WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Принципи управління фінансовими ризиками - Реферат

Принципи управління фінансовими ризиками - Реферат

коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиках. На основі цього визначення здійснюється групування здійснюваних (намічених до здійснення) фінансових операцій за розміром можливих фінансових збитків.
Мал. Характеристика різних зон фінансових ризи.
a) Безризикова зона.В зв'язку з безризиковим характером здійснюваних в ніій операцій можливі фінансові збитки по них не прогнозуються. До таких фінансових операцій можуть бути віднесено хеджування, інвестування коштів в державні короткострокові облігації (при низьких темпах інфляції в країні );
b) Зона допустимого ризику.Критерієм допустимого рівня фінансових ризиків є можливість втрати по фінансовій операції, що розглядається в розмірі розрахункової суми прибутку;
c) Зона критичного ризику.Критерієм критичного рівня фінансових ризиків є можливість втрати по фінансовій операції, що розглядається в розмірі розрахункової суми доходу. В даному випадку збитки підприємства будуть визначатися сумою понесених ним затрат.
д)Зона катострофічного ризику.Критерієм катострофічного рівня фінансових ризиків є можливість втрати по розглядуваній фінанасовій операції всього розміру власного капіталу чи суттєвої її частки. Такі фінансові операції, як правило, приводять підприємство до банкрутства.
Результати здійсненого групування дають змогу оцінити рівень концентрації фінансових операцій в різних зонах ризику за розміром можливих фінансових збитків. Для цього визначають яку питому вагу займають окремі фінансові операції у кожній із відповідних зон ризику. Виділення операцій з високим рівнем концентрації в найбільш небезпечних зонах ризику ( зонах катострофічного чи критичного ризику ) дозволяє розглядати їх як об'єкт підвищеної уваги в процесі подальших етапів управління фінансовими ризиками.
Для узагальнюючої характеристики рівня ризику фінансової діяльності підприємства в цілому використовують показник- "коефіцієнт концентрації капіталу в зоні відповідного фінансового ризику". Він розраховується за наступною формулою:
ККЗР= ККЗ/К
Де ККЗР- коефіцієнт концентрації капитала підприємства в зоні відповідного фінансового ризику;
ККз-об'єм капітала підприємства пов'язаного з операціями у відповідній зоні ризику;
К-загальна сума капітала підприємства.
5.Дослідження факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків підприємства. В процесі дослідження фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків поділяють на об'єктивні (фактори зовнішнього характеру ) і суб'єктивні (фактори внутрішнього характеру ).
До об'єктивних факторів належать:
· рівень економічного розвитку країни;
· характер державного регулювання фінансової діяльності підприємства;
· темпи інфляції в країні;
· кон'юнктура попиту і пропозиції на фінансовому ринкі;
· рівень конкуренції в окрнмих сегментах фінансового ринку;
· рівень криміногенного положення в країні (регіону );
· фактори форс-мажорної групи.
До суб'єктивних факторів належаті:
· основні параметри фінансової стратегії підприємства;
· фінансовий менталітет власників і менеджерів в політиці допустимих ризиків;
· розмір власного капіталу підприємства;
· структура використовуваного капіталу;
· склад використовуваних активів;
· характер (види ) використовуваних фінансових інструментів при здійсненні окремих фінансових операцій;
· достатність використовуваної інформаційної бази фінансового менеджмента;
· характеристика партнерів по фінансовим операціям;
· рівень кваліфікації фінансових менеджерів.
В процесі дослідження окремі фактори розглядаються по кожному виду фінансових операцій підприємства. Крім того в процесі дослідження визначається чутливість реагування рівня фінансового ризуку на зміну окремих факторів.
6.Встановлення гранично допустимого рівня фінансових ризиків по окремих фінансових операціях і видах фінансової діяльності. Він встановлюється в розмірі окремих видів фінансових операцій з врахуванням відповідного менталітету керівників і фінансових менеджерів підприємства (їх прихильність до використання консервативної, помірної чи агресивної фінансової політики по окремим видах фінансової діяльності ).
При здійснені помірної фінансової політики граничними значеннями рівня ризиків окремих фінансових операцій по оцінці спеціалістів є:
· по фінансовим операціям з допустимим розміром втрат-0,1;
· по фінансовим операціям з критичним розміром втрат-0,01 ;
· по фінансовим операціям з катострофічним розміром втрат- 0,001.
Це означає, що непомітна фінансова операція з нестрахованими ризиками по ній ловинна бути відхилена, якщо в одному випадку із 10 по ній може бути втрачена вся розрахована сума прибутку ; в одноиу випадку із 100 - втрачена сума розрахованого валового доходу ; в одному випадку із 1000- втрачений весь власний капітал в результаті банкрутства.
8.Вибір і використання внутрішніх механізмів в нейтралізвції негативних наслідків окремпих видів фінансових ризиків. Система таких внутрішніх механізмів включає різні методи їх профілактики, міроприємства по самострахуванню окремих видів фінансових ризиків.
9.Вибір форм і методів страхування ("передачі") окремих фінансових ризиків підприємства. В процесі такого страхування, що здійснюються спеціальнимистраховими компаніями, ризики, які страхуються з значними розмірами можливих фінансових втрат "передаються" частково або повністю другим суб'єктам господарювання.
10.Оцінка результатів нейтралізації і організації моніторинга фінансових ризиків. Система показників результативності нейтралізації негативних наслідків окремих видів фінансових ризиків включає рівень можливих фінансових втрат, що нейтралізуються; економічність нейтралізації ( співвідношення витрат на її здійснення до розміру можливих втрат ); оцінку сукупного ризику фінансової діяльності підприємства з врахуванням міроприємств по їх нейтралізації та інші.Поточний нагляд за фінансовими ризиками включається до загальної системи моніторингафінансової діяльності підприємства.
Розроблена на підпиємстві політика управління фінансовими ризиками може бути оформлена у вигляді спеціального докумннта -"бізнес-плана ризик-менеджмента", в якому відображаються наступні основні розділи:
· фінансова ідеологія підприємства в частині прийняття ризиків, що відображається в фінансовій стратегії і фінансовій політиці по основним аспектам його діяльності;
· основні види ризиків, що властиві фінансовій діяльності підприємства (портфель фінансових ризиків підприємства, який складений за результатами їх ідентифікації в розрізі видів фінансової діяльності і основних фінансових операцій );
· групування видів фінансових ризиків за степенем ймовірності їх винекнення і можливого розміру фінансових втрат при настанні ризикового випадку;
· рекомендовані форми нейтралізації ризиків окремих напрямів фінансової діяльності і основних фінансових операцій;
· проект бюджету по нейтралізації фінансових ризиків з розрахунком ефиктивності витрат;
· проект мироприємств (з вказанням терміну їх здійснення і відповідальних осіб ) по забезпеченню нейтралізації фінансових ризиків і їх моніторингу [1].
Аналіз ризику проводиться у такій послідовності :
1. визначення внутрішніх та зовнішніх чинників, що збільшують чи зменшують ступінь певного виду ризику;
2. аналіз виявлених чинників;
3. встановлення допустимого ступеня ризику;
4. аналіз окремих операцій щодо обраного ступеня ризику;
5. розробка заходів щодо зниження степеня ризику.
Узагальнену блок-схему процесу управління ризиком зображено на мал.2
Від якості оцінки ризику залежить ефективність управління цим ризиком. Використовують широку систему методів оцінки ймовірності виникнення окремих видів ризиків. Усі ці методи можна поділити на 4 групи :
1. економіко-статистичні ;
2. розрахунково-аналітичні ;
3. аналогові;
4. експертні.[7]

 
 

Цікаве

Загрузка...