WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації - Контрольна робота

Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації - Контрольна робота

акумулюються в державній бюджетній системі та централізованих грошових фондах цільового призначення.
?Децентралізовані - цегрошові відносини, що описередковують кругообіг грошових фондів підприємств.
Але слід зауважити, що розподільчі процеси відбуваються не лише через фінансові відносини, але і шляхом використання ціп, заробітної плати і кредитів.
? Ціпа - це грошовий вираз вартості товару.
Перед тим, як відбудеться перерозподіл національного доходу, товар мас бути реалізованим. Ціна передбачає величину грошових коштів, що надійдуть від реалізації продукції до її власників, та виступає вихідною базою для подальшого розподільчого процесу. Ціпи також регулюють попит та пропозицію на товари і тим впливають на процес виробництва. На відміну від фінансів, які відтворюють рух грошей і за своєю сутністю є динамічною категорією, ціна вимірює вартість товарів та послуг в грошовій формі у певний чітко визначений момент часу.
? Заробітна плата - інструмент вимірювання живої праці 1 працівників.
Вона в основному використовується як джерело особистого споживання.
Лише незначна частка заробітної плати може розглядатися як джерело виробничого інвестування, якщо фізична особа приймає рішення щодо акціонування або купівлі облігацій держави чи підприємства. Останнім часом, завдяки запровадженню зарплатних проектів та зарплатних карток, заробітна плата все більше наближається до фінансової категорії, бо дає можливість здійснювати більшість розрахунків у безготівковій (електронній) формі, а її частина залишається на рахунку і, відповідно, може використовуватися банківською установою як джерело дешевих кредитних ресурсів.
Великі перерозподільчі процеси відбуваються у сфері кредитних відносин. Фінанси і кредит - категорії, що дуже тісно пов'язані між собою. У сполученні вони забезпечують кругообіг грошових фондів підприємств на розширеній основі. В Україні кредитні ресурс" широко використовуються для покриття бюджетного дефіциту.
? Кредит - це рух позичкового капіталу, що здійснюється через банківську систему та спеціалізовані фінансово-кредитні, інститути на умовах платності, строковості, повернення, цільового використання та матеріальної забезпеченості.
Відмінність кредитних відносин від фінансових полягає в тому що кредит має в обумовлений термін бути поверненим кредитор) із сплатою за нього заздалегідь встановлених відсотків, у той час як фінанси відображають односторонній та безповоротний рух вартості (див. таб.1.1.).
Таблиця 1.1
Порівняльна характеристики фінансів та кредиту
Фінанси Кредит
Форма руху вартості
Тільки грошова Грошова, товарна (продукти, ро-боти, послуги, ідеї)
Напрям pуху вартості
Одностороннім, безповоротний Передбачає повернений
Строковість
Не визначається Є обов'язковою умовою кредиту-вання
Зміни формі власності
Обов'язкова Не відбувається. Власником коштів залишається кредитор
ІІлатність
Не визначається Сплати відсотків
Матеріальне
забезпечення
Не визначається (виключення ста-новить державній кредит) Є обов'язковою умовою кредиту-вання
Цільове використання
Фінанси як ресурсоутворююча категорія. Третьою характерною ознакою фінансів є те, що фінансові підносний завжди пов'язані з формуванням та використанням фінансових ресурсів. Фінансові ресурси - грошові кошти, що утворюються в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту, а також частини національного багатства.
Тобто, за своїм матеріалом складом фінанси с цільовими фондами грошових коштів, сукупність яких уявляє фінансові ресурси країни.
Основними елементами фінансових ресурсів є прибуток, амортизаційні відрахування, виторг від продажу акцій та облігацій, інші види грошових доходів, відрахувань і надходжень, а також частина національного багатства, створеного працею минулих поколінь. їх використання здійснюється в основному через фінансові фонди - відокремлені частини грошових доходів і надходжень, що відповідають псиному цільовому призначенню.
Фінансові фонди створюються на підприємствах, у галузевих органах управління, а також на загальнодержавному рівні. Цільове призначення таких фондів -- важлива умова їх ефективного використання. Використання фінансових ресурсів може відбуватися і в нефондовій формі (сплата і одержання штрафів, інвестування коштів в акції та облігації, одержання за ними дивідендів та відсотків тощо). Однак фондова форма використання фінансових ресурсів у порівнянні з нефондовою дозволяє більш тісно пов'язати задоволення потреб суб'єктів господарювання і держави з їх економічними можливостями.
З урахуванням вищевикладеного можна дати таке визначення фінансів як економічної категорії:
? Фінанси - економічні відносини, що пов'язані з формування, розподілом ти використанням централізованих ти децентралізованих фондів грошових коштів для виконання функцій ти завдань держаки та забезпечення умов розширеного відтворення. Сутність фінансів знаходить прояв в їх функціях.
2. Бюджетний процес
Бюджетний процес - це регламентована законом діяльність органів влади та управління із складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.
Бюджетний кодекс визначає чотири стадії бюджетного процесу:
> складання проектів бюджету;
> розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
> виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
> підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
Ефективний бюджетний процес - це значно більше, ніж підготовка юридичного документа, що асигнує фонди коштів за групами статей. Ефективне складання бюджету є загально визначеним процесом, який має політичний, управлінський, плановий, комунікаційний і фінансовий виміри.
us" Ефективний бюджетний процес:
У включає довгострокову перспективу,
> встановлює зв'язок із загальними організаційними цілями,
> зосереджує бюджетні рішення на результатах і наслідках,
> включає і заохочує ефективне спілкування із зацікавленими особами, надає стимули керівництву.
Ці основні риси складання бюджету вказують на те, що бюджетний процес є не просто вправою на збалансування доходів і видатків одного року, але стратегічною дією, яка охоплює багаторічний та оперативний фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених цілей. Ефективний бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції постатейного контролю видатків, даючи стимули і гнучкість головним розпорядникам коштів.
Учасники бюджетного процесу
Учасники бюджетного процесу визначені Бюджетним кодексом, де передбачені їх функції, повноваження та відповідальність. Окремі повноваження учасників бюджетного процесу визначені Конституцією України

 
 

Цікаве

Загрузка...