WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації - Контрольна робота

Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації - Контрольна робота

діяльності.
Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються ВРУ і стягуються на всій території України.
Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного Бюджету України, Державного бюджету АРК, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається відповідно до законів України.
До місцевих податків належать:
? податок з реклами;
? комунальний податок.
До місцевих зборів (обов'язкові платежі) належать:
> готельний збір;
У збір на паркування автотранспорту;
> ринковий збір;
> збір за видачу ордера на квартиру;
> курортний збір;
>збір за участь у бігах на іподромі;
> збір за виграш у бігах на іподромі;
> збір з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; У збір за право використання місцевої символіки;
> збір за право проведення кіно- і телезйомок;
> збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
> збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
> збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі й сфери послуг;
У збір з власників собак.
Відповідно до нового Закону України "Про систему оподаткування" важливі зміни зачепили ст. 14 "Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)". Так податок на нерухоме майно в новій редакції Закону об'єднав два податки із старої редакції - податок на майно підприємств і податок на нерухоме майно громадян.
Із переліку загальнодержавних податків і зборів (обов'язкові платежі) виключені: відрахування і збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг; внески до фонду зайнятості. У той же час, до обов'язкових платежів зараховані: 1) збір до Державного інноваційного фонду; 2) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
Тепер обов'язковими платежами місцевих податків і зборів є:
- комунальний податок;
- збір на паркування автотранспорту;
- ринковий збір;
- збір за видачу ордера на квартиру;
- збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг;
- збір з власників собак.
ш- В залежності від характеру ставок розрізняють:
О регресивні,
? пропорційні,
? прогресивні податки.
При регресивних податках відсоток стягнення доходу зменшується при збільшенні доходу. Регресивними є непрямі податки, податки на власність.
При пропорційних податках незалежно від розміру доходу діють однакові ставки.
При прогресивних відсоток стягнення доходу зростає в залежності від збільшення доходу. За прибутковим податком з громадян застосовуються ставки двох різновидів: пропорційні та прогресивні.
Податки в залежності від їх використання поділяються на загальні та спеціальні.
Загальні призначені для фінансування поточних та капітальних видатків державного та місцевого бюджетів без закріплення за будь-яким певним видом доходів.
Спеціальні мають цільове призначення. Наприклад, кошти соціального страхування практично у всіх державах використовуються лише на соціальне забезпечення та соціальне страхування.
Внесення платежів, відрахувань та податків до бюджету пов'язано з такими поняттями як:
- платник,
- об'єкт та одиниця оподаткування,
- методи розрахунку,
- нормативи і ставки,
- термін сплати,
- порядок розрахунку,
- пільги,
- відповідальність платників за правильність стягнення та своєчасність сплати,
- джерело сплати.
Об'єкт оподаткування - це дохід, майно, по відношенню до якого розраховуються податки та платежі.
У залежності від об'єкта оподаткування податки можуть поділятися на прибутковий, майновий, земельний, подушний.
Одиницею оподаткування називають одиницю виміру об'єкта оподаткування, по відношенню до якої визначаються нормативи і ставки оподаткування. Вони можуть бути встановленими в сталих розмірах (грн, на одиницю оподаткування) і в %.
Джерелом сплати податків виступає дохід, від якого відбуваються платежі, відрахування та податки (прибуток, дохід, зарплата).
У залежності від встановлених одиниць виміру, нормативів та ставок розробляється методика розрахунку того чи іншого виду доходу бюджету, яка знаходить своє відображення у відповідній інструкції. В інструкціях вказуються термін сплати та порядок розрахунків з бюджетом.
Сплата відбувається, як правило, у децентралізованому порядку, тобто окремими підприємствами. Внесення доходів до бюджету може відбуватися через планові внески з наступним пере-розрахунком або за фактичними даними. Розрахунок платежів, відрахувань, податків може бути покладеним на самих платників або на податкові органи. Контроль за правильністю та своєчасністю розрахунків з бюджетом здійснюють податкові органи за місцем знаходження платника.
Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні та фізичні особи, на які відповідно до законодавчих актів, покладено обов'язок сплачувати податки.
Платники податків і зборів зобов'язані:
*вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність та забезпечувати її зберігання протягом терміну, встановленого законами;
* надавати до державних податкових органів та інших державних органів у відповідності із законами декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, що пов'язані із обчисленням та сплатою податків та зборів;
* сплачувати відповідні суми податків та зборів у встановлені законами строки;
* допускати посадових осіб державних податкових органів до обслідування приміщень, які використовуються для отримання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, також для перевірок з питань обчислення та сплати податків та зборів.
Обов'язки юридичної особи по відношенню до сплати податків припиняються після сплати податку або його скасуванням.
Те саме стосується і фізичних осіб з доповненням "а також у випадку смерті платника".
Платники податків і зборів миють право:
-----? надавати державним податковим органам документи, що підтверджують права на пільги з оподаткування у порядку, який встановлений законами України;
-----? отримувати та ознайомлюватись з актами перевірок, які провадять державні податкові органи;
-----? оскаржити у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів і дії їх посадових осіб.
Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати податків покладається на платників податків.
ІІ ТЕСТИ
1. б, г, д, е
2. в, д
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Ковальчук С.В., Фарку І.В. "Фінанси" навчальний посібник. Львів, 2006.
2. Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу "Фінанси" Київ 1998 р.
3. Василик О.Д. "Державні фінанси України" 1997 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...