WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації - Контрольна робота

Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації - Контрольна робота

та іншими правовими актами.
Розглянемо найбільш вагомі повноваження основних учасників бюджетного процесу.
Президент України:
* Підписує Закон Про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік.
* Уразі незгоди із Законом проДержавний бюджет, прийнятий Верховною Радою, накладає вето.
* Вносить в установленому чинним законодавством порядку зміни та доповнення до державного бюджету.
* Вносить на розгляд Верховної Ради законопроекти, у тому числі в першочерговому порядку, які стосуються бюджетного процесу.
* Видає укази, які можуть регулювати окремі поточні питання, що стосуються бюджетного процесу.
Верховна Рада України:
* Розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період з конкретних макроекономічних показників, визначених у Бюджетному кодексі.
* Приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики.
* Розглядає проект бюджету в трьох читаннях.
* Ухвалює Закон про Державний бюджет України.
* Вносить зміни і доповнення в Закон про Державний бюджет України.
* Розглядає та приймає рішення щодо звіту про виконання Закону про Державний бюджет України.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету:
Бере участь практично в усіх стадіях бюджетного процесу, а саме:
* розглядає і вносить пропозиції стосовно основних напрямів бюджетної політики;
* бере участь у підготовці, розгляді, уточненні, узагальненні пропозицій, доповіданні на всіх трьох читаннях проекту Закону про Державний бюджет при його проходженні у Верховній Раді;
* розглядає звіт про проведені таємні видатки;
* розглядає ситуації, пов'язані із перевиконанням дохідної частини Державного бюджету;
* готує співдоповідь, з якою виступає Голова комітету, про виконання Державного бюджету України.
Рахункова палата:
* Здійснює зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ у частині контролю за використанням коштів Державного бюджету.
* Після закінчення бюджетного року готує висновки щодо використання коштів Державного бюджету.
* Здійснює контроль за проведенням таємних видатків.
* Готує співдоповідь про виконання Державного бюджету, з якою виступає Голова Рахункової палати.
Кабінет Міністрів України:
* Подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
* Розробляє проект Закону про Державний бюджет.
* Доопрацьовує проект Закону про Державний бюджет України після першого та другого читання у Верховній Раді.
* Приймає рішення про виділення коштів із резервного фонду Державного бюджету.
* Забезпечує виконання Державного бюджету України.
* Подає річний звіт про виконання Державного бюджету Верховній Раді.
* Доводить до відома Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів, текстові статті).
Міністерство фінансів:
* Погоджує єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань.
* Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.
* Проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів на будь-якій стадії бюджетного процесу.
* Визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів, і розробляє пропозиції щодо проекту Державного бюджету.
* У період підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів.
* Подає проект Закону про Державний бюджет України на розгляд Кабінету Міністрів України.
* Допрацьовує проект Державного бюджету після першого та другого читання у Верховній Раді України.
* Здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу.
* Міністерство в особі Міністра фінансів затверджує та контролює розпис, за яким виконується Державний бюджет Украй їй.
* Здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету протягом поточного бюджетного року.
* Установлює факт перевиконання дохідної частини бюджету.
* При суттєвому невиконанні (більш ніж: 15 %) доходів бюджету готує пропозиції про внесення змін до Закону про Державний бюджет.
* Здійснює контроль (разом з Рахунковою палатою) за проведенням таємних видатків.
* Доводить до відома Ради міністрів А РК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.
* Забезпечує опублікування проекту Закону про Державний бюджет, даних про виконання Закону по кварталах і за підсумками року, показників зведеного бюджету, іншої відкритої інформації Про виконання Державного бюджету.
Державне казначейство:
* Визначає (за погодженням із Міністерством фінансів) єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань держави.
* Здійснює операції за коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів.
* Здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів.
* Контролює бюджетні повноваження при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів.
* Веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання Державного та місцевих бюджетів.
* Здійснює безспірне списання коштів з рахунків згідно з порядком, yen поновленим Бюджетний кодексом rha іншими юридичними актами.
Розпорядники бюджетних коштів:
> На підставі плану своєї діяльності розробляють проекти кошторису та бюджетні запити і подають їх Міністерству фінансів чи місцевому фінансовому органу.
> Отримують бюджетні призначення і доводять у встановленому порядку до розпорядників нижчого рівня.
> Головні розпорядники затверджують кошториси розпорядників нижчого рівня.
> Головні розпорядники контролюють хід виконання кошторисів та аналізують ефективність використання бюджетних коштів у розпорядників нижчого рівня.
Національний банк України:
Подає до Верховної Ради та Кабінету Міністрів:
* проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний рік;
* проект кошторису доходів та видатків НБУ на наступний бюджетний рік.
Державні органи місцевого самоврядування:
> Місцеві фінансові органи розробляють і доводять до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
> Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад, районні державні адміністрації в містах Києві та

 
 

Цікаве

Загрузка...