WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності націо - Реферат

Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності націо - Реферат

України.
Національний банк України є:
" центральним банком
" емісійним центром
" валютним органом
" органом банківського нагляду
" банком банків
" банком держави
" організатором міжбанківських розрахунків
Центральний банк
Основною функцією Національного банку України, як центрального банку держави, є забезпечення стабільності національної грошової одиниці - гривні.
Національний банк веде Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.
Комерційні банки та іноземні банки можуть здійснювати банківські операції тільки після реєстрації в Республіканській книзі реєстрації банків.
Національний банк представляєінтереси України у відносинах із центральними банками інших країн, міжнародними банками та фінансово-кредитними організаціями.
Емісійний центр
Національному банку України належить монопольне право на емісію грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків (банкнот, монет). Для друкування банкнот та карбування монет створено власний Банкнотно-монетний двір. З введенням у дію Малинської фабрики банкнотного паперу Україна має замкнутий цикл виготовлення національних грошей.
Забезпечення економіки готівковими грошима здійснюється через мережу регіональних управлінь Національного банку на замовлення банків.
Національний банк створює і організує діяльність Державної скарбниці України, нагромаджує золотовалютні резерви, які зараховуються на баланс Національного банку.
Валютний орган
Національний банк України є головним органом, який визначає валютну політику.
У сфері валютного регулювання Національний банк:
" здійснює валютну політику на підставі принципів загальної економічної політики України;
" складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;
" контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;
" визначає ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;
" нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;
" видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;
" визначає способи встановлення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях.
У сфері валютного контролю Національний банк:
" здійснює контроль за виконанням правил валютних операцій на території України;
" забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю.
Банківський нагляд
На Національний банк покладено функцію банківського нагляду та контролю за виконанням банками законодавства з банківської справи, додержанням економічних нормативів, установлених Національним банком, та власних нормативних актів.
Для захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності банків Національний банк установлює для банків такі обов'язкові економічні нормативи:
" показники капіталу банку;
" платоспроможність;
" співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку;
" показники ліквідності банку;
" максимальний розмір ризику на одного позичальника.
Порядок розрахунку зазначених економічних нормативів визначається Національним банком.
Банк банків
Для підтримки стабільності банківської системи та розширення її кредитних можливостей Національний банк видає банкам кредити, які використовуються для задоволення тимчасових потреб банків і кредитування потреб, пов'язаних з структурною перебудовою економіки України. Виконуючи функцію кредитора останньої інстанції, Національний банк України видає банкам кредити під програми фінансового оздоровлення банків.
Рефінансування банків здійснюється через аукціони (з 1994 року), що забезпечує створення рівноправних умов доступу банків до централізованих кредитних ресурсів. Запроваджено ломбардний кредит (з 1996 року) та операції репо під заставу державних цінних паперів (з 1997 року).
Банк держави
Національний банк організовує і здійснює через уповноважені банки касове обслуговування державного бюджету України.
У 1993 році в Україні запроваджено новий механізм касового обслуговування державного бюджету, який виключає автоматизм кредитування державних витрат. Фінансування з бюджету здійснюється в межах наявних коштів.
Законом України "Про Національний банк України" Національному банку забороняється фінансування дефіциту державного бюджету.
До 1995 року надання прямих кредитів для покриття дефіциту державного бюджету здійснювалося Національним банком України в межах, встановлених Верховною Радою України при затверджені державного бюджету на відповідний рік.
Після введення у другій половині 1995 році механізму покриття дефіциту бюджету лише шляхом випуску державних цінних паперів, на Національний банк України покладено виконання операцій з державними цінними паперами, для обліку яких створено депозитарій.
Організатор міжбанківських розрахунків
Із січня 1994 року Національний банк відповідно до покладених на нього функцій створив і запровадив автоматизовану систему міжбанківських розрахунків з використанням прогресивних технологій у банківській справі, до якої нині залучена банківська система України. Для функціонування цієї системи в Республіці Крим та кожній області створено регіональні розрахункові палати, що об'єднуються у загальнодержавну мережу розрахункових палат України, на верхньому рівні якої знаходиться Центральна розрахункова палата у м. Києві.
Система обслуговується комплексом програмно-технічних засобів, які забезпечують обмін електронними документами, їх перевірку, аналіз, та захист від несанкціонованого втручання.
Нині банківські установи працюють в системі електронних міжбанківських розрахунків (СЕП) Національного банку України за однією із 7 моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.
Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень (ст.51 Закону "Про Національний банк України").
Підзвітність означає:
1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;
2) призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;
3) призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;
4) доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку;
5) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації

 
 

Цікаве

Загрузка...