WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації - Контрольна робота

Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації - Контрольна робота

Севастополі подають відповідно районним чи міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог Бюджетного кодексу.
> Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи рад готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети.
> Верховна Рада APK та відповідні радизатверджують бюджети та звіти про їх виконання.
> Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів.
Основним завданням бюджетного процесу с допомога суб'ктам що приймають у часть у бюджетному процесі:
-----? встановити загальні цілі для ухвалення рішень;
-----? розробити підходи до досягнення цілей;
-----? розробити бюджет, що узгоджується з підходами для досягнення цілей; необхідно підготувати і затвердити фінансовий план і бюджет, що ведуть до досягнення цілей, зважаючи на обмеження наявних ресурсів;
-----? оцінювати ефективність і корегувати її: програму і
фінансову ефективність необхідно постійно оцінювати і корегувати, щоб заохочувати наближення до цілей.
Також слід зазначити, що стадійність бюджетного процесу може бути розширеною і поглибленою. Отже бюджетний процес передбачає, що в процесі його реалізації необхідно:
*Оцінити потреби, пріоритети, ускладнення і фінансові можливості громади.
* Визначити можливості й ускладнення щодо послуг, основних фондів та управління.
* Розробити та розповсюдити загальні цілі.
* Затвердити фінансову політику.
* Розробити програмну, оперативну та інвестиційну політику і плани.
* Розробити програми і послуги, що узгоджуються з політикою і планами.
* Розробити управлінські стратегії.
* Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей.
* Розробити процес підготовки і затвердження бюджету.
* Розробити і оцінити фінансові варіанти.
* Ухвалити варіанти, необхідні для затвердження бюджету.
* Оцінювати ефективність та робити поправки.
* Наглядати, вимірювати та оцінювати ефективність.
* Вносити відповідні зміни та крективи.
З поняттям бюджетного процесу щільно пов'язане поняття бюджетного циклу.
? Бюджетний цикл - підготовка бюджетних запитів, затвердження бюджетних запитів представницьким органом, виконання бюджету і звітування про фактичні бюджетні операції.
Бюджетний кодекс запроваджує процедуру парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на основних макропоказниках економічного та соціального розвитку України на наступний бюджетний період, аналізу виконання бюджету у поточному періоді, пріоритетів та програми уряду. Верховна Рада України або схвалює, або бере до відома зазначений документ.
На підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів за типовою формою, яких зобов'язані дотримуватися головні розпорядники коштів, власне і розробляються бюджетні запити. Місцеві фінансові органи на основі результатів аналізу приймають рішення про включення цих запитів до проекту бюджету.
Бюджетний кодекс чітко встановлює граничні терміни прийняття відповідних рішень, що може бути вираженим у бюджетному календарі (табл.2.1)
Виходячи з бюджетного календаря, для пропозиції проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.
? Бюджетний запит - це документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів. Він містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для діяльності розпорядників на наступний бюджетний період.
? Розпорядники бюджетних коштів - це бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.
За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Кошти бюджету, які отримують фізичні і юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їм лише через розпорядника бюджетних коштів.
Таблиця 2.1.
Бюджетний календар
Місяць Захід Етапи проведення
1 2 3
Січень *Затвердження розпису Державного бюджету України
Лютий *Визначення переліку статистичних показників, необхідних
Березень *Збір статистичної інформації для визначення корегуючих коефіцієнтів та розрахунку міжбюджетних трансфертів
Квітень * До 1 - Національний банк України подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проект основних засад грошово-кредитної політики та проект кошторису.
Травень Розробка пропозицій проекту Державного бюджету України. * Не пізніше 1 - подання річного звіту про виконання
закону про Державний бюджет України за попередній
бюджетний період.
* Розгляд Верховною Радою звіту про виконання закону про Державний бюджет України за попередній бюджетний період
* Розгляд основних макропоказників економічного і соціального розвитку України.
* Аналіз виконання бюджету у поточному бюджетному
періоді.
* Оцінка обсягу фінансування бюджету.
* Складання пропозицій проекту державного бюджету
України.
* Не пізніше, ніж за чотири дні до початку проведення
парламентських слухань з питань бюджетної політики,
Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради
України проект Основних напрямків бюджетної політики
на наступний бюджетний період.
Червень Визначення основних напрямків бюджетної політики * Не пізніше і - парламентські слухання з питань
бюджетної політики (з доповіддю про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем'єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України);
* схвалення основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період
Липень Складання проекту Державного бюджету України * інструкції щодо підготовки бюджетних запитів;
* розроблення бюджетних запитів; S аналіз бюджетних запитів;
* включения бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України
Серпень * подання проекту закону про Державний бюджет України кабінету Міністрів України;
* обґрунтування особливостей між бюджетних взаємовідносин;
* не пізніше 15 - оприлюднення законів, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів
Вересень Розгляд проекту * схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів України;
*не пізніше 15 - подання проекту закону з відповідними
матеріалами Верховній Раді України;
* не пізніше 22 - опублікування проекту закону в газеті
"Урядовий кур'єр";
*

 
 

Цікаве

Загрузка...