджету здійснюють митні органи України, а не ДПА.
Переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів підлягає митному оформленню, яке здійснюється службовими особами митниці з метою забезпечення митного контролю та застосування засобів державного регулювання ввезення-вивезення товарів на території України. Однією з операцій є декларування, яке здійснюється шляхом подання заяви в установленій формі точних даних про мету переміщення через митний кордон товару та інших предметів, а також інших відомостей, які необхідні для митного контролю та митного оподаткування.
В обов'язки декларанта входять:
1) пред'явити митниці товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон;
2) подати митниці документи, що містять дані, необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення;
3) сплатити мито та митні збори за товари та предмети, які підлягають митному оподаткуванню .
Митні збори - це своєрідна плата за виконання митницею своїх обов'язків і послуг, яка використовується для розвитку системи митних органів.
Важливим елементом системи прямих податків є прибуткове оподаткування, що поділяється на 2 види: оподаткування фізичних осіб і оподаткування юридичних осіб.
Кожний з указаних видів оподаткування передбачає різні умови справляння податку. Це пояснюється тим, що хоча у них однакова економічна природа отримання доходу, але різний характер використання, що зумовлює виконання різних функцій. Доходи підприємств мають продуктивніший характер. Вони спрямовуються переважно на розвиток виробництва, тоді як основна частина доходу громадян іде на особисте споживання. Тому застосовувати єдиний режим оподаткування для фізичних і юридичних осіб недоцільно і економічно не виправдано. У юридичних осіб він повинен бути меншим, ніж у громадян. Це треба і для того, щоб податок не завдавав перешкод виробництву і не гальмував його розвиток. В противному разі податок на прибуток втрачає роль регулюючого інструменту. Фіскальну функцію податку на прибуток повинні виконувати інші податки - зокрема, особистий прибутковий податок з громадян. Такий підхід зумовлює відповідну структуру доходів бюджету, за якої питома вага особистого прибуткового податку з громадян більша, ніж податок на прибуток (доход) юридичних осіб. Саме така структура доходів бюджету в країнах з розвинутою ринковою економікою.
Валовий доход - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, як на території України, так і за її межами.
Валовий доход включає:
1) загальні доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, т.ч. допоміжних та обслуговуючих виробництв, котрі не мають статусу юридичної особи, а також доходи від реалізації ЦП;
2) доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівля валютними цінностями, ЦП та інше;
3) доходи від бартерних операцій, страхової діяльності, операцій з розрахунками в іноземній валюті;
4) інше.
З валового доходу виключаються:
1) суми АЗ, ПДВ, які отримані підприємством у складі ціни реалізації продукції, робіт, послуг;
2) сума коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів, обов'язкових платежів, що повертаються платнику податку з бюджету.
Отже податок на прибуток підприємств - найважливіший з прямих податків, який присутній в системах оподаткування всіх країн. Прибутки, що отримують підприємства, корпорації чи фірми завжди оподатковуються державою. Прибутки, що отримують підприємства, корпорації чи фірми завжди оподатковуються державою. В Україні згідно з діючим законодавством, об'єктом оподаткування є прибуток, обчислений наступним чином: з валового доходу (тобто від всіх видів діяльності) виключаються суми акцизного збору, ПДВ, компенсацій, інвестицій, емісійні доходи (наприклад, від продажу акцій) кошти від спільної діяльності, а також деякі інші доходи. Отримана сума має назву скоригованого валового доходу, і з нього віднімаються валові витрати та амортизаційні відрахування. Перелік витрат, які можна віднести до валових, встановлюється законодавчо і включає всі затрати, пов'язані з випуском і реалізацією продукції, затрати по поліпшенню основних фондів в межах 5% їхньої балансової вартості, утриманню об'єктів невиробничої сфери тощо.
Податок з прибутку, обчислений вищесказаним методом, оподатковується за ставкою 30%. Податок сплачується до бюджету 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. На схемі 5 представлений порядок визначення оподаткованого прибутку.
Схема 5
Визначення об'єкта оподаткування (оподатковуваного прибутку)
Пільги по оподаткуванню прибутку передбачені для сільгоспвиробників, неприбуткових, релігійних, благодійних, громадських організацій та деяких інших категорій.
Пільги щодо податку на прибуток можна розділити на 4 групи:
В Україні існує спрощена система оподаткування, обліку та звітності об'єктів малого підприємництва від 3.07.98 р. за даною системою оподатковується лише 6% загальної суми виручки і перераховуються тільки ті відрахування, що йдуть із заробітної плати (прибутковий податок і 0,5 % у фонд сприяння зайнятості.).
Податки з населення - це економічні відносини в грошовій формі, які виникають між державою і населенням з приводу обов'язкового вилучення частини доходу для створення централізованого грошового фонду держави. На сьогодні система прямих податків з населення України включає:
Ё прибутковий податок;
Ё плата за землю;
Ё промисловий податок;
Ё майновий податок та інші.
Платниками прибуткового податку є громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства незалежно від віку, статі, раси, національності, сімейного та майнового стану, наявності та форми трудових відносин, належностей до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії, як ті що мають постійне місце проживання на Україні, так і ті, що не мають.
Для всіх платників чинним законодавством передбачена шкала ставок, за якими оподатковується річний сукупний доход, виходячи із середнього місячного доходу.
В залежності від розміру доходу ставки податку прогресивні, ступінчасті, змінюються від 0 до 40% (з 1 жовтня 1995 р. - 10,15,20,30, 40 %).
Ставки прибуткового податку диференціюються за ознаками:
1) розмір доходу;
2) вид і характер доходу;
3) вид валюти, у якій отримано доход.
Об'єктом оподаткування є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік, що складається з суми сукупних доходів за календарні місяці, одержані з інших джерел, як на території України, так і за її межами.
Пільги умовно можна поділити на 2 групи:
1) звільнення від оподаткування певних видів доходів;
2) зменшення сукупного оподатковуваного доходу.

 
 

Цікаве

Загрузка...